tin tức - sự kiện


   Công ước về các vùng Đất ngập nước (Công ước Ramsar, Iran, 1971) là Điều ước quốc tế với sứ mệnh “bảo tồn và sử dụng khôn khéo các vùng đất ngập nước thông qua các hành động của địa phương, khu vực, quốc gia và hợp tác quốc tế nhằm góp phần đạt được mục tiêu phát triển bền vững trên toàn thế giới" với sự tham gia của 171 quốc gia. Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên trở thành thành viên của Công ước Ramsar từ năm 1989. Trong thời gian qua, Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động về bảo tồn và sử dụng khôn khéo đất ngập nước để thực hiện trách nhiệm quốc gia thành viên, đặc biệt là đã xây dựng hành lang pháp luật về quản lý đất ngập nước.

   Nhận thức được tầm quan trọng của các vùng đất ngập nước đối với tài nguyên nước và cuộc sống con người, Ban thư ký Công ước Ramsar đề nghị các quốc gia hưởng ứng, tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Đất ngập nước Thế giới 02 tháng 02 năm 2021 với chủ đề “Không thể tách rời - Đất ngập nước, Nước và Sự sống" (Inseparable - Water, Wetlands and Life).

   Để triển khai các hoạt động hưởng ứng theo Công văn số 59/ATMT ngày 28/01/2021 của Phòng ATSKMT-Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro, Xí nghiệp khai thác các công trình Khí đề nghị các Phòng/ Ban/ Giàn thực hiện một số hoạt động sau:

   Một là, tuyên truyền rộng rãi tới toàn thể cán bộ, công nhân viên chức, người lao động về tầm quan trọng của các vùng đất ngập nước đối với tài nguyên nước, sự sống của con người, đa dạng sinh học và kêu gọi mọi người cùng cam kết bảo tồn, sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước, dừng các hoạt động gây suy thoái các vùng đất ngập nước và phục hồi các vùng đất ngập nước bị suy thoái.

   Hai là, tùy điều kiện cụ thể, tiến hành các hoạt động truyền thông phù hợp như phổ biến các tài liệu truyền thông qua website https://www.worldwetlandsday.org/ về chủ đề Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2021.

   Ba là, mỗi năm một chủ đề được chọn để tập trung sự chú ý và giúp nâng cao nhận thức của cộng đồng về giá trị của đất ngập nước. Các quốc gia tổ chức nhiều sự kiện khác nhau để nâng cao nhận thức như; các buổi thuyết trình, hội thảo, đi dạo trong thiên nhiên, cuộc thi nghệ thuật dành cho trẻ em, cuộc đua thuyền tam bản, ngày làm sạch cộng đồng, phỏng vấn trên đài phát thanh và truyền hình, gửi thư cho báo chí, về việc ban hành các chính sách đất ngập nước mới, các Trang web Ramsar mới và các chương trình mới ở cấp quốc gia.

       Chủ đề Ngày đất ngập nước Thế giới:

 • 2021 Không thể tách rời - Đất ngập nước, Nước và Sự sống
 • 2020 Đất ngập nước và Đa dạng sinh học
 • 2019 Đất ngập nước và biến đổi khí hậu
 • 2018 Đất ngập nước cho một tương lai đô thị bền vững
 • 2017 Đất ngập nước để giảm thiểu rủi ro thiên tai
 • 2016 Đất ngập nước cho tương lai của chúng ta: Sinh kế bền vững
 • 2015 Đất ngập nước cho tương lai của chúng ta
 • 2014 Đất ngập nước và Nông nghiệp: Đối tác cho Tăng trưởng
 • 2013 Đất ngập nước chăm sóc nước
 • 2012 Du lịch đầm lầy: Một trải nghiệm tuyệt vời
 • 2011 Rừng cung cấp nước và đất ngập nước
 • 2010 Chăm sóc vùng đất ngập nước - Giải pháp cho biến đổi khí hậu
 • 2009 Thượng nguồn, Hạ nguồn: Đất ngập nước kết nối tất cả chúng ta
 • 2008 Đất ngập nước lành mạnh, người khỏe mạnh
 • 2007 Cá cho ngày mai?
 • 2006 Sinh kế có rủi ro
 • 2005 Sự giàu có trong Đa dạng vùng ngập nước - Đừng để mất nó
 • 2004 Từ núi đến biển - Đất ngập nước làm việc cho chúng ta
 • 2003 Không có đất ngập nước - không có nước
 • 2002 Đất ngập nước: Đời sống và văn hóa nước
 • 2001 Một thế giới đất ngập nước - Một thế giới để khám phá
 • 2000 Tôn vinh các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế của chúng ta
 • 1999 Con người và đất ngập nước - mối liên kết quan trọng
 • 1998 Tầm quan trọng của nước đối với sự sống & vai trò của đất ngập nước trong việc cấp nước
 • 1997 WWD lần đầu tiên tổ chức lễ kỷ niệm

Nguồn: Internet


Tin nổi bậtTin Tổng Hợp
 • THƯ CHÚC TẾT CỦA LÃNH ĐẠO XÍ NGHIỆP
 • 2/4/2021 6:23:51 PM