Giới thiệu

Quá trình phát triển​​

Quá trình phát triển

     

Tập thể CBCNV XN Khí

Xí nghiệp khai thác các Công trình Khí (Viết tắt: XNKT các CT Khí) chính thức được thành lập ngày 15 tháng 8 năm 1995, trên cơ sở Quyết định số 1948/DK-TD-TDKT ngày 24/07/1995 của Tổng công ty Dầu mỏ – Khí đốt Việt Nam và Quyết định số 799 ngày 14/08/1995 của Liên hiệp kinh tế đối ngoại CHLB Nga Zarubezneft.


- Các cột mốc quan trọng:

  • + Ngày 03/05/1995 – đưa dòng khí đồng hành đầu tiên từ mỏ Bạch Hổ về bờ.
  • + Ngày 15/05/1998 – tổng lượng khí nén đạt mốc 1 tỷ m3.
  • + Ngày 25/03/2008 – tổng lượng khí nén đạt mốc 20 tỷ m3.
  • + Ngày 25/10/2011 – tổng lượng khí nén đạt mốc 30 tỷ m3.
  • + Ngày 15/04/2015 – tổng lượng khí nén đạt mốc 45 tỷ m3.
  • + Ngày 01/10/2017 – Tổng lượng khí nén đạt mốc 50 tỷ m3.​

​​​