Giới thiệu

Các danh hiệu

I. Danh hiệu thi đua:


 

Năm Danh hiệu hiệu đua Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định
2005 Tập thể lao động     xuất sắc 
QĐ số 34/QĐ-LĐTL ngày 11/01/2006, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro
2006 Tập thể lao động     xuất sắc 
QĐ số 07/QĐ-LĐTL ngày 03/01/2007, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro
2007 Tập thể lao động     xuất sắc 
QĐ số 2084/QĐ-DKVN ngày 25/03/2008, Tập đoàn Dầu khí Việt nam
2008 Tập thể lao động     xuất sắc 
QĐ số 2170/QĐ-DKVN ngày 01/04/2009, Tập đoàn Dầu khí Việt nam
2009 Tập thể lao động     xuất sắc 
QĐ số 386/QĐ-LĐTL ngày 22/03/2010, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro
2010 Tập thể lao động     xuất sắc 
QĐ số 1891/QĐ-LĐTL ngày 22/12/2010, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro
2011 Tập thể lao động     xuất sắc 
QĐ số 1732/QĐ-LĐTL ngày 19/12/2011, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro
2012 Tập thể lao động     xuất sắc 
QĐ số 1605/QĐ-LĐTL ngày 12/12/2012, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro
2013 Tập thể lao động     xuất sắc 
QĐ số 1727/QĐ-LĐTL ngày 03/12/2013, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro
2014 Tập thể lao động     xuất sắc 
QĐ số 1659/QĐ-LĐTL ngày 28/11/2014, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro
200 5 Tập thể lao động     xuất sắc 
QĐ số 1972/QĐ-DKVN ngày 25/07/2006, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
2010 Cờ thi đua QĐ số 11379/QĐ-DKVN ngày 14/12/2010, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

II. Hình thức khen thưởng:


 

Năm Hình thức khen thưởng Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định
2000 Huân chương Lao động hạng ba QĐ số 924/2001/QĐ/CTN ngày 21/11/2001, Chủ tịch nước
2009 Bằng khen QĐ số 666/QĐ-TTg ngày 13/05/2010, Thủ tướng Chính phủ
2013 Bằng khen QĐ số 4921/QĐ-BCT ngày 02/06/2014, Bộ Công Thương
2013 Bằng khen QĐ số 1474/QĐ-TTg ngày 25/08/2014, Thủ Tướng
2014 Bằng khen QĐ số 8988/QĐ-DKVN ngày 19/12/2014, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
​​​​