tin tức - sự kiện

Sôi nổi phong trào Sáng kiến sáng chế tại Xí nghiệp Khí - Khát vọng sáng tạo đổi mới trên các giàn nén khí

5/29/2024 2:40:42 AM

​Nhằm tìm ra những giải pháp độc đáo, tối ưu hóa hiệu suất và đảm bảo an toàn sản xuất, phong trào sáng kiến sáng chế, khát vọng sáng tạo đổi mới luôn được Ban giám đốc và lãnh đạo phòng/ban/giàn Xí nghiệp Khai thác các công trình Khí quan tâm chỉ đạo, định hướng, tạo điều kiện và môi trường thuận lợi để các ý tưởng mới được hình thành, triển khai và mang lại hiệu quả thiết thực.​​   Trong bối cảnh các giàn nén khí đã hoạt động vượt / tiệm cận với tuổi thọ thiết kế đặt ra nhiều khó khăn, thách thức trong việc duy trì đảm bảo hoạt động của các thiết bị qua công tác bảo dưỡng sửa chữa (BDSC). Nhằm tìm ra những giải pháp độc đáo, tối ưu hóa hiệu suất và đảm bảo an toàn sản xuất, phong trào sáng kiến sáng chế, khát vọng sáng tạo đổi mới luôn được Ban giám đốc và lãnh đạo phòng/ban/giàn Xí nghiệp Khai thác các công trình Khí (XN Khí) quan tâm chỉ đạo, định hướng, tạo điều kiện và môi trường thuận lợi để các ý tưởng mới được hình thành, triển khai và mang lại hiệu quả thiết thực.

   Chức năng và nhiệm vụ chính của XN Khí là thu gom, nén và cung cấp khí cho toàn bộ hệ thống khai thác dầu bằng phương pháp gaslift cho mỏ Bạch Hổ & mỏ Rồng, làm gia tăng sản lượng khai thác dầu của Liên doanh Vietsovpetro; thu gom, xử lý nén và đưa khí đồng hành từ các mỏ thuộc bồn trũng Cửu Long và một số mỏ khác thuộc thềm lục địa phía Nam Việt Nam vào bờ phục vụ cho cụm công nghiệp sử dụng khí đốt Bà Rịa – Phú Mỹ. Bên cạnh đó, XN Khí còn cung cấp dịch vụ vận hành và bảo dưỡng giàn nén Rồng cho đối tác PVGAS, cung cấp khí gaslift cho mỏ Cá Tầm, mỏ Cá Ngừ Vàng và cung cấp một số dịch vụ kỹ thuật liên quan nhằm gia tăng doanh thu dịch vụ ngoài. Đến nay, trải qua gần 29 năm hình thành và phát triển (15/08/1995 – 15/08/2024), XN Khí đã luôn hoàn thành xuất sắc các chức năng và nhiệm vụ của mình, với việc đảm bảo vận hành 3 giàn nén khí an toàn và liên tục.

   ⁃           Giàn nén khí Nhỏ (MKC): được đưa vào hoạt động tháng 02/1997, gồm 04 tổ máy với công suất mỗi tổ máy là 0,4 triệu m3/ngày. Trong năm 2019 đã tháo dỡ 02 tổ máy BM300 và BM400 để lắp đặt tổ máy nén Train A, nhằm gia tăng công suất nén khí tại Lô 09-1.

   ⁃           Giàn nén khí Trung tâm (CCP): được đưa vào hoạt động tháng 08/1997, gồm 05 tổ máy nén cao áp với công suất mỗi tổ máy là 1,62 triệu m3/ngày và 01 tổ máy nén khí thấp áp công suất 0,4 triệu m3/ngày.

   ⁃           Giàn nén khí mỏ Rồng – Đồi Mồi (DGCP): được đưa vào hoạt động tháng 12/2010

   Đến nay các giàn nén khí đã hoạt động vượt / tiệm cận với tuổi thọ thiết kế (MKC và CCP đã hoạt động 27 năm so với tuổi thọ thiết kế 25 và 30 năm; DGCP đã hoạt động gần 24 năm so với tuổi thọ thiết kế là 20 năm). Điều này đặt ra nhiều khó khăn thách thức trong việc duy trì đảm bảo hoạt động của các thiết bị, nhưng cũng là động lực để phong trào Sáng kiến sáng chế (SKSC), khát vọng sáng tạo đổi mới phát huy mạnh mẽ nhằm tìm ra những giải pháp độc đáo & những sáng kiến đột phá trong công tác vận hành các giàn nén khí.

