tin tức - sự kiện


​   Nhằm tổng kết công tác Khoa học công nghệ (KHCN) và phong trào Sáng kiến sáng chế (SKSC) năm 2023, đồng thời thảo luận về phương hướng hoạt động năm 2024, qua đó đánh giá và nâng cao hiệu quả về công tác KHCN&SKSC, Xí nghiệp Khí (XN Khí) đã tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác Khoa học công nghệ - Sáng kiến sáng chế năm 2023 & triển khai phương hướng hoạt động năm 2024” vào chiều ngày 10/04/2024, tại Phòng họp 202, Tòa nhà điều hành XN Khí – 105 Lê Lợi, Tp. Vũng Tàu.


Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác Khoa học công nghệ - Sáng kiến sáng chế năm 2023 và triển khai Phương hướng thực hiện năm 2024

   Tham dự chương trình, về phía Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro có ông Bùi Trọng Hân – Trưởng phòng KTSX, Phó Chủ tịch Hội đồng SKSC. Về phía XN Khí có Ông Nguyễn Anh Phong - Giám Đốc Xí nghiệp Khí; Ông Nguyễn Thanh Phong - Phó giám đốc, Chủ tịch HĐ SKSC-KHCN; Ông Кущенко Роман Михайлович - Chánh Kỹ sư, PCT HĐ SKSC-KHCN; Ông Huỳnh Văn Hoàng - Phó giám đốc, Thành viên HĐ SKSC-KHCN; Ông Trần Đức Quang - Trưởng phòng KTSX - PCT HĐ SKSC-KHCN; và các trưởng/phó và đại diện CBCNV phòng/ban/giàn trong đơn vị.

   Mở đầu chương trình, ông Trần Đức Quang – Q.Trưởng phòng KTSX, Phó Chủ tịch Hội đồng SKSC&KHCN đã đọc báo cáo “Tổng kết hoạt động sáng kiến – khoa học công nghệ năm 2023 và triển khai phương hướng thực hiện năm 2024”. Báo cáo đã trình bày tóm tắt những kết quả hoạt động SKSC&KHCN đã đạt được trong năm 2023, cùng những nguyên nhân, hạn chế và biện pháp để khắc phục. Trong năm vừa qua, Hội đồng SKSC XN Khí đã tiến thành 3 cuộc họp xem xét đơn đăng ký sáng kiến với sự tham gia phản biện củ các chuyên viên phụ trách chuyên ngành. Trong tổng số 38 ý tưởng nhận được, Hội đồng XN Khí đã xem xét và công nhận 18 ý tưởng là sáng kiến; 04 ý tưởng không được chấp nhận, 08 ý tưởng được công nhận là giải pháp kỹ thuật cấp xí nghiệp và 08 ý tưởng cần hoàn thiện và bổ sung hồ sơ, tài liệu để tiếp tục xem xét. Trong các sáng kiến được công nhận, phần lớn là có sự tham gia của các CBCNV làm việc trực tiếp trên các công trình biển, hàng ngày làm việc với thiết bị, máy móc, đường ống … Đây là những người hiểu rõ nhất về các thiết bị đó nên đã có những ý tưởng sáng kiến đem lại hiệu quả, làm giảm sức lao động, giảm thời gian, giải quyết tốt các vấn đề kỹ thuật nảy sinh trong quá trình sản xuất và mang lại lợi nhuận cho xí nghiệp, góp phần vào việc hoàn thành kế hoạch sản xuất của XN Khí năm 2023. Về hoạt động KHCN, trong năm 2023, Hội đồng XN Khí đã tổ chức xem xét các hoạt động KHCN để đề ra định hướng đề tài nghiên cứu cũng như thảo luận, phản biện các báo cáo đề tài. Trên cơ sở các đề tài nghiên cứu khoa học các phòng/ban/giàn đã đăng ký. Hội đồng KHCN XN Khí đã xem xét phê duyệt 03 đề tài cấp XN Khí để đưa vào áp dụng. Đặc biệt, trong hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2022 – 2023, nhóm tác giả GNTT đã đăng ký báo cáo và đạt giải khuyến khích đề tài “Thiết lập giải thuật dựa trên nền tảng Machine Leaning (máy học) nhằm phân tích dữ liệu để đưa ra các giải pháp tối ưu trong công tác quản lý vận hành, bảo dưỡng sửa chữa thiết bị Gas Turbine Compressor trên giàn nén khí trung tâm mỏ Bạch Hổ”. Với những thành tích đã đạt được, XN Khí đã đạt giải Nhì trong phong trào SKSC và xếp hạng khuyến khích trong công tác KHCN Vietsovpetro năm 2023. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tồn tại nhiều hạn chế, cần khắc phục trong năm 2024. Phương hướng công tác SKSC-KHCN năm 2024 tiếp tục dựa trên nhiệm vụ sản xuất của XN Khí là duy trì vận hành an toàn, ổn định hệ thống thu gom nén khí vào bờ và nén khí gaslift phục vụ khai thác dầu của Vietsovpetro. Xác định công tác SKSC-KHCN, cải tiến kỹ thuật gắn liền với công tác sản xuất, góp phần đảm bảo kế hoạch được giao.

   Hội nghị cũng ghi nhận nhiều ý kiến của đại diện các phòng/ban/giàn trong xí nghiệp về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các đề tài KHCN và phong trào SKSC, cùng những ý kiến phản hồi từ Hội đồng SKSC&KHCN XN Khí. Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Thanh Phong – Chủ tịch Hội đồng SKSC&KHCN XN Khí nhận định, trong năm 2023, XN Khí đã ban hành quy chế và hướng dẫn mới trong đó có việc phân công nhiệm vụ cho thư ký Hội đồng SKSC XN Khí phối hợp chặt chẽ với các giàn để hỗ trợ các tác giả trong quá trình viết đơn đăng ký SKSC. Mặc dù còn một số vướng mắc do góc nhìn của người đưa ra ý tưởng và người làm thương mại trong quá trình tính toán hiệu quả kinh kế, tuy nhiên, với sự kết nối của thư ký của Hội đồng SKSC, tin rằng sẽ có nhiều ý tưởng mới được hiện thực hóa và được Vietsovpetro công nhận trong tương lai.

   Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Bùi Trọng Hân – Trưởng phòng P.KTSX, Phó Chủ tịch Hội đồng SKSC&KHCN Vietsovpetro – đánh giá cao những nỗ lực của tập thể CBCNV XN Khí trong phong trào SKSC&KHCN của Vietsovpetro. Trong năm qua, có thể thấy được rằng công tác SKSC của XN Khí đã phát triển rất tốt theo cả chiều rộng và chiều sâu khi đã gửi cho Hội đồng SKSC Vietsovpetro 22 đơn đăng ký, được công nhận 17 đơn, 05 đơn đang được Hội đồng tiếp tục xem xét. Các đơn đăng ký SKSC cũng trải rộng khắp trên các lĩnh vực Cơ khí, Điện, Công nghệ, Tự động hóa, An toàn. Ông Hân cũng chia sẻ về những định hướng tương lai của Vietsovpetro cho phong trào SKSC&KHCN cùng những góp ý để phong trào SKSC và công tác KHCN của XN Khí phát triển hơn. Để đẩy nhanh quá trình công nhận đơn đăng ký SKSC thì cần triển khai phối hợp giữa các đơn vị nội bộ Vietsovpetro dưới nhiều hình thức. Hầu hết các sáng kiến đều phải thông qua Viện NIPI, do đó đề nghị khi thực hiện sáng kiến liên quan đến thiết kế, xem xét phối hợp với Viện NIPI xem xét thiết kế ngay tại thời điểm thực hiện sáng kiến nhằm giảm thời gian xem xét trong giai đoạn duyệt đơn đăng ký. Đối với việc phân bổ thù lao cho các SKSC, đặc biệt với những SKSC làm lợi cho hai, ba đơn vị thì cần tính toán cụ thể lợi ích, hiệu quả theo tỷ lệ cho từng đơn vị để cùng thúc đẩy công tác hỗ trợ hoàn thiện đơn đăng ký SKSC. Đối với hoạt động KHCN, Hội đồng KHCN Vietsovpetro cũng đang tiếp tục hoàn thiện quy định về xếp hạng cho các đơn vị tham gia, nghiên cứu các tiêu chí xét duyệt đề tài KHCN nhằm tạo động lực cho CBCNV tìm tòi, nghiên cứu và phát triển ý tưởng. Đồng thời định hướng mở rộng hợp tác KHCN với các trường đại học, viện nghiên cứu, qua đó, không chỉ tìm kiếm những ý tưởng sáng tạo mà còn tìm kiếm nhân tài phục vụ cho việc phát triển ngành.

   Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, ông Nguyễn Anh Phong – Giám đốc XN Khí cảm ơn những ý kiến chỉ đạo của ông Bùi Trọng Hân – Phó chủ tịch Hội đồng SKSC&KHCN Vietsovpetro cho phong trào SKSC và công tác KHCN tại XN Khí cùng những chia sẻ về định hướng của Vietsovpetro trong việc phát triển KHCN&SKSC tại liên doanh. Trên cơ sở báo cáo “Tổng kết hoạt động sáng kiến – khoa học công nghệ năm 2023 và triển khai phương hướng thực hiện năm 2024” tại XN Khí, ông Nguyễn Anh Phong nhấn mạnh, trong năm 2024, hoạt động SKSC-KHCN cần đặc biệt chú trọng xem xét, cải tiến, nghiên cứu trên sở phân tích thống kê các vấn đề cấp bách đang tồn tại, ví dụ như tình trạng suy giảm công suất các máy nén cao áp GNR, nhằm nhanh chóng tìm ra nguyên nhân gốc rễ, và có giải pháp giải quyết triệt để các tồn đọng, nâng cao hiệu suất máy nén, độ tin cậy và tình trạng hoàn hảo của các thiết bị.

   Sau hơn 2 giờ làm việc tập trung và nghiêm túc, Hội nghị kết thúc vào lúc 16h45’ cùng ngày.

Bài viết & hình ảnh: Nhóm Truyền thông XN Khí

   Một số hình ảnh của Hội nghị:


Ông Trần Đức Quang – Q.Trưởng phòng KTSX, Phó Chủ tịch Hội đồng SKSC&KHCN đã đọc báo cáo “Tổng kết hoạt động sáng kiến – khoa học công nghệ năm 2023 và triển khai phương hướng thực hiện năm 2024”


Ông Bùi Trọng Hân – Trưởng phòng P.KTSX, Phó Chủ tịch Hội đồng SKSC&KHCN Vietsovpetro phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 Ông Nguyễn Anh Phong – Giám đốc XN Khí phát biểu tại hội nghị


Ông Nguyễn Thanh Phong – Phó giám đốc XN Khí, Chủ tịch Hội đồng SKSC&KHCN XN Khí phát biểu tại hội nghị


Ông Bùi Trọng Hân – Trưởng phòng P.KTSX, Phó Chủ tịch Hội đồng SKSC&KHCN Vietsovpetro và Ông Nguyễn Anh Phong – Giám đốc XN Khí tặng hoa cho đại diện 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động SKSC-KHCN XN Khí năm 2023

Các đại biểu, đại diện các phòng/ban/giàn phát biểu ý kiến tại Hội nghị


Tin nổi bật