tin tức - sự kiện


   ​Ngày 14/03/2024, Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro đã ban hành Kế hoạch số 12/KH-CKNL về việc tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới (22/03/2024), Ngày Khí tượng thế giới (23/03/2024), Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024 (23/03/2024).


   Kế hoạch gồm 1 chuỗi các hoạt động hưởng ứng các sự kiện nêu trên như:

1.      Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, chủ đề Ngày nước Thế giới 2024, Ngày Khí tượng Thế giới 2024, Chiến dịch Giờ Trái Đất 2024; phổ biến các nội dung chính về tầm quan trọng của tài nguyên nước, thời tiết, khí hậu... đến người lao động theo hình thức online, sử dụng các nền tảng mạng xã hội.

2.      Phát động phong trào thi đua hưởng ứng Ngày nước Thế giới 2024, Ngày Khí tượng Thế giới 2024, Chiến dịch Giờ Trái Đất 2024; chủ động thực hiện các hoạt động nhằm bảo vệ, khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên nước; công tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu, về thực hiện lối sống xanh, lành mạnh, sử dụng năng lượng tiết kiệm....

3.      Tuyên truyền, phổ biến Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15; quy hoạch tài nguyên nước quốc gia và các quy hoạch tổng hợp lưu vực sông; nhất là việc thực hiện các biện pháp tích trữ nước, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, dự án nhằm tăng cường bảo vệ, khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên nước, phù hợp chức năng nhiệm vụ được giao.

4.      Tổ chức hoạt động “Tắt đèn và tắt các thiết bị điện không cần thiết” từ 20h30 đến 21h30 ngày 30 tháng 3 năm 2024 (Thứ Bảy) tại các đơn vị, khu tập thể; duy trì thường xuyên, liên tục thói quen sử dụng năng lượng hiệu quả, tiết kiệm gắn với bảo tồn tài nguyên năng lượng từ sản xuất công nghiệp, thương mại dịch vụ, giao thông vận tải, sản xuất nông ngư nghiệp cho đến tiêu thụ tại hộ gia đình nhằm cân bằng giảm phát thải khí nhà kính và hướng tới mục tiêu chuyển đổi tối đa sang năng lượng tái tạo. 

   Đính kèm: CV số 1221/BTNMT-TTTT của Bộ tài nguyên và môi trường ngày 28 tháng 02 năm 2024 v/v hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ trái đất năm 2024. 202403051543301221-btnmt-tttt_signed.pdf

 

 


Tin nổi bật


Tin nội bộ
  • ​Đón Tết ở giàn khoan
  • 2/26/2024 8:00:32 PM