tin tức - sự kiện


​   Trong khoảng thời gian từ 01/09/2021 đến 01/09/2023, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam phát động chương trình "1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid 19" với hướng dẫn như sau:
Tin nổi bật