tin tức - sự kiện


​   Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-CĐVSP ngày 14/9/2022 của Công đoàn Liê​n doanh Việt – Nga Vietsovpetro về việc  tổ chức Đại hội các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro; căn cứ Kế hoạch số 30/KH-CĐXNK ngày 12/12/2022 của Công đoàn CSTV XN Khai thác các công trình Khí (XN Khí), Đại hội Đại biểu Công đoàn CSTV XN Khai thác các công trình Khí lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã được tổ chức vào chiều ngày 22/02/2023, tại Hội trường tầng 16, Tòa nhà làm việc Bộ máy điều hành, Vietsovpetro. 

   Đến dự Đại hội, về phía Công đoàn Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro, có đồng chí Nguyễn Quốc Đạt, Ủy viên BTV Công đoàn DKVN, Chủ tịch Công đoàn Vietsovpetro; đồng chí Hoàng Phúc Long, Ủy viên BCH Công đoàn DKVN, Phó Chủ tịch Công đoàn Vietsovpetro cùng các đồng chí là Ủy viên BTV, BCH, cán bộ chuyên trách Công đoàn Vietsovpetro; các đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch các Công đoàn CSTV trực thuộc Công đoàn Vietsovpetro.

   Về phía XN Khí có đồng chí Nguyễn Anh Phong, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc; đồng chí Nguyễn Thanh Phong, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc, Phó Chủ tịch Công đoàn; đồng chí Huỳnh Văn Hoàng, Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Giám đốc; đặc biệt là sự có mặt của gần 100 đại biểu đại diện cho 242 đoàn viên Công đoàn đến từ các Công đoàn bộ phận trực thuộc thuộc Công đoàn XN Khí.


Toàn cảnh Đại hội

   Mở đầu Đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch Công đoàn XN Khí đại diện BCH Công đoàn đã trình bày báo cáo tổng kết hoạt động khóa VIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2023 - 2028.

​   Báo cáo đã nêu bật, trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn CSTV XN Khí đã thực hiện tốt các chỉ tiêu do Nghị quyết Đại hội Công đoàn XN Khí nhiệm kỳ 2017 - 2022 đề ra và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trong việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn là đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; công tác tham gia quản lý cùng chính quyền; công tác tuyên truyền, vận động CBCNV-NLĐ thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước và của đơn vị; hoạt động chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho CBCNV-NLĐ… Qua đó, hoạt động phong trào tại đơn vị đã phát triển mạnh mẽ cả về chiều rộng lẫn chiều sâu mang tính thiết thực và hiệu quả trên mọi lĩnh vực như: sản xuất kinh doanh, an toàn lao động, từ thiện, văn hóa, thể thao... Các phong trào đã tạo nên sự gắn kết trong tập thể, góp phần xây dựng và phát triển tập thể XN Khí ngày càng vững mạnh, phát triển, cùng hướng về mục tiêu chung, đạt được những cột mốc mới trong hoạt động sản xuất. Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Công đoàn cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức, hoạt động như: sự biến động về nhân sự theo yêu cầu sản xuất dẫn đến việc phải bổ sung liên tục cán bộ Công đoàn làm hạn chế về nghiệp vụ Công đoàn; cán bộ Công đoàn còn thiếu kinh nghiệm tổ chức các hoạt động; vẫn để xảy ra trường hợp đoàn viên công đoàn sinh con thứ ba.


Đ/c Nguyễn Thanh Phong thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày báo cáo nhiệm kỳ 2017 - 2022

   Cũng tại Đại hội, nhằm đánh giá những điểm mạnh và những mặt tồn tại cần khắc phục của Ban Chấp hành trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng chí Diệp Xuân Phong thay mặt Đoàn Chủ tịch đã trình bày báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành khóa VIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

   Nhìn chung, Ban Chấp hành Công đoàn đã tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội = Công đoàn XN Khí khóa VIII, tạo được sự tín nhiệm của Đảng ủy, đoàn viên và người lao động. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn XN Khí luôn là một trong những đơn vị xuất sắc dẫn đầu về hoạt động Công đoàn. Để đạt được những thành công đó, trước hết là nhờ sự lãnh đạo của Công đoàn Vietsovpetro, Đảng ủy XN Khí, sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể và cùng sự hỗ trợ, giúp đỡ của các phòng/ban/giàn trong đơn vị.


