tin tức - sự kiện


   Thực hiện theo kế hoạch số 31-KH/ĐU của Đảng ủy Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro về đào tạo, tập huấn Nghiệp vụ công tác Đảng năm 2023 cho các chi ủy viên và đảng viên tại các chi bộ trực thuộc, Đảng ủy Xí nghiệp Khai thác các công trình Khí (XN Khí) đã phối hợp với Văn phòng Đảng ủy Vietsovpetro để tổ chức “Lớp tập huấn nghiệp vụ tài chính Đảng” vào chiều thứ 4 ngày 07/06/2023 và “Lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng” vào sáng thứ 6 ngày 09/06/2023, tại Phòng họp 202, Tòa nhà điều hành XN Khí.

   Các khóa đào tạo nhằm mục đích tăng cường đào tạo cho các chi ủy viên, đảng viên tại các chi bộ về nghiệp vụ công tác đảng viên và công tác cấp ủy, quản lý đảng viên, quản lý tài chính Đảng theo quy định.

   Tham dự lớp tập huấn nghiệp vụ tài chính Đảng có các đồng chí là cán bộ, đảng viên phụ trách tài chính của các chi bộ; tham dự lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng có các đồng chí là chi ủy viên của các chi bộ thuộc Đảng ủy XN Khí.

   Phát biểu chung về khóa đào tạo, đồng chí Nguyễn Thanh Phong – Phó bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT ĐU, Phó Giám đốc XN Khí – nhận định, việc thực hiện luân chuyển cán bộ theo chính sách chung của Vietsovpetro đã tạo nên sự thay đổi đối với nhân sự cấp ủy của các chi bộ trực thuộc, đây hầu hết đều là những nhân sự tham gia cấp ủy lần đầu nên còn hạn chế nhất định trong quá trình triển khai thực hiện công tác đảng, vì vậy các khóa đào tạo là cơ hội để cấp ủy tăng cường nắm bắt các vấn đề thường gặp phải trong quá trình triển khai thực hiện công tác xây dựng Đảng tại chi bộ, qua đó, nâng cao kỹ năng, kiến thức, nghiệp vụ để xây dựng và lãnh đạo tổ chức cơ sở Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

   Lớp tập huấn nghiệp vụ tài chính Đảng do đồng chí Nguyễn Thị Minh Hồng – cán bộ phụ trách công tác tài chính Đảng ủy XN Khí hướng dẫn. Lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng do đồng chí Nguyễn Nông Hải – cán bộ nghiệp vụ Tổ chức Văn phòng Đảng ủy Vietsovpetro hướng dẫn.

   Trong suốt thời gian diễn ra 02 khóa đào tạo, các nội dung đã được các cán bộ, đảng viên tham dự trao đổi, thảo luận sôi nổi, trình bày những quan điểm, vướng mắc gặp phải trong quá trình triển khai thực hiện tại đơn vị và nhận được nhiều giải đáp từ các báo cáo viên để cùng học hỏi thêm kinh nghiệm, kỹ năng nghiệp vụ trong công tác Đảng. Qua đó tạo sự chuyển biến mới, thống nhất các giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ đã đề ra tại Đảng ủy XN Khí và các chi bộ trong đơn vị.​

   Một số hình ảnh của khóa đào tạo:


Bài viết & hình ảnh: Nhóm Truyền thông XN Khí


Tin nổi bật