tin tức - sự kiện


​   Thực hiện theo Quyết định số 1377/QĐ-KH của Tổng giám đốc Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro ngày 17/12/2021, Xí nghiệp Khí đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh, Hội nghị người lao động và Hội nghị công tác Đảng năm 2021 tại Phòng 202, Xí nghiệp Khí và trực tuyến tại các điểm cầu vào ngày 23/12/2021.

   Tham dự Hội nghị, về phía Vietsovpetro, có đồng chí Trần Văn Vĩnh – Chánh kỹ sư; đồng chí Lê Đăng Tâm – Trưởng phòng KTSX BMĐH; đồng chí  Lê Văn Tiến – Phó phòng TTDV BMĐH. Về phía Xí nghiệp Khí (XN Khí) có đồng chí Nguyễn Anh Phong – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc; đồng chí Kushchenko R.M. – Chánh kỹ sư; đồng chí Lê Đức Khương – Phó Giám đốc, chủ tịch Công đoàn; đồng chí Huỳnh Văn Hoàng – Phó Giám đốc Vật tư; các đồng chí là trưởng/phó/đại diện phòng/ban/giàn cùng toàn thể CBCNV trong đơn vị.


Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh XN Khí năm 2021.

   Mở đầu Hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Phong – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc - đại diện XN Khí đã đọc Báo cáo Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2021 và Phương hướng hoạt động năm 2022. Năm 2021 là năm khó khăn đối với nền kinh tế thế giới nói chung và hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) tại XN Khí nói riêng do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19: kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa các giàn nén khí phải dời lại nhiều lần, sản lượng khí từ các JOC về bờ bị suy giảm; tuy nhiên, với sự cố gắng, nỗ lực không ngừng tập thể XN Khí đã vận hành thường xuyên, an toàn, liên tục và hiệu quả các tổ máy nén khí để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất chính được giao. Cụ thể, việc thực hiện các chỉ tiêu về nén khí của đơn vị trong năm 2021 như sau: Tổng khối lượng khí cao áp cung cấp cho gaslift và khí vào bờ ước đạt 3,54 tỷ m3, đạt 99,2% kế hoạch năm 2022 (3,57 tỷ m3). Lượng khí cung cấp về bờ ước tính đến hết năm 2021 là 0,91 tỷ m3, đạt 101% kế hoạch (0,9 m3). Lượng khí gaslift phục vụ khai thác dầu (bao gồm cả sản lượng khí gaslift nén cho mỏ CNV và Cá Tầm) ước tính đến hết năm 2021 là 2,63 tỷ m3, đạt 98,5% kế hoạch (2,67 tỷ m3), trong đó khí gaslift phục vụ khai thác dầu cho Vietsovpetro ước tính đến hết năm 2021 là 2,52 tỷ m3, đạt 98,6% kế hoạch (2,55 tỷ m3) đảm bảo tối ưu việc cung cấp khí cho hệ tống gaslift khai thác dầu của Vietsovpetro – sản lượng khai thác dầu bằng phương pháp gaslift chiến đến 92,4% tổng sản lượng dầu khai thác trong năm 2021 của Vietsovpetro. Về công tác cung cấp dịch vụ cho khách hàng bên ngoài, năm 2021, XN Khí đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu doanh thu dịch vụ ngoài là 3,8 triệu USD (tương ứng 6%) so với kế hoạch Hội đồng 53 phê duyệt là 64,7 triệu USD. Tổng doanh thu dịch vụ ngoài chiếm khoảng hơn 30% tổng doanh thu dịch vụ ngoài của cả Vietsovpetro. Đặc biệt, trong năm 2021, XN Khí đã phối hợp cùng Xí nghiệp Khai thác & các phòng ban chức năng