   Những giải pháp độc đáo & sáng kiến đột phá trong vận hành giàn nén khí

   Những năm 2019-2021, chứng kiến sự ra đời của hàng loạt sáng kiến đột phá trong vận hành giàn nén khí, từ việc tối ưu hóa quy trình vận hành hệ thống nén khí đến giải pháp bảo trì thiết bị tiên tiến, mỗi sáng kiến đều mang lại hiệu quả vượt trội. Điển hình là việc ứng dụng kỹ thuật máy học trong giám sát và quản lý Gas Turbine Compressor (GTC), giúp giảm thời gian dừng máy đột ngột và tối ưu hóa công suất vận hành, các nghiên cứu cho thấy việc áp dụng các giải pháp bảo trì dự đoán và các công nghệ quản lý bảo trì tiên tiến có thể giảm thời gian dừng máy đột ngột từ 20% đến 50%. Bên cạnh đó, các giải pháp được áp dụng còn làm giảm thời gian dừng máy, nhờ đó có thể tiết kiệm chi phí bảo trì và giảm thiểu mất mát sản xuất, tiết kiệm hàng triệu USD mỗi năm. Các giải pháp tối ưu hóa giúp tăng sản lượng sản xuất mà không cần đầu tư thêm vào cơ sở hạ tầng, từ đó tăng doanh thu và lợi nhuận. Ngoài ra, các sáng kiến, sáng chế còn giúp tối ưu hóa công suất vận hành, thông qua việc cải thiện hiệu suất máy móc, giảm lãng phí năng lượng và tối ưu hóa quy trình sản xuất có thể tăng hiệu suất sản xuất từ 10% đến 30%.

   Đến năm 2023, phong trào tiếp tục được đẩy mạnh với sự công nhận của 18 sáng kiến và 8 giải pháp kỹ thuật cấp Xí nghiệp. Trong đó, tổng giá trị kinh tế của 14 sáng kiến được công nhận là 75.587 USD. Nhóm tác giả GNTT đã được trao giải khuyến khích cấp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho đề tài “Ứng dụng thuật toán máy học”, đây là một trong những minh chứng cho khả năng sáng tạo không giới hạn của đội ngũ CBCNV XN Khí.

   Sự sôi nổi, tinh thần sáng tạo đổi mới không chỉ được thể hiện qua hàng loạt Sáng kiến sáng chế (SKSC) được công nhận mà còn thể hiện rõ qua những giải pháp sáng tạo được ứng dụng trong từng công việc hàng ngày. Mỗi CBCNV đều luôn chủ động tìm cách cải thiện quy trình làm việc để vừa tiết kiệm chi phí, vừa đảm bảo an toàn lao động. Đặc biệt, việc áp dụng kỹ thuật quản lý thiết bị tiên tiến giúp giám sát chặt chẽ trạng thái hoạt động, phát hiện sớm các điểm yếu trong hệ thống và khắc phục kịp thời.

   Những yếu tố then chốt tạo động lực cho phong trào SKSC phát triển

   Để tạo điều kiện cho phong trào SKSC phát triển sôi nổi, không thể thiếu sự chỉ đạo, định hướng của Ban giám đốc XN Khí thông qua hàng loạt các biện pháp thúc đẩy, trong đó phải kể đến các hội nghị được tổ chức định kỳ để đánh giá hiệu quả hoạt động, xác định những vấn đề tồn tại và đặt mục tiêu mới cho phong trào. Ngoài ra, Ban giám đốc phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội luôn tạo môi trường thuận lợi, hỗ trợ nguồn lực để CBCNV triển khai các giải pháp mới, đồng thời khích lệ và vinh danh những cá nhân và nhóm tác giả có đóng góp tích cực, tạo động lực cho phong trào ngày càng lan rộng, phát triển.

