CHÚC MỪNG SINH NHẬT ĐỒNG CHÍ: DIỆP XUÂN PHONG - CHUYÊN VIÊN CHÍNH, PHÒNG KỸ THUẬT SẢN XUẤT

Tin nội bộ

Tin tổng hợp
- 9/13/2022 1:20:10 AM
Xí nghiệp Khai thác các công trình Khí & 27 năm hành trình chinh phục tương lai

​Kỳ 3: Giàn nén khí Mỏ Rồng – Bước trưởng thành đầy bản lĩnh​​

- 8/22/2022 1:15:57 AM
Xí nghiệp Khai thác các công trình Khí & 27 năm hành trình chinh phục tương lai

Kỳ 2: Giàn nén khí Trung tâm – Công trình của những Khát vọng- 8/16/2022 1:14:47 AM
Xí nghiệp Khai thác các công trình Khí & 27 năm hành trình chinh phục tương lai

Kỳ 1: Giàn nén khí Nhỏ - Những bước đi đầu tiên