CHÚC MỪNG SINH NHẬT: NGUYỄN VĂN TÀI - GIÀN NÉN KHÍ NHỎ

Tin nội bộ
Tin tổng hợp

- 9/13/2022 1:20:10 AM
Xí nghiệp Khai thác các công trình Khí & 27 năm hành trình chinh phục tương lai

​Kỳ 3: Giàn nén khí Mỏ Rồng – Bước trưởng thành đầy bản lĩnh​​

- 8/22/2022 1:15:57 AM
Xí nghiệp Khai thác các công trình Khí & 27 năm hành trình chinh phục tương lai

Kỳ 2: Giàn nén khí Trung tâm – Công trình của những Khát vọng