Picture Size
  
  
Folder: 0. Tổng kết năm 20140. Tổng kết năm 20141/27/2016 5:48 PM
Folder: 1. 20-10-20151. 20-10-20151/27/2016 5:50 PM
Folder: 16. Anh Sinh nhat CB CNV XNK thang 816. Anh Sinh nhat CB CNV XNK thang 88/16/2016 1:29 AM
Folder: 2. Ảnh giải Golf 20 năm thành lập XN Khí2. Ảnh giải Golf 20 năm thành lập XN Khí1/27/2016 5:50 PM
Folder: 5. 1-6-20155. 1-6-20151/27/2016 5:50 PM
Folder: 6. Hình ảnh dừng giàn MKS để bảo dưỡng định kỳ6. Hình ảnh dừng giàn MKS để bảo dưỡng định kỳ1/27/2016 5:50 PM
Folder: 60 ty m360 ty m35/24/2020 7:32 PM
Folder: 7. Lap dat train F_CCP7. Lap dat train F_CCP1/27/2016 5:50 PM
Folder: 8. Đại tu máy C trên giàn CCP8. Đại tu máy C trên giàn CCP1/27/2016 5:50 PM
Folder: 9. Team Building 5 nam Van hanh Rong_VSP Resort9. Team Building 5 nam Van hanh Rong_VSP Resort1/27/2016 5:50 PM
Folder: Ảnh mừng 8-3-2017 XNKẢnh mừng 8-3-2017 XNK3/7/2017 6:12 PM
Folder: Ảnh sinh nhật CBCNV T2-2016Ảnh sinh nhật CBCNV T2-20162/1/2017 7:08 PM
Folder: Ảnh Sinh nhật tháng 2-2017Ảnh Sinh nhật tháng 2-20172/27/2017 7:05 PM
Folder: Binh Chau_23.01.2016Binh Chau_23.01.20162/1/2017 7:08 PM
Folder: Chào mừng sự kiện 10 tỷ m3 khí về bờChào mừng sự kiện 10 tỷ m3 khí về bờ5/29/2017 1:37 AM
Folder: Đại hội chi bộ kỹ thuật 1Đại hội chi bộ kỹ thuật 12/1/2017 7:10 PM
Folder: Dừng giàn MKC 2017Dừng giàn MKC 20178/18/2017 1:40 AM
Folder: HINH ANH BAI VIETHINH ANH BAI VIET12/7/2017 5:52 PM
Folder: Hình ảnh Hoạt động thể thao kỷ niệm ngày thành lập XNK 2016Hình ảnh Hoạt động thể thao kỷ niệm ngày thành lập XNK 20162/1/2017 7:09 PM
Folder: Hình ảnh kỷ niệm 21 năm thành lập XNKHình ảnh kỷ niệm 21 năm thành lập XNK2/1/2017 7:09 PM
Folder: Hình ảnh ngày Quốc tế phụ nữ 8-3-2016Hình ảnh ngày Quốc tế phụ nữ 8-3-20162/1/2017 7:09 PM
Folder: Ho Coc_24.12.2016Ho Coc_24.12.20161/4/2017 7:48 PM
Folder: Ho May_09.01.2016Ho May_09.01.20162/1/2017 7:08 PM
Folder: Hội thảo 30 tỷ m3 khíHội thảo 30 tỷ m3 khí2/1/2017 7:09 PM
Folder: Lì Xì đầu Xuân Bính ThânLì Xì đầu Xuân Bính Thân2/1/2017 7:08 PM
Folder: logologo1/19/2017 6:28 PM
Folder: LogoMailLogoMail3/22/2017 12:38 AM
Folder: quốc tế thiếu nhi 2022quốc tế thiếu nhi 20226/6/2022 8:28 PM
Folder: ShareFileShareFile5/14/2017 8:38 PM
Folder: SINH NHẬT CBCNVSINH NHẬT CBCNV9/14/2017 2:17 AM
1 - 30Next