Thông tin chung

Quá trình phát triển

Xí nghiệp khai thác các Công trình Khí (Viết tắt: XN Khí) chính thức được thành lập ngày 15 tháng 8 năm 1995, trên cơ sở Công văn số 1948/DK-TD-TDKT ngày 24/07/1995 của Tổng công ty Dầu mỏ-Khí đốt Việt Nam và Công văn số 799 ngày 14/08/1995 của Liên hiệp kinh tế đối ngoại CHLB Nga Zarubezhneft, Tổng Giám đốc XNLD “Vietsovpetro" đã có quyết định số 497 thành lập Xí nghiệp Quản lý và Khai thác các công trình Khí. Đến năm 2000, chính thức đổi tên thành Xí nghiệp Khai thác các công trình Khí.

Việc thành lập XN Khí là sự hiện thực hóa Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 07/07/1988 của Bộ Chính trị Đảng Cộng Sản Việt Nam: Nhanh chóng lập phương án trước năm 1995 sử dụng khí đồng hành mỏ Bạch Hổ và các mỏ khác để sản xuất phân đạm, phát điện và phục vụ đời sống nhân dân.

             - Ngày 28/02/1997 – Giàn nén khí Nhỏ được đưa vào vận hành với công suất 1.3 triệu m3 khí/ngày, cung cấp khí gaslift phục vụ cho các giếng khai thác bằng phương pháp gaslift.

             - Ngày 31/07/1997 – Giàn nén khí Trung tâm được đưa vào vận hành, xử lý và nén khi đồng hành từ mỏ Bạch Hổ về phục vụ các nhà máy điện Bà Rịa, Phú Mỹ và các hộ tiêu thụ.

             - Ngày 29/11/2010 – Công trình Thu gom khí đồng hành và gaslift mỏ Rồng – Đồi Mồi do Vietsovpetro là tổng thầu EPC, trong đó XN Khí là đơn vị quản lý chính, có tổng mức đầu tư hơn 149 triệu USD, công trình chào mừng Đại Hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, được đưa vào hoạt động an toàn trước kế hoạch 5 tháng 22 ngày.

            - Ngày 02/12/2013 – Dự án Mở rộng hệ thống thu gom khí mỏ Rồng – Đồi Mồi do Vietsovpetro là tổng thầu EPC, XN Khí là đơn vị quản lý chính, có giá trị hợp đồng EPC hơn 28 triệu USD,  được hoàn thành và bàn giao cho chủ đầu tư PVGAS.

            - Ngày 15/7/2015: Đưa vào vận hành tổ máy thứ 6 trên Giàn nén khí Trung tâm.

            - Ngày 18/12/2019, đã hoàn thành công tác nghiệm thu và đưa vào làm việc đầy tải “Full-load" tổ máy nén khí Train A, chính thức nâng tầm GNN với việc gia tăng công suất nén từ 01 triệu m3/ngày-đêm lên 02 triệu m3/ ngày-đêm."


Trong suốt quá trình hình thành và phát triển từ những năm 1995 đến nay, XN Khí luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất được giao, đảm bảo cung cấp khí gastlift cho hoạt động khai thác dầu của Vietsovpetro, luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu Vietsovpetro trong công tác kinh doanh dịch vụ ngoài.