Giới thiệu

Các sự kiện chính

  • ​​Ngày 28/02/1997 – Giàn nén khí Nhỏ được đư​a vào vận hành với công suất 1.3 triệu m3 khí/ngày, cung cấp khí gaslift phục vụ cho các giếng khai thác bằng phương pháp gaslift.
  • Ngày 31/07/1997 – Giàn nén khí Trung tâm được đưa vào vận hành, xử lý và nén khi đồng hành từ mỏ Bạch Hổ về phục vụ các nhà máy điện Bà Rịa, Phú Mỹ và các hộ tiêu thụ.
  • Ngày 29/11/2010 – Công trình Thu gom khí đồng hành và gaslift mỏ Rồng – Đồi Mồi do Vietsovpetro là tổng thầu EPC, trong đó XN Khí là đơn vị quản lý chính, có tổng mức đầu tư hơn 149 triệu USD, công trình chào mừng Đại Hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, được đưa vào hoạt động an toàn trước kế hoạch 5 tháng 22 ngày.


 

Rong 212.jpg 


First Gas trên giàn nén khí mỏ Rồng - DGCP

  • Ngày 02/12/2013 – Dự án Mở rộng hệ thống thu gom khí mỏ Rồng – Đồi Mồi do Vietsovpetro là tổng thầu EPC, XN Khí là đơn vị quản lý chính, có giá trị hợp đồng EPC hơn 28 triệu USD,  được hoàn thành và bàn giao cho chủ đầu tư PVGAS.
  • Ngày 17/07/2015 – Hạng mục công trình Mở rộng giàn nén khí lớn CCP (Train F) đưa dòng khí đầu tiên vào hệ thống, sớm hơn 3 tháng so với kế hoạch.
ccp201.jpg 


Lắp đặt tổ máy số thứ 6 trên Giàn nén khí trung tâm - CCP ​​​