Vietsovpetro đàm phán thống nhất đơn giá và các điều kiện Hợp đồng thu gom, nén khí Bể Cửu Long giai đoạn 2021 – 2023. Đây là hợp đồng quan trọng nhất đem lại doanh thu dịch vụ ngoài chủ yếu cho XN Khí. Để đạt được những thành công đó, trước hết, không chỉ bởi sự chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo, sự hỗ trợ của các phòng ban/đơn vị trong Vietsovpetro mà còn có sự cố gắng nỗ lực của tập thể CBCNV XN Khí trong việc thực hiện các giải pháp kinh tế - kỹ thuật – quản lý để hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh. Bao gồm các giải pháp về công tác vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa; Giải pháp về công tác an toàn và bảo vệ môi trường, công tác xây dựng và tổ chức thực hiện hệ thống quản lý chất lượng, hệ thống quản lý môi trường và hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp; Giải pháp về công tác cung ứng vật tư, mua sắm hàng hóa và thuê dịch vụ; Giải pháp về thực hiện tiết kiệm chống lãng phí; Giải pháp về công tác sáng kiến sáng chế và khoa học công nghệ; Giải pháp về công tác tổ chức cán bộ và đào tạo; Giải pháp về công tác hạch toán kế toán. Báo cáo cũng chỉ ra những khó khăn còn tồn tại như: các thiết bị xuống cấp, lạc hậu, hiệu suất hoạt động giảm, tiềm ẩn rủi ro sự cố do các giàn đã vận hành trong một thời gian dài (giàn nén Trung tâm đã đi vào hoạt động 24/30 năm tuổi thọ của giàn, Giàn nén Nhỏ đã hoạt động trên 25/25 năm tuổi thọ của giàn); ngoài ra tài sản trên các Giàn nén Trung tâm, Giàn nén Nhỏ là tài sản đồng sở hữu với PVGAS, trong quá trình thực hiện đòi hỏi đạt thỏa thuận giữa hai bên nên đôi khi làm chậm tiến độc thực hiện công việc; một số vật tư thiết bị được nhà sản xuất cung cấp độc quyền, thời gian giao hàng phụ thuộc vào hãng không trùng với kế hoạch bảo dưỡng. Năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 tác động khá mạnh mẽ đến chuỗi cung ứng vật tư toàn cầu, làm tăng đột biến giá cả vật tư và hàng hóa, chi phí sản xuất phụ tùng thiết bị của nhà sản xuất tăng, tình trạng lưu thông hàng hóa bị hạn chế dẫn đến thời gian cung cấp vật tư thiết bị bị chậm trễ, ảnh hưởng đến kế hoạch dừng giàn bảo dưỡng sửa chữa, nhiều đầu mục công việc tập trung nhiều vào thời gian cuối năm cũng như phải chuyển sang thực hiện trong năm 2022. Bên cạnh đó, dưới ảnh hưởng của dịch bệnh, công việc thực hiện theo chế độ trực tuyến (online) khi giãn cách xã hội có những khó khăn nhất định, sự phối hợp công việc chưa nhuần nhuyễn, hiệu quả công việc vẫn chưa cao giẫn đến năng suất lao động chưa thể đạt bằng lao động bình thường. Báo cáo cũng đề xuất những phương hướng, giải pháp góp phần thực hiện thành công kế hoạch, chỉ tiêu sản xuất trong năm 2022 như: Nhóm giải pháp về công tác vận hành, duy tu, bảo dưỡng sửa chữa hệ thống thiết bị; Nhóm giải pháp về công tác nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD; Nhóm giải pháp về công tác nhân sự, đào tạo.


Đ/c Nguyễn Anh Phong – giám đốc XN Khí đọc Báo cáo Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2021 và Phương hướng hoạt động năm 2022.

