tin tức - sự kiện


​   Nhằm tổng kết công tác Khoa học công nghệ (KHCN) và phong trào Sáng kiến sáng chế (SKSC) năm 2022, đồng thời thảo luận về phương hướng hoạt động năm 2023, qua đó đánh giá và nâng cao hiệu quả về công tác KHCN&SKSC, Xí nghiệp Khí (XN Khí) đã tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác KHCN-SKSC năm 2022 & phương hướng hoạt động năm 2023” vào chiều ngày 16/03/2023, tại Phòng họp 202 – Tòa nhà điều hành XN Khí – 105 Lê Lợi, Tp. Vũng Tàu.

   Tham dự chương trình, về phía Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro có đồng chí Trần Quốc Thắng – Phó Tổng giám đốc KH&CN, Chủ tịch Hội đồng SKSC&KHCN Vietsovpetro; đồng chí Lê Đăng Tâm – Trưởng phòng KTSX, Phó Chủ tịch Hội đồng SKSC; Về phía XN Khí có đồng chí Nguyễn Anh Phong – Bí thư đảng ủy, Giám đốc XN; đồng chí Kushchenko R.M. – Chánh kỹ sư; đồng chí Nguyễn Thanh Phong – Phó giám đốc, Chủ tịch Hội đồng SKSC&KHCN XN Khí; đồng chí Huỳnh Văn Hoàng – Phó giám đốc; các đồng chí trưởng/phó cùng đại diện CBCNV phòng/ban/giàn trong đơn vị.


Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết công tác Khoa học công nghệ - Sáng kiến sáng chế XN Khí năm 2022 và Phương hướng thực hiện năm 2023

   Mở đầu chương trình, đồng chí Tôn Thất Hoàng Quân – Trưởng phòng KTSX, Phó Chủ tịch Hội đồng SKSC&KHCN đọc “Báo cáo Tổng kết hoạt động Sáng kiến sáng chế - Khoa học công nghệ năm 2022 và Phương hướng thực hiện năm 2023”. Báo cáo đã trình bày tóm tắt những kết quả hoạt động SKSC&KHCN đã thực hiện được trong năm 2022, góp phần cùng XN Khí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất trong năm. Năm vừa qua, Hội đồng SKSC XN Khí đã nhận 34 ý tưởng SKSC, tiến hành 3 cuộc họp xem xét công nhận 21 ý tưởng là sáng kiến, 03 ý tưởng không được chấp nhận, 07 ý tưởng được công nhận là giải pháp kỹ thuật cấp XN và 03 ý tưởng đang tiếp tục xem xét. Trong số 24 đơn đăng ký SKSC trình Hội đồng SKSC Vietsovpetro xem xét, năm 2022 XN Khí có 18 đơn đã được VSP công nhận (bao gồm 8 đơn chuyển tiếp năm 2021) và 02 đơn đang tiếp tục xem xét và 4 đơn không được công nhận. Về hoạt động KHCN, năm 2022, các phòng/ban/giàn đơn vị đã đăng ký thực hiện 05 đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH) và đã được Hội đồng KHCN XN Khí xem xét phê duyệt cấp xí nghiệp để đưa vào áp dụng lâu dài nhằm khắc phục các vấn đề kỹ thuật còn tồn tại. Báo cáo cũng đánh giá những điểm mạnh trong hoạt động SKSC&KHCN cũng như những mặt còn hạn chế, từ đó đề xuất phương hướng hoạt động năm 2023 nhằm đạt được hiệu quả cao.  

