TIN TỨC - SỰ KIỆN


Tin nội bộ

Tin tổng hợp- 9/13/2022 1:20:10 AM
Xí nghiệp Khai thác các công trình Khí & 27 năm hành trình chinh phục tương lai

​Kỳ 3: Giàn nén khí Mỏ Rồng – Bước trưởng thành đầy bản lĩnh​​

- 8/22/2022 1:15:57 AM
Xí nghiệp Khai thác các công trình Khí & 27 năm hành trình chinh phục tương lai

Kỳ 2: Giàn nén khí Trung tâm – Công trình của những Khát vọng- 8/16/2022 1:14:47 AM
Xí nghiệp Khai thác các công trình Khí & 27 năm hành trình chinh phục tương lai

Kỳ 1: Giàn nén khí Nhỏ - Những bước đi đầu tiên
tin dầu khí

PetroVietnam: Làm mới phương thức lãnh đạo của Đảng từ hình thức đến nội dung

8/22/2023 5:48:59 PM

​Có thể thấy rằng, việc làm “mới” phương thức lãnh đạo của tổ chức Đảng tại Tập đoàn đã có nhiều thay đổi từ hình thức đến nội dung. Các chỉ đạo, tổ chức thực hiện từ Đảng ủy Tập đoàn đến các đơn vị thành viên đều nhanh hơn, hiệu quả hơn và gắn chặt với từng hoạt động sản xuất kinh doanh.