Giới thiệu

Quá trình phát triển​​

Quá trình phát triển

     

Tập thể CBCNV XN KhíXí nghiệp khai thác các Công trình Khí (Viết tắt: XN Khí) chính thức được thành lập ngày 15 tháng 8 năm 1995, trên cơ sở Công văn số 1948/DK-TD-TDKT ngày 24/07/1995 của Tổng công ty Dầu mỏ-Khí đốt Việt Nam và Công văn số 799 ngày 14/08/1995 của Liên hiệp kinh tế đối ngoại CHLB Nga Zarubezneft, Tổng Giám đốc XNLD “Vietsovpetro" đã có quyết định số 497 thành lập Xí nghiệp Quản lý và Khai thác các công trình Khí. Đến năm 2000, chính thức đổi tên thành Xí nghiệp Khai thác các công trình Khí.

Việc thành lập XN Khí là sự hiện thực hóa Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 07/7/1988 của Bộ Chính trị Đảng Cộng Sản Việt Nam: Nhanh chóng lập phương án trước năm 1995 sử dụng khí đồng hành mỏ Bạch Hổ và các mỏ khác để sản xuất phân đạm, phát điện và phục vụ đời sống nhân dân.​


 • Các cột mốc quan trọng:

  • Ngày 03/05/1995        : đưa dòng khí đồng hành đầu tiên từ mỏ Bạch Hổ về bờ
  • Ngày 15/05/1998        : tổng sản lượng khí nén đạt mốc 1 tỷ m3
  • Ngày 25/03/2008        : tổng sản lượng khí nén đạt mốc 20 tỷ m3
  • Ngày 25/10/2011        : tổng sản lượng khí nén đạt mốc 30 tỷ m3
  • Ngày 15/04/2015        : tổng sản lượng khí nén đạt mốc 45 tỷ m3
  • Ngày 01/10/2017        : tổng sản lượng khí nén đạt mốc 50 tỷ m3
  • Ngày 10/01/2019        : tổng sản lượng khí nén đạt mốc 55 tỷ m3
  • Ngày 22/05/2020        : tổng sản lượng khí nén đạt mốc 60 tỷ m3
  • Ngày 21/10/2021        : tổng sản lượng khí nén đạt mốc 65 tỷ m3
  • Ngày 22/01/2023        : tổng sản lượng khí nén đạt mốc 70 tỷ m3 khí

​​​