Dự Án


I. Hợp đồng tổng thầu EPC

Hợp đồng "Chìa khóa trao tay" dự án xây dựng và vận hành giàn nén khí mỏ Rồng.

Dự án thu gom khí thấp áp Vòm Bắc mỏ Bạch Hổ.

Dự án mở rộng giàn nén khí Trung tâm - CCP (lắp đặt thêm 01 tổ máy nén khí với công suất 1,75 triệu m3/day).

Dự án chế tạo và lắp đặt PLEM đường ống Hải Sư Trắng – Bạch Hổ

Dự án cải hoán hệ thống khí đầu vào Vòm Bắc

Dự án mở rộng hệ thống thu gom khí trên mỏ Rồng.

Dự án lắp đặt bypass đường ống Rạng Đông – Bạch Hổ

Dự án cải hoán, nâng cấp công suất Riser Block – CCP lên 4 triệu m3/ ngày 

(nguồn: VSP)

II. Tư vấn:

1.         Tư vấn thu gom khí tại mỏ Rồng - Đồi Mồi năm 2008

2.         Tư vấn mở rộng thu gom khí tại mỏ Rồng – Đồi Mồi năm 2011

3.         Tư vấn thu gom khí tại mỏ Đại Hùng (Bể Nam Côn Sơn) năm 2013​

III. Dịch vụ kỹ thuật

III.1 Dịch vụ đại tu máy nén ly tâm

STT

Đối tác

Địa điểm

 Model máy nén

Lưu lượng (Scmd)

Thời gian

Nhà sản xuất

1

PVGAS/VSP

Mỏ Bạch Hổ, GNTT

  CBF 642/833

1,700,000

thực hiện định kỳ 4 năm 1 lần, gần nhất năm 2023

Dresser Rand

2

PVGAS/VSP

Mỏ Rồng, GNR

 C33/16

500,000

thực hiện định kỳ 4 năm 1 lần, gần nhất năm 2022

Solar Turbines

3

KNOC

Mỏ Rồng Đôi

 C51

 

thực hiện năm 2015

Solar Turbines


III. 2 Dịch vụ đại tu máy nén trục vít

S​TT

Đối tác

Địa điểm

 Model máy nén

Lưu lượng (Scmd)

Thời gian

Nhà sản xuất

1

PVGAS

Mỏ Rồng, GNR

MK5S WCVXS321/16526

500000

thực hiện định kỳ 4 năm 1 lần, gần nhất năm 2023

Howden


III.3 Dịch vụ đại tu máy nén piston


STT

Đối tác

Địa điểm

 Model máy nén

Lưu lượng (Scmd)

Thời gian

Nhà sản xuất

1

PVGAS/VSP

Mỏ Bạch Hổ, GNTT

 4SHMB/2

200,000

thực hiện định kỳ 4 năm 1 lần, gần nhất năm 2020

Nouvo Pignone S.P.A

2

PVGAS/VSP

Mỏ Bạch Hổ, GNN

 4SHMB/4

300,000

thực hiện định kỳ 4 năm 1 lần, gần nhất năm 2018

Nouvo Pignone S.P.A


III.4 Dịch vụ đại tu và thay máy turbine


STT

Đối tác

Địa điểm

 Model máy nén

Công suất (kW)

Thời gian

Nhà sản xuất

1

PVGAS/VSP

Mỏ Bạch Hổ, GNTT

 Mars 100

11860

thực hiện định kỳ 4 năm 1 lần, gần nhất năm 2023

Solar Turbines

2

PVGAS/VSP

Mỏ Bạch Hổ, GNTT

 Centaur 40

3515

thực hiện định kỳ 4 năm 1 lần, gần nhất năm 2023

Solar Turbines

3

PVGAS

Mỏ Rồng, GNR

 Centaur 50

4570

thực hiện định kỳ 4 năm 1 lần, gần nhất năm 2022

Solar Turbines

4

PVGAS/VSP

Mỏ Bạch Hổ, GNN

 Waukesha ATGL 27

1000 rpm

thực hiện định kỳ 4 năm 1 lần, gần nhất năm 2018

Waukesha Engine​