tin tức - sự kiện


   Trên cơ sở kế hoạch đào tạo dịch vụ ngoài do đơn vị tự thực hiện năm 2023 được Tổng giám đốc Liên doanh Vietsovpetro phê duyệt, Xí nghiệp Khai thác các công trình Khí (viết tắt: XN Khí) đã tổ chức thực hiện khoá đào tạo "Phương pháp xây dựng văn hoá doanh nghiệp để phát triển bền vững trong hoạt động cung cấp dịch vụ nén khí" tại TP.Đà Nẵng từ ngày​ 31/03/2023 đến 02/04/2023.

   Tham dự khoá học, về phía Liên doanh Vietsovpetro có các đồng chí là lãnh đạo, CBCNV thuộc các phòng/ban Bộ máy điều hành Vietsovpetro. Về phía XN Khí, có sự tham gia của đồng chí Nguyễn Anh Phong – Giám đốc; đồng chí Nguyễn Thanh Phong – Phó giám đốc, đồng chí Huỳnh Văn Hoàng – Phó giám đốc cùng các đồng chí CBCNV trực thuộc Xí nghiệp.

   Khoá đào tạo "Phương pháp xây dựng văn hoá doanh nghiệp để phát triển bền vững trong hoạt động cung cấp dịch vụ nén khí" được giảng viên, chuyên gia tư vấn đào tạo Phạm Tô Hoài thiết kế với các nội dung, kiến thức về văn hoá doanh nghiệp và phương pháp xây dựng văn hoá; dẫn chứng các kiến thức thông qua mô hình thực tiễn trong phát triển văn hoá trong các công ty, doanh nghiệp. Thông qua hình thức chia nhóm hỗ trợ, thi đấu trò chơi giữa các nhóm trong quá trình học đã tạo nên bầu không khí sôi nổi với sự tham gia tích cực của các học viên.

   Với những nội dung được truyền tải qua khóa học, các học viên đã được củng cố thêm kiến thức về văn hóa doanh nghiệp; thông qua các ví dụ thực tế để áp dụng các phương pháp, cách thức xây dựng thành công đồng thời phát triển văn hoá doanh nghiệp vào tình hình thực tế của Vietsovpetro nói chung và XN Khí nói riêng.

   Trong bối cảnh hiện nay, việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp là một yêu cầu tất yếu để tạo dựng nội lực cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Là một đơn vị thuộc Vietsovpetro, XN Khí mang những đặc điểm đặc thù chung của một đơn vị làm trong ngành khai thác dầu khí – ngành kinh tế kỹ thuật, nhưng đồng thời cũng mang những nét riêng trong lĩnh vực khai thác khí. Vì vậy, việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp tất yếu phải bám sát theo dòng chảy, lộ trình, định hướng phát triển chung của Vietsovpetro nhưng cũng cần xây dựng bản sắc riêng của đơn vị. Lựa chọn chủ đề khóa học về văn hóa doanh nghiệp, XN Khí tin rằng văn hóa doanh nghiệp là yếu tố không chỉ giúp phát triển thương hiệu bên ngoài mà còn là sự chú trọng phát triển về con người, phát triển một nền tảng vững chắc cho những bước phát triển của cả doanh nghiệp sắp tới.

   Chương trình đào tạo văn hóa doanh nghiệp nằm trong chuỗi định hướng xây dựng văn hóa doanh nghiệp của Vietsovpetro, với khóa học này, XN Khí kỳ vọng CBCNV trong đơn vị sẽ thêm hiểu biết về những giá trị cốt lõi trong văn hóa doanh nghiệp của Vietsovpetro nói chung và XN Khí nói riêng, qua đó tạo động lực phát triển nguồn nhân lực chất lượng, bắt kịp với sự phát triển không ngừng của xã hội.

   Một số hình ảnh trong khóa học:


Bài viết & hình ảnh: Nhóm truyền thông XN Khí

 


Tin nổi bật