   Bên cạnh đó, chính những định hướng, biện pháp thúc đẩy sự sáng tạo đổi mới trong mỗi CBCNV đã tạo nên những yếu tố quyết định sự thành công của phong trào SKSC tại đơn vị. Ngoài nguồn lực sáng tạo như tài chính, chuyên môn và trang thiết bị là những yếu tố thiết yếu để triển khai thành công công tác SKSC thì phương pháp khám phá ý tưởng bao gồm hệ thống thu thập và phát triển ý tưởng hiệu quả cũng giúp xác định những giải pháp tiềm năng. Cuối cùng, không thể không nhắc tới sự hợp tác giữa đồng nghiệp và sự hỗ trợ từ lãnh đạo giúp nâng cao hiệu quả nghiên cứu.

   Sáng tạo đổi mới không ngừng, động lực phát triển phong trào SKSC sôi nổi trong tương lai

   Mặc dù đã đạt được nhiều thành công trong phong trào SKSC nhờ sự chỉ đạo của Ban giám đốc và sự đồng sức đồng lòng của tập thể CBCNV, XN Khí vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt trong việc cân đối giữa đổi mới và quản lý rủi ro. Vì vậy, để duy trì và phát triển phong trào SKSC, XN Khí đã xây dựng Kế hoạch trong năm 2024, tiếp tục tập trung vào các mục tiêu chính như Tăng cường sáng kiến, tối ưu hóa hệ thống nén khí, cải tiến kỹ thuật liên quan đến quá trình sản xuất; nghiên cứu cụ thể, xây dựng kế hoạch nghiên cứu giải pháp cho hệ thống nén khí và máy phát điện; tích hợp quản lý, tích hợp sáng kiến với quản lý nhân sự, vật tư và thiết bị, giúp đảm bảo tính liên kết trong tổ chức.

   Phong trào SKSC-KHCN đã và đang tạo nên văn hóa sáng tạo, thúc đẩy CBCNV chủ động tìm kiếm giải pháp và khắc phục khó khăn trong sản xuất. Sự hợp tác giữa lãnh đạo và nhân viên sẽ giúp phong trào này không ngừng phát triển, vừa mang lại lợi ích kinh tế và đảm bảo an toàn sản xuất. Bên cạnh đó, sự chia sẻ kinh nghiệm giữa các giàn nén khí và các phòng ban giúp tận dụng tốt hơn các bài học và kinh nghiệm từ những sáng kiến đã được triển khai. Đồng thời, việc mở rộng phong trào sáng kiến khắp các phòng/ban/giàn sẽ tạo nên một cộng đồng hỗ trợ, thúc đẩy tinh thần sáng tạo.

   Sáng tạo đổi mới không chỉ dừng lại ở việc nâng cao hiệu suất thiết bị, mà còn tạo ra sự đổi mới trong quy trình quản lý. Các hoạt động liên quan đến sửa chữa, bảo trì thiết bị đều được tối ưu hóa để giảm chi phí và tăng cường an toàn. Một số sáng kiến đã và đang được triển khai như Giải pháp quản lý thiết bị tiên tiến giúp theo dõi, đánh giá trạng thái thiết bị, đưa ra quyết định sửa chữa kịp thời nhằm tránh hỏng hóc đột ngột; Quy trình bảo trì dự đoán bao gồm áp dụng thuật toán phân tích dữ liệu và dự đoán để xác định các điểm yếu trong quy trình bảo trì, từ đó giảm chi phí sửa chữa không cần thiết.

   Sáng tạo đổi mới không chỉ là động lực giúp các giàn nén khí nâng cao hiệu quả sản xuất, mà còn là yếu tố then chốt giúp Vietsovpetro giữ vững vị thế dẫn đầu trong ngành dầu khí. Với nhiều giải pháp sáng kiến mang tính đột phá, được công nhận không chỉ giúp tăng lợi nhuận, mà còn đảm bảo an toàn, tăng tính ổn định cho hệ thống nén khí, tạo cơ sở cho sự phát triển mạnh mẽ trong tương lai của XN Khí nói riêng và Liên doanh Vietsovpetro nói chung.

Bài viết & hình ảnh: Hội đồng SKSC&KHCN XN Khí

Chùm ảnh khát vọng sáng tạo trên các giàn nén khí:


 


Tin nổi bật