   Hội nghị cũng ghi nhận nhiều ý kiến của đại diện các phòng/ban/giàn trong xí nghiệp về những khó khăn, vướng mắc của phòng/ ban/ giàn trong quá trình thực hiện viết đề tài SKSC & KHCN, đồng thời đề xuất các phương án để phát triển và thúc đẩy hơn nữa phong trào SKSC & KHCN tại đơn vị. Trả lời với các ý kiến phản hồi từ phòng/ban/giàn, đồng chí Nguyễn Thanh Phong – Phó giám đốc, Chủ tịch Hội đồng SKSC&KHCN XN Khí – nhận định, hiện nay về mặt thời gian xem xét các SKSC thì Hội đồng SKSC Vietsovpetro đã demo phần mềm theo dõi tiến độ của việc xét duyệt, cũng như trình ký e-office đối với các phản biện và đã đẩy nhanh tiến độ xét duyệt các SK. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả tối ưu thì đòi hỏi nhiều hơn nữa vai trò của Thư ký Hội đồng SKSC&KHCN trong việc nhắc nhở, đốc thúc trong việc hoàn thiện các bước của quy trình viết đơn đăng ký SKSC. Đặc biệt là công tác chuẩn hóa các form mẫu tài liệu, việc nộp các đề tài cần tuân thủ đúng theo quy trình, đầy đủ tài liệu đính kèm tránh bị trả lại gây lãng phí thời gian xem xét, đánh giá đề tài. Ngoài ra, các phòng/ ban/ giàn cần chủ động triển khai việc viết các đề tài ngay từ đầu năm, và phân bố đều trong các quý, tránh để tồn đọng đến cuối năm sẽ vướng mắc nhiều công tác khác.

   Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Phong – Giám đốc XN Khí nhấn mạnh, những vướng mắc trong công tác SKSC sẽ được trao đổi cụ thể trong các cuộc họp giao ban hàng tháng để có những biện pháp hỗ trợ phù hợp. Đối với những khó khăn trong việc chi trả thù lao SKSC cho những sáng kiến liên quan đến Dịch vụ ngoài, đồng chí đề nghị Phòng Kinh tế thương mại xem xét đề xuất đưa vào dự án nội bộ hàng năm. Đối với vấn đề này, đồng chí Lê Đăng Tâm – Trưởng phòng Kỹ thuật sản xuất Vietsovpetro – cho rằng, yêu cầu chi trả thù lao SKSC dịch vụ ngoài từ các đối tác là tương đối khó khăn nhưng không phải là điều chúng ta không thể thực hiện được nếu chúng ta đưa ra được các bằng chứng cụ thể, khách quan và chân thực về những giá trị kinh tế được làm lợi từ các SKSC. Đồng chí cũng lưu ý các anh/em CBCNV khi tham gia viết đơn đăng ký SKSC cần chú ý đến quy trình cũng như các tài liệu hồ sơ đính kèm cần đầy đủ, chi tiết có như vậy quá trình thẩm định mới diễn ra được thông suốt.

   Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Thắng – Phó Tổng giám đốc KH&CN, Chủ tịch Hội đồng SKSC&KHCN Vietsovpetro – đánh giá cao những nỗ lực của tập thể CBCNV XN Khí trong phong trào SKSC&KHCN của Vietsovpetro. Trong năm qua, có thể thấy được rằng chất lượng của công tác SKSC của XN Khí đã phát triển rất tốt theo chiều sâu khi có 18 đơn đăng ký SKSC được công nhận, 02 đơn đang được xem xét trong tổng số 24 đơn trình Vietsovpetro. Đồng chí đánh giá cao nhiệt huyết và nỗ lực của mỗi CBCNV, mong các anh/em kỹ sư, kỹ thuật sẽ luôn duy trì và phát huy tốt tinh thần như hiện nay. Tuy nhiên, để công tác SKSC và KHCN được phát triển mạnh mẽ hơn nữa, đồng chí đề nghị cần tăng cường việc chia sẻ thông tin giữa người thực hiện, lãnh đạo phòng/ban/giàn cũng như thư ký hội đồng SKSC&KHCN XN Khí, Vietsovpetro. Ngay sau khi hoàn thành SKSC thì cần phải nhanh chóng đưa vào sử dụng, góp phần tạo động lực cho các CBCNV cùng tham gia vào phong trào. Bên cạnh đó, cần đưa ra các giải pháp về công tác quản lý, hậu cần logistic, bảo vệ tài nguyên song song với các giải pháp về kỹ thuật, vì hiện tại các sáng kiến trong lĩnh vực này còn chưa cao. Về hoạt động KHCN đề nghị cần có sự quan tâm hơn từ Ban lãnh đạo đơn vị để hoàn thành kế hoạch được giao, khuyến khích các CBCNV đăng ký các cuộc thi về KHCN. Sắp tới, Vietsovpetro đề xuất kết hợp hai hội đồng SKSC và KHCN, đồng thời đề xuất tính điểm thi đua cho hoạt động KHCN để khuyến khích CBCNV hoạt động mạnh hơn trong công tác NCKH. Đồng chí cũng đề nghị lãnh đạo các phòng/ban/giàn phổ biến cho CBCNV về 06 điểm mới quy định về công tác SKSC của Vietsovpetro: Thời hạn, Phần mềm, Trả thù lao sáng kiến, Nguồn tài chính, Sự tuân thủ quy tắc an toàn, Những giải pháp không được công nhận theo 03 tiêu chí thì được xem xét tính vào hiệu quả. Mong rằng với những điểm mới trong quy chế khuyến khích công tác SKSC&KHCN, XN Khí sẽ có thêm nhiều sáng kiến mới mang lại những giá trị kinh tế cao, chúc XN Khí hoàn thành tốt những kế hoạch đã đề ra trong năm 2023.


Đồng chí Trần Quốc Thắng  – Phó Tổng giám đốc KH&CN, Chủ tịch Hội đồng SKSC&KHCN Vietsovpetro – phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

   Đại diện XN Khí, đồng chí Nguyễn Anh Phong – Giám đốc XN – đã gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo Vietsovpetro. Trong những năm qua, phong trào SKSC&KHCN của XN Khí luôn có sự quan tâm, đồng hành, khuyến khích động viên từ các lãnh đạo Vietsovpetro, cũng như sự hỗ trợ, đồng hành của các phòng/ban Bộ máy điều hành. Đồng chí cũng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của mỗi anh/em CBCNV kỹ sư, kỹ thuật làm việc tại XN Khí. Dưới áp lực làm việc của môi trường khắc nghiệt trên các giàn nén khí, các anh/em không chỉ hoàn thành và  hoàn thành tốt công việc được giao phó và còn rất nỗ lực dành thời gian để tham gia công tác SKSC và hoạt động NCKH. Đồng chí cũng nhấn mạnh hơn nữa vai trò của thư ký Hội đồng SKSC&KHCN trong việc kết nối thông tin giữa người thực hiện và các phòng/ban/giàn kịp thời và hiệu quả. Mong rằng, phát huy những thế mạnh vốn có, XN Khí sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công trong công tác SKSC&KHCN cũng như trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

   Sau gần 3 giờ làm việc nghiêm túc và hiệu quả, Hội nghị kết thúc thành công tốt đẹp với những ý kiến góp ý tích cực và hiệu quả nhằm thúc đẩy và hoàn thiện phong trào SKSC&KHCN trong đơn vị. Hội nghị cũng hoàn thiện chỉ tiêu định hướng hoạt động SKSC&KHCN năm 2023 của XN Khí với 20 đơn đăng ký mới tại Vietsovpetro (GNTT với 8 đơn, GNN 5 đơn và GNR 7 đơn), trong đó sáng kiến được Vietsovpetro công nhận là 08 đơn và 03 đề tài KHCN. Với tinh thần và nhiệt huyết của người công nhân kỹ thuật dầu khí, chúc XN Khí sẽ đạt được những chỉ tiêu đã đặt ra, tiếp tục là một trong những đơn vị dẫn đầu Vietsovpetro trong phong trào SKSC&KHCN.

   Một số hình ảnh Hội nghị:Bài viết & hình ảnh: Nhóm Truyền thông XN Khí 


Tin nổi bật