tin tức - sự kiện


​   Thực hiện theo Hướng dẫn số 04-HD/ĐU ngày 07/4/2022 của Đảng ủy Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro về việc nghiên cứu học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XIII, Đảng ủy XN Khí đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XIII vào sáng ngày 17/05/2022 tại Phòng họp 202, Tòa nhà điều hành XN Khí.

   Với phương châm đảm bảo học tập, quán triệt nghiêm túc các nội dung cho toàn bộ đảng viên thuộc Đảng bộ, hội nghị được tổ chức với sự tham gia của 27 cán bộ, đảng viên đang công tác, sinh hoạt tại Đảng bộ XN Khí qua hình thức trực tiếp và trực tuyến. Trước đó, Đảng ủy XN Khí đã cử 64 đồng chí cán bộ, đảng viên tham dự Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII do Đảng uỷ Vietsovpetro tổ chức vào ngày 26/4/2022.


Đồng chí Lê Đức Khương – Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Phó giám đốc XN Khí – phát biểu khai mạc Hội nghị

   Mở đầu Hội nghị, đồng chí Lê Đức Khương – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Phó giám đốc XN Khí – nhấn mạnh tầm quan trọng về mặt nhận thức của việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đến toàn đảng viên trong xí nghiệp; nhằm mục đích giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới then chốt, quan trọng trong các văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trên cơ sở đó xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, đồng thời tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.


Toàn cảnh Hội nghị Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XIII

   Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe PGS.TS Nguyễn Viết Thông – Báo cáo viên Trung ương, nguyên Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt các nội dung chính, cốt lõi Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 “Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến", “tự chuyển hóa"” và Quy định số 37, ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm. Nội dung quán triệt được thực hiện thông qua video ghi âm, ghi hình Hội nghị học tập, quán triệt do Đảng uỷ Vietsovpetro tổ chức vào ngày 26/4/2022.

   Để đảm bảo 100% cán bộ, đảng viên được học tập, quán triệt Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII), sau hội nghị, Đảng ủy XN Khí tổ chức, các chi bộ trực thuộc sẽ phổ biến, quán triệt cho những cán bộ, đảng viên còn lại và tổ chức viết bài thu hoạch sau khi học tập, nghiên cứu.

Hình ảnh & Bài viết: Nhóm Truyền thông XN Khí

 


Tin nổi bật


Tin Tổng Hợp
  • Thông tin về dịch bệnh Sốt xuất huyết
  • 6/15/2022 5:58:26 PM