Tin nội bộ

Hành trình về nguồn tại tỉnh Gia Lai của Chi bộ Giàn nén khí Trung tâm

7/3/2024 11:48:51 PM

Thực hiện Kế hoạch năm 2024, tiếp nối truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, phát huy tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, được sự đồng ý của Đảng Bộ Xí nghiệp Khai thác các Công trình Khí (XN Khí), Liên doanh Vietsovpetro, Chi bộ Giàn nén khí Trung tâm đã tổ chức Hành trình về nguồn tại tỉnh Gia Lai từ ngày 01/06 đến 04/06/2024.
- 2/26/2024 8:00:32 PM
​Đón Tết ở giàn khoanTin tổng hợp

75 tỷ m3 khí nén – Cột mốc mới đầy tự hào trên chặng đường 29 năm hình thành & phát triển (15/08/1995 – 15/08/2024)

6/16/2024 7:30:46 PM

Thành lập ngày 15/08/1995 với nhiệm vụ chính là thu gom và xử lý khí đồng hành để tránh ô nhiễm môi trường và tránh lãng khí nguồn tài nguyên quốc gia đang ngày càng cấp bách, từ đó đến nay, trải qua gần 29 năm hình thành và phát triển (15/08/1995 – 15/08/2024), Xí nghiệp Khai thác các công trình Khí, thuộc Liên doanh Vietsovpetro, ngày càng chứng tỏ được vai trò và bản lĩnh của mình, chinh phục thêm nhiều cột mốc nén khí đầy tự hào.