CHÚC MỪNG SINH NHẬT ĐỒNG CHÍ: NGUYỄN THÀNH TRUNG - KỸ SƯ GIÀN NÉN KHÍ NHỎ

Tin nội bộ


- 2/26/2024 8:00:32 PM
​Đón Tết ở giàn khoan
Tin tổng hợp
- 9/13/2022 1:20:10 AM
Xí nghiệp Khai thác các công trình Khí & 27 năm hành trình chinh phục tương lai

​Kỳ 3: Giàn nén khí Mỏ Rồng – Bước trưởng thành đầy bản lĩnh​​