tin tức - sự kiện


​       Thực hiện theo chỉ đạo của Ban lãnh đạo Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro, ngày 22/12/2020, Xí nghiệp Khí (XN Khí) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2020 & triển khai kế hoạch năm 2021 – Hội nghị đại biểu người lao động và Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020 vào lúc 14h00' tại Phòng họp 202, tòa nhà điều hành XN Khí.

       Tham dự Hội nghị, về phía Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro có đồng chí Cao Tùng Sơn – Phó Tổng giám đốc KH - CN Vietsovpetro, đồng chí Nguyễn Quốc Đạt – Chủ tịch Công đoàn Vietsovpetro, đồng chí Ngô Thị Ngọc Anh – Phó phòng KTKH Vietsovpetro, đồng chí Chu Văn Lương – Phó phòng KTSX Vietsovpetro.

       Về phía XN Khí có đồng chí Nguyễn Anh Phong – Giám đốc XN Khí, đồng chí Kushchenko R.M. – Chánh kỹ sư XN Khí, đồng chí Huỳnh Văn Hoàng – Phó giám đốc XN Khí, đồng chí Lê Đức Khương – Phó giám đốc XN Khí, cùng các đồng chí là Trưởng / phó các phòng / ban / giàn và hơn 40 CBCNV đại điện cho toàn thể CBCNV trong xí nghiệp.

       Mở đầu Hội nghị, đại diện Ban lãnh đạo, đồng chí Nguyễn Anh Phong – Giám đốc XN Khí đã trình bày Báo cáo Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2020 và Phương hướng hoạt động năm năm 2021. Báo cáo đã nêu bật được những thành tích mà tập thể XN Khí đã cùng đạt được trong năm 2020:

       -  Về thực hiện nhiệm vụ sản xuất chính: năm 2020, với việc vận hành thường xuyên, an toàn và liên tục các tổ máy nén, XN Khí đã thu gom và nén về bờ ước đạt 3,813 tỷ m3 khí, đạt 99,63% kế hoạch (3,827 tỷ m3 khí). Trong đó, lượng khí cung cấp về bờ ước tính đến hết năm 2020 là 1,248 tỷ m3, đạt 131,4% kế hoạch (0,95 tỷ m3). Lượng khí gaslift phục vụ khai thác dầu ước tính đến hết năm 2020 là 2,57 tỷ m3, đạt 89,2% kế hoạch (2,88 tỷ m3), trong đó khí gaslift phục vụ khai thác dầu cho Vietsovpetro ước tính đến hết năm là 2,48 tỷ m3, đạt 90,5% kế hoạch (2,74 tỷ m3).  Việc thực hiện chỉ tiêu này phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng gaslift của Vietsovpetro và xu hướng tối ưu hóa chế độ khai thác dầu bằng gaslift nhằm tiết giảm chi phí sản xuất. Khí gaslift phục vụ cho khai thác dầu càng giảm đồng nghĩa với hiệu quả sản xuất càng tăng. ​

       -  Về công tác cung cấp dịch vụ ra bên ngoài: năm 2020 với việc đưa Dự án cải hoán và mở rộng công suất nén khí Lô 09-1 vào hoạt động đã góp phần làm tăng doanh thu từ các dự án dịch vụ ngoài thêm 16 triệu USD, dự kiến tổng doanh thu dịch vụ ngoài của XN Khí đạt 80 triệu USD, cao hơn 12 triệu USD (tương đương 17,6%) so với kế hoạch Hội đồng 52 phê duyệt là 68 triệu USD.

       -  Các giải pháp kinh tế - kỹ thuật – quản lý được XN Khí đảm bảo, thực hiện an toàn, liên tục, không có phát sinh nào gây mất an toàn, xảy ra tai nạn lao động hay vi phạm qui định về bảo về môi trường. Về công tác cung ứng vật tư, mua sắm hàng hóa và thuê dịch vụ, XN Khí đều tuân thủ thực hiện theo đúng quy trình và được kiểm soát chặt chẽ - 100% việc sử dụng và thanh lý vật tư trên các công trình biển theo đúng mục đích sử dụng và nguồn tài chính.

       Mặc dù vẫn còn tồn tại những khó khăn và hạn chế trong quá trình triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 và sụt giảm mạnh của giá dầu trên toàn thế giới, tuy nhiên, đó cũng là những thách thức và động lực để XN Khí tiếp tục phát huy thế mạnh và chinh phục những cột mốc mới trong năm 2021. Đồng chí Nguyễn Anh Phong cũng trình bày những Phương hướng công tác năm 2021 của XN Khí nhằm đạt được những chỉ tiêu sản xuất kinh doanh mà Hội đồng 53 đã giao phó:

       -  Cung cấp khí gaslift 2,666 tỷ m3 (bao gồm sản lượng từ các giếng Đông Bắc mỏ Rồng)

       -  Tiếp nhận, xử lý và đưa vào bờ 0,904 tỷ m3 từ Lô 09-1 và các mỏ khác của Bể Cửu Long

       -  Doanh thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ ngoài là 64,7 triệu USD.

       Hội nghị cũng được nghe Tham luận của các Phòng KTSX&TB và Giàn nén Nhỏ, XN Khí:

       -  Tham luận “Công tác quản lý thiết bị và bảo dưỡng sửa chữa năm 2020" do đồng chí Tôn Thất Hoàng Quân – Trưởng phòng KTSX&TB trình bày.

       -  Tham luận “Đào tạo nội bộ nhân lực tại nơi làm việc" do đồng chí Doãn Thành Công – Q. Giàn phó CKNL Giàn nén Nhỏ trình bày.

       Các tham luận đều tập trung vào các vấn đề trong công tác sản xuất, nhằm đẩy mạnh hiệu quả trong công tác thu gom và nén khí – một trong những nhiệm vụ sản xuất chính của XN Khí – cũng như công tác đào tạo nhân sự – yếu tố chủ chốt tạo nên thành công trong mỗi doanh nghiệp.

       Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Cao Tùng Sơn – Phó Tổng giám đốc KH-CN Vietsovpetro đã chúc mừng những thành công của XN Khí trong năm 2020, đồng thời đồng chí cũng nhấn mạnh rằng, để tiếp tục đạt được những thắng lợi mới trong năm 2021, XN Khí cần chú trọng vào 3 vấn đề chính: một là vấn đề bảo dưỡng máy móc, thiết bị trên giàn, hai là vấn đề an toàn trong vận hành giàn và ba là vấn đề đào tạo, đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực. Đây là những vấn đề tiên quyết đảm bảo sự phát triển bền vững khi vai trò của XN Khí trong việc thực hiện kế hoạch sản lượng của Vietsovpetro ngày càng quan trọng do tỷ trọng khai thác dầu bằng phương pháp gaslift hiện nay chiếm tỷ trọng cao trong tổng sản lượng dầu của Vietsovpetro.

       Hội nghị cũng được nghe ý kiến phát biểu của đồng chí Nguyễn Quốc Đạt – Chủ tịch công đoàn Vietsovpetro. Năm 2020, mặc dù Vietsovpetro phải chịu ảnh hưởng kép do dịch Covid-19 và việc giá dầu suy giảm, tuy nhiên với cố gắng nỗ lực hết mình, Vietsovpetro đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ sản xuất khai thác dầu mà hai phía giao cho. Có thể nói, đây là một năm hết sức thành công của Vietsovpetro nói chung và của XN Khí nói riêng. Trong năm 2021, cũng như giai đoạn sắp tới, các hoạt động về mặt Công đoàn vẫn cần hướng tới mục tiêu là hiệu quả sản xuất kinh doanh chung của đơn vị, bởi đó cũng là cách tốt nhất để đảm bảo lợi ích hợp pháp của người lao động. Trong quá trình đó cần chú ý tới các vấn đề liên quan đến điều kiện làm việc cũng như các mối quan hệ lao động.

       Hội nghị cũng biểu dương cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc được trao tặng Bằng khen của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước, bằng khen của Tổng giám đốc Vietsovpetro.

       Hội nghị Người lao động và Hội nghị Tổng kết công tác Đảng được bắt đầu lúc 15h45', tiếp ngay sau Hội nghị Tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2020 & Triển khai kế hoạch năm 2021.

       Tại Hội nghị Người lao động, đồng chí Lê Đức Khương – Chủ tịch Công đoàn XN Khí – đã đọc Báo cáo hoạt động Công đoàn CSTV năm 2020 và Phương hướng năm 2021. Năm 2020, tiếp tục phát huy những thế mạnh vốn có, Công đoàn XN Khí đã đạt được những kết quả hoạt động như sau:

       -  Triểu khai Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Vietsovpetro; tham gia góp ý Văn kiện Đại hội Đảng các cấp và Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; công tác lựa chọn, giới thiệu nhân sự của tổ chức Công đoàn tham gia cấp ủy các cấp.

       -  Công tác đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động: không để xảy ra trường hợp tranh chấp lao động, tổ chức đối thoại định kỳ theo hàng quí, phổ biến tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị, tiếp nhận, thu thập các ý kiến của người lao động.

        -  Công tác tham gia quản lý cùng chính quyền như công tác an toàn vệ sinh lao động và môi trường, công tác sáng kiến – sáng chế và phong trào thi đua, phối hợp với chