Dịch vụ

Dịch vụ

Vận hành, bảo dưỡng toàn bộ giàn nén khí với công suất lớn và thiết bị chuyên ngành

 • Vận hành các giàn nén khí .

 • Tư vấn vận hành; đưa vào vận hành (commissioning) các giàn nén khí được điều khiển và kiểm soát bằng chương trình PLC có công suất đến 8.5 triệu Nm3/ngày-đêm.

  Vận hành và bảo dưỡng hệ thống gas turbines

  Vận hành và bảo dưỡng các loại máy nén khí

  Vận hành và bảo dưỡng hệ thống điện (station power)

 • Bảo dưỡng-Sửa chữa các thiết bị công nghệ chuyên dụng: hệ thống làm khô khí bằng glycol; các loại máy bơm (piston, ly tâm …); các loại van sử dụng trong công nghiệp khí.

 • Huấn luyện và tổ chức công tác an toàn, cứu hộ khí.

Cung cấp các dịch vụ kỹ thuật trong công nghiệp khí

 • Quản lý, tổ chức và triển khai các dự án về khí, phát triển mỏ, đầu tư xây dựng giàn; nâng cấp, cải tạo các công trình hiện hữu; quản lý các hợp đồng EPCI trong ngành.

 • Tư vấn lập FS

 • Đào tạo nhân lực (on job training) để vận hành và bảo dưỡng, thu gom, xử lý và nén khí về bờ…

 • Cung cấp nhân lực trình độ cao trong lĩnh vực O&M gas turbine, gas compressor.

 • Dịch vụ cấp chứng chỉ đăng kiểm quốc tế cho các công trình dầu khí

 • Pre –Commissioning, Commissioning các hệ thống thu gom, xử lý khí