tin tức - sự kiện


   Thực hiện theo định hướng phát triển chung của Liên doanh Vietsovpetro, đồng thời để xây dựng bộ khung năng lực chuẩn cho CBCNV áp dụng trong công việc tại các phòng/ban/giàn, Xí nghiệp Khí đã tổ chức “Chương trình đào tạo xây dựng và áp dụng khung năng lực CBCNV trong thực hiện các dự án Dịch vụ ngoài” vào ngày 25/03/2024 tại Phòng họp 202, tòa nhà điều hành Xí nghiệp Khí – 105 Lê Lợi, Tp. Vũng Tàu.

   Theo hiện theo kế hoạch hoạt động năm 2024 của Xí nghiệp Khí (XN Khí) v/v xây dựng và áp dụng bộ khung năng lực chuẩn cho CBCNV làm việc tại các phòng/ban/giàn. Chương trình xây dựng khung năng lực gồm 3 giai đoạn (đào tạo nhận thức, xây dựng khung năng lực Phòng/ban/giàn, Hội thảo tổng kết và triển khai áp dụng) và chương trình đào tạo xây dựng và áp dụng khung năng lực CBCNV trong thực hiện các dự án Dịch vụ ngoài là nội dung đầu tiên của quá trình xây dựng khung năng lực chuẩn cho CBCNV làm việc tại các phòng/ban/giàn của XN Khí.

   Với mục đích tạo sự gắn kết, trao đổi các nội dung trong quá trình học giữa các lãnh đạo phòng/ban/giàn cũng như CBCNV trong XN Khí tham gia, chương trình được tổ chức theo hình thức trực tuyến tập trung. Tham dự chương trình đào tạo, về phía khách mời có Giảng viên Nông Vương Phi – CEO Công ty Phi&P, nghiên cứu sinh về xây dựng khung năng lực tại Đài Loan.  Về phía XN Khí có các đồng chí trong ban lãnh đạo; đại diện lãnh đạo phòng/ban/giàn cùng các chuyên viên và CBCNV trong đơn vị.


Toàn cảnh chương trình đào tạo xây dựng và áp dụng khung năng lực CBCNV trong thực hiện các dự án Dịch vụ ngoài

   Phát biểu khai mạc chương trình, thay mặt BTC ông Nguyễn Thanh Phong – Phó Giám đốc XN Khí nhấn mạnh mục đích việc triển khai xây dựng khung năng lực cũng như thông tin về các giai đoạn triển khai của quá trình xây dựng khung năng lực chuẩn cho CBCNV làm việc tại các phòng/ban/giàn của XN Khí.

   Giảng viên Nông Vương Phi đã trao đổi về khung năng lực trong tổ chức; ý nghĩa, giá trị và ứng dụng của khung năng lực trong doanh nghiệp; các chất liệu cần có để chuẩn bị xây dựng khung năng lực; cấu trúc của khung năng lực; phương pháp thiết kế 3 khung năng lực chính: năng lực cốt lõi, năng lực chuyên môn, năng lực chung; các phương pháp xây dựng khung Năng lực, ứng dụng AI trong xây dựng các bộ khung năng lực tại đơn vị; cùng những tư vấn đánh giá năng lực thực tế/ khung năng lực: định mức độ năng lực & tính điểm năng lực trên vị trí công việc; cách đánh giá năng lực thực tế / khung năng lực.

   Bên cạnh những chia sẻ đầy ý nghĩa của giảng viên Nông Vương Phi, chương trình cũng nhận được nhiều câu hỏi, đề xuất, ý kiến đóng góp tích của các thành viên tham gia nhằm xây dựng khung năng lực cho CBCNV của các Phòng/ban/giàn. Đặc biệt, tại chương trình đào tạo các Phòng/ban/giàn đã xây dựng thống nhất được các khung năng lực cốt lõi, năng lực chung để đưa vào áp dụng và sơ bộ được các khung năng lực chuyên môn của Phòng/ban/giàn mình.

   Với những kiến thức cùng những ý kiến đóng góp thông qua buổi đào tạo, ông Nguyễn Anh Phong – Giám đốc XN Khí mong muốn nhóm chuyên gia xây dựng khung năng lực chuẩn cho CBCNV XN Khí áp dụng tại phòng/ban/giàn sẽ tích cực lắng nghe, chọn lọc để chỉnh sửa, hoàn thiện khung đánh giá và giao Phòng HCNS tiếp tục là đầu mối phối hợp xây dựng lộ trình cho giai đoạn xây dựng khung năng lực hoàn chỉnh của Phòng/ban/giàn với sự góp ý của các chuyên gia tư vấn để đảm bảo hoàn thành và áp dụng khung năng lực chuẩn cho các Phòng/ban/giàn theo kế hoạch đã đề ra.

Bài viết & hình ảnh: Nhóm Truyền thông XN Khí

   Một số hình ảnh tại hội thảo:


Ông Nguyễn Thanh Phong – Phó giám đốc XN Khí phát biểu khai mạc Hội thảo

 


Tin nổi bật


Tin nội bộ
  • ​Đón Tết ở giàn khoan
  • 2/26/2024 8:00:32 PM