tin tức - sự kiện


​   Thực hiện theo kế hoạch về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, Đảng ủy Xí nghiệp Khí (XN Khí) đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Mở rộng Kiểm điểm tự phê bình cá nhân, tập thể lãnh đạo về xây dựng chỉnh đốn Đảng với chủ đề “Tự soi, tự sửa” vào sáng này 05/05/2022, tại Phòng họp 202, tòa nhà điều hành XN Khí.

   Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Anh Phong – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc; đồng chí Lê Đức Khương – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc; cùng các đồng chí là Ban chấp hành Đảng bộ, Bí thư/Phó bí thư chi bộ, lãnh đạo Phòng/Ban/Giàn XN Khí.

   Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Phong cho biết hội nghị được tổ chức theo đúng tinh thần dân chủ, cầu thị nhằm phân tích, chỉ rõ những khuyết điểm, hạn chế của tập thể cũng như hạn chế của từng đồng chí ủy viên Ban chấp hành, đồng thời thực hiện kiểm điểm sâu các nội dung được Đảng ủy, Ban lãnh đạo Vietsovpetro gợi ý kiểm điểm.

   Tại Hội nghị, đồng chí Lê Đức Khương đã đọc Báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể Đảng bộ XN Khí. Báo cáo đã nêu rõ những đặc thù trong hoạt động sản xuất kinh doanh của XN Khí cũng như những khó khăn, thuận lợi trong công tác vận hành các giàn nén khí, trong quá trình xây dựng và phát triển hoạt động của Đảng bộ. Mặc dù vậy, Đảng ủy XN Khí đã luôn chú trọng, nghiêm túc trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các kế hoạch, hướng dẫn học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 và Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương; nhấn mạnh việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW gắn kết chặt chẽ với học tập và làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là công tác tự giác, thường xuyên của mỗi tổ chức Đảng, phòng ban giàn, của mỗi cán bộ, đảng viên. Chính những quán triệt trong tư tưởng và đường lối, mỗi năm, XN Khí đều kết nạp thêm nhiều đảng viên mới ưu tú với quan điểm, phẩm chất chính trị đúng đắn có trình độ chuyên môn cao. Đặc biệt trong năm 2021 và quý I năm 2022, dưới ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid -19, XN Khí đã có 8 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng do Đảng ủy Vietsovpetro tổ chức; 6 đảng viên mới tham dự lớp bồi dưỡng lý luận chính trị; 8 cán bộ, đảng viên thuộc diện phải có trình độ Trung cấp lý luận chính trị tham dự lớp Trung cấp lý luận chính trị do các cấp tổ chức. Bên cạnh đó, Đảng bộ XN Khí cũng luôn chú trọng đến công tác tự phê bình và phê bình nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt của tổ chức đảng, các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy; nghiêm túc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, làm cho Đảng trong sạch, vũng mạnh; nâng cao chất lượng công tác dư luận xã hội, việc xử lý thông tin, định hướng dư luận xã hội; chú trọng xây dựng Đảng về đạo đức, đề cao trách nhiệm nêu gương, ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp. Ngoài ra, Đảng bộ XN Khí cũng luôn chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp gắn với đổi mới, tái cơ cấu, tối ưu hóa định biên lao động đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả; tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy trình, thủ tục tại đơn vị; Phát huy vai trò, trách nhiệm của các đoàn thể chính trị - xã hội. Báo cáo cũng nêu các nhóm giải pháp nhằm kiện toàn, nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các văn kiện của Đảng; quyết tâm thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch tất cả các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ XN Khí lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cấp ủy, cán bộ, đảng viên, người lao động về tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đồng thời, tiếp tục sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy chế, quy định hiện hành nhằm đảm bảo đồng bộ, thống nhất với các quy định cả pháp luật cũng như của Vietsovptro phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh.

   Hội nghị cũng nghe đồng chí Nguyễn Anh Phong báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình cá nhân. Báo cáo chỉ ra những tồn tại, hạn chế, rút ra những bài học kinh nghiệm, cũng như những giải pháp khắc phục nhằm kiện toàn, xây dựng bộ máy lãnh đạo XN Khí vững mạnh, hoàn thiện.

   Hội nghị khép lại lúc 11h00’ cùng ngày với nhiều ý kiến thảo luận sôi nổi của các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ XN Khí. Các ý kiến đều thống nhất với báo cáo kiểm điểm kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và các nhóm giải pháp thực hiện trong thời gian tới nhằm xây dựng Bộ máy Đảng bộ XN Khí vững mạnh, đảng viên ưu tú cùng hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu trong hoat động sản xuất kinh doanh trong năm 2022.

   Một số hình ảnh của Hội nghị:
Bài viết & hình ảnh: Nhóm Truyền thông XN Khí


Tin nổi bật


Tin Tổng Hợp
  • Thông tin về dịch bệnh Sốt xuất huyết
  • 6/15/2022 5:58:26 PM