   Hội nghị cũng được nghe tham luận “Công tác đảm bảo vận hành an toàn các giàn nén khí cho giai đoạn 2020 – 2023” do đồng chí Tôn Thất Hoàng Quân – Trưởng phòng KTSX&TB, XN Khí trình bày và tham luận về “Công tác đào tạo” do đồng chí Nguyễn Thanh Phong – Trưởng phòng HCNS, XN Khí trình bày. Tham luận đã tổng kết công tác vận hành an toàn các giàn nén khí và công tác đào tạo năm 2020 – 2021; Những khó khăn còn tồn tại cùng những Phương hướng, đề xuất năm 2022 – 2023 nhằm hoàn thiện công tác vận hành an toàn các giàn nén khí & đào tạo, góp phần cùng XN Khí đạt được những chỉ tiêu mới trong hoạt động SXKD.

   Hội nghị cũng nghe ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Văn Vĩnh – Chánh kỹ sư Vietsovpetro, đồng chí đánh giá cao những thành tích trong hoạt động SXKD mà tập thể XN Khí đã đạt được. Chỉ bao gồm gần 300 nhân sự, nhưng doanh thu từ hoạt động kinh doanh dịch vụ ngoài của XN Khí luôn chiếm xấp xỉ 30% doanh thu dịch vụ ngoài của Vietsovpetro và là một trong những đơn vị dẫn đầu Vietsovpetro về công tác kinh doanh dịch vụ ngoài. Để đạt được những thành công đó, phải kể đến những chỉ đạo quyết liệt của Ban lãnh đạo XN Khí cùng những nỗ lực, sự chung sức đồng lòng của tập thể CBCNV XN Khí. Khó khăn, thách thức vẫn còn nhiều, trong thời gian tới, để đạt được những mục tiêu trong SXKD thì cần hơn nữa những giải pháp tích cực và triệt để giải quyết dứt điểm những khó khăn chủ quan đã nhận định. Trên cương vị là Chánh kỹ sư Vietsovpetro, đồng chí sẽ luôn ủng hộ và hỗ trợ, cùng XN Khí nghiên cứu và đưa ra những giải pháp thiết thực vượt qua mọi khó khăn, thách thức để đạt được thành công, góp phần vào sự phát triển bền vững của Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro.


Đồng chí Trần Văn Vĩnh – Chánh kỹ sư Vietsovpetro phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

   Hội nghị cũng tiến hành trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UB QLVNN nhằm tôn vinh những tập thể và cá nhân đã có đóng góp vào sự phát triển bền vững của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nói chung & của Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro nói riêng nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro và có thành tích xuất sắc trong công tác trong giai đoạn 2019 – 2020. Bao gồm 03 tập thể:

-          Tập thể Xí nghiệp Khai thác các công trình Khí

-          Tập thể Giàn nén khí Nhỏ

-          Tập thể Phòng KTSX&TB

   Và 03 cá nhân

-          Đồng chí Huỳnh Văn Hoàng – Phó Giám đốc

-          Đồng chí Phạm Linh Tùng – Chuyên viên chính, Ban DV&CƯVT

-          Đồng chí Lâm Quang Nam – Giàn phó Giàn nén Trung tâm


Đ/c Trần Văn Vĩnh – Chánh kỹ sư Vietsovpetro trao tặng bằng khen của Chủ tịch UB QLVNN cho các tập thể xuất sắc.


Đ/c Trần Văn Vĩnh – Chánh kỹ sư Vietsovpetro trao tặng bằng khen của Chủ tịch UB QLVNN cho các cá nhân xuất sắc.

   Đồng thời, trao tặng bằng khen của Tổng Giám đốc Vietsovpetro cho các tập thể đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc:

-          Tập thể Giàn nén Trung tâm

-          Tập thể Giàn nén Nhỏ

-          Tập thể Phòng Kinh tế Thương mại

-          Tập thể Phòng Hành chính nhân sự

-          Tập thể Ban DV&CUVT


Đại diện lãnh đạo Vietsovpetro trao tặng bằng khen của Tổng Giám đốc Vietsovpetro cho các tập thể đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc.

   Cũng trong chương trình, Ban lãnh đạo XN Khí đã trao tặng hoa cho Tập thể 08 phòng/ban/giàn trong đơn vị vì những đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của XN Khí trong năm 2021.


Ban lãnh đạo XN Khí đã trao tặng hoa cho Tập thể 08 phòng/ban/giàn trong đơn vị vì những đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của XN Khí trong năm 2021.

   Hội nghị Người lao động năm 2021 được tổ chức ngay sau Hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2021. Hội nghị đã nghe Báo cáo hoạt động công đoàn năm 2021 và Phương hướng năm 2022 do đồng chí Lê Đức Khương – Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn XN Khí trình bày. Báo cáo đã trình bày tóm tắt những thành tích trong hoạt động công đoàn của XN Khí trong năm 2021 cùng những vướng mắc, khó khăn còn tồn tại và đề xuất phương hướng, giải pháp để đẩy mạnh hoạt động công đoàn của XN Khí trong năm 2022. Hội nghĩ cũng đã phản hồi ý kiến của người lao động. Năm 2021, có nhiều vấn đề phát sinh liên quan đến quyền lợi của người lao động do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, đứng trên quan điểm của người lao động, Công đoàn XN Khí đã phối hợp cùng chính quyền đưa ra nhiều phương án nhằm hỗ trợ tối đa cho nhân sự. Trong năm 2022, Công đoàn XN Khí cũng như Ban lãnh đạo sẽ tiếp tục tìm kiếm & đề xuất các phương án phù hợp tiếp tục hỗ trợ tối đa lợi ích người lao động. Hội nghị cũng bầu đồng chí Phạm Thu Huyền – Kỹ sư Phòng Hành chính nhân sự - tiếp tục là đại diện người lao động của XN Khí trong năm 2022.


Toàn cảnh Hội nghị Hội nghị Người lao động XN Khí năm 2021.

   Hội nghị công tác Đảng năm 2021 đã được nghe Báo cáo tổng kết Đảng năm 2021 và Phương hướng năm 2022 do đồng chí Nguyễn Anh Phong – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc XN Khí trình bày. Báo cáo đã tóm tắt hoạt động Đảng của XN Khí năm 2021 và đề xuất Phương hướng hoạt động năm 2022 để khắc phục những hạn chế, phát huy những điểm mạnh của đơn vị. Cũng trong khuôn khổ chương trình, Hội nghị đã tiến hành trao bằng khen của Bí thư Đảng ủy Vietsovpetro nhằm tôn vinh những đóng góp của tổ chức Đảng & Đảng viên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021, thực hiện tốt nghị quyết 41 (đẩy mạnh hoạt động Sáng kiến sáng chế, cải tiến kỹ thuật và hợp lý hóa sản xuất) và thực hiện nghị quyết 20 (tăng cường tiết kiệm, sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho 03 tập thể:

-          Chi bộ Giàn nén Trung tâm

-          Chi bộ Giàn nén khí Rồng

-          Chi bộ Kinh tế

   Và 02 cá nhân:

-          Đồng chí Nguyễn Văn Vịnh – Kỹ sư điện, Giàn nén Trung tâm

-          Đồng chí Phùng Đình Lâm – Bí thư chi bộ Kinh tế, Trưởng phòng Kinh tế thương mại.


Đ/c Nguyễn Anh Phong – giám đốc XN Khí trao tặng bằng khen của Bí thư Đảng ủy Vietsovpetro cho tổ chức Đảng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.


Đồng chí Huỳnh Văn Hoàng trao tặng bằng khen của Bí thư Đảng ủy Vietsovpetro cho cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021.

   Sau hơn 3 giờ làm việc nghiêm túc và hiệu quả, Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội nghị người lao động và Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021 của XN Khí đã thành công tốt đẹp.

                                                Hình ảnh & Bài viết: Tập thể XN Khí

 


Tin nổi bật