Giới thiệu

Chức năng nhiệm vụ

Xí nghi​ệp khai thác các công trình Khí là đơn vị thành viên của Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro, có nhiệm vụ:

  • Thu gom, nén và cung cấp khí cho toàn bộ hệ thống khai thác dầu bằng phương pháp gaslift cho mỏ Bạch Hổ và Rồng, làm gia tăng sản lượng khai thác dầu của Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro.
  • Thu gom, xử lý, nén và đưa khí đồng hành từ các mỏ thuộc bồn trũng Cửu Long và một số mỏ khác thuộc thềm lục địa phía Nam Việt Nam vào bờ phục vụ cho cụm công nghiệp sử dụng khí đốt Bà Rịa – Phú Mỹ.
  • Đảm bảo nhu cầu khí nhiên liệu cho các cụm công nghiệp trung tâm mỏ Bạch Hổ.
  • Tham gia các hoạt động dịch vụ kỹ thuật và mở rộng sản xuất của Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro.​​