​Đ/c Diệp Xuân Phong thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành

   Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Anh Phong, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc XN Khí  đánh giá cao những nỗ lực của Ban Chấp hành Công đoàn XN Khí trong thời gian qua. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn XN Khí đã luôn bám sát với đường lối, chủ trương của Đảng ủy cũng như công tác sản xuất của chính quyền, thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ đưa ra trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí cũng mong rằng, Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023 - 2028 sẽ tiếp tục phát huy những điểm mạnh của nhiệm kỳ, đồng thời khắc phục triệt để những mặt hạn chế do nguyên nhân chủ quan, đồng thời cần chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đời sống tinh thần của người lao động để tránh những biểu hiện tiêu cực, vi phạm ảnh hưởng công tác an toàn, sản xuất, hướng tới hoàn thiện văn hóa XN Khí phù hợp với lộ trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại Vietsovpetro.

Đ/c Nguyễn Anh Phong, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc XN phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

   Đại hội cũng được nghe những ý kiến góp ý của đồng chí Nguyễn Quốc Đạt, Chủ tịch Công đoàn Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro, đồng chí đã ghi nhận những thành tích đạt được của Công đoàn XN Khí trong nhiệm kỳ 2017 - 2022 vừa qua. Công đoàn XN Khí với đội ngũ Công đoàn viên trẻ, Ban Chấp hành nhiệt huyết đã luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu trong hoạt động Công đoàn Vietsovpetro, đồng chí hy vọng tổ chức Công đoàn XN Khí nói riêng và các tổ chức Công đoàn CSTV thuộc Vietsovptro sẽ luôn làm tốt vai trò của mình là nơi bảo vệ quyền lợi của Người lao động cũng như là nơi để người lao động tin tưởng gửi gắm tâm tư và nguyện vọng trong quá trình làm việc, hướng tới xây dựng một tập thể lao động ngày càng phát triển, lớn mạnh.

Đ/c Nguyễn Quốc Đạt, Chủ tịch Công đoàn Vietsovpetro phát biểu chỉ đạo Đại hội

   Tại Đại hội, với sự tập trung nghiêm túc, các đại biểu đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn CSVT XN Khí khóa IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028 với 11 đồng chí và bầu Đoàn Đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Công đoàn Liên doanh Vietsovpetro lần thứ XIII với 7 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết.

   Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Thanh Phong đại diện cho BCH Công đoàn XN Khí khóa IX nhiệm kỳ 2023 - 2028 cảm ơn sự tín nhiệm của các đại biểu tham gia Đại hội đã bầu ra BCH khóa mới. Với tinh thần trách nhiệm và nhiệt huyết với công việc, Ban Chấp hành khóa IX sẽ cố gắng nỗ lực, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và thực hiện thắng lợi Nghị quyết mà Đại hội đề ra, đưa phong trào công đoàn XN Khí ngày càng phát triển mạnh mẽ, đồng thời phát huy hơn nữa vai trò tổ chức Công đoàn trong gia đoạn mới, luôn là người bạn đồng hành, cùng ý chí và nguyện vọng, đại diện tiếng nói cho người lao động.

   Sau thời gian làm việc nghiêm túc, liên tục và khẩn trương, Đại hội Đại biểu Công đoàn CSTV XN Khí lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

​   Một số hình ảnh tại Đại hội:


Chào cờ khai mạc Đại hội


​Đ/c Hà Quốc Việt, Chuyên viên phòng Kỹ thuật sản xuất trình bày tham luận về công tác sáng kiến sáng chế


Đ/c Nguyễn Trường Sơn, Phó Chủ tịch CĐBP Giàn nén khí Trung tâm trình bày tham luận về Vai trò của tổ chức Công đoàn trong công tác an toàn trên Giàn nén khí Trung tâm


Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu


Ban Chấp hành Công đoàn CSTV XN Khí khóa IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt Đại hội


Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn Vietsovpetro lần thứ XIII ra mắt Đại hội

​Tin và bài: Nhóm Truyền thông XN Khí


Tin nổi bật


Tin nội bộ
  • ​Đón Tết ở giàn khoan
  • 2/26/2024 8:00:32 PM