Thông tin chung

Thông tin chung


​- Tên đơn vị:

XÍ NGHIỆP KHAI THÁC CÁC CÔNG TRÌNH KHÍ, LIÊN DOANH VIETSOVPETRO​

- Tên giao dịch quốc tế:

GAS DIVISION OF VIETSOVPETRO

- Địa chỉ:

105 Lê Lợi, phường Thắng Nhì​, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu​

- Điện thoại:

+84.254.3838662-2456​

- Fax:

+84.254.3832383​-​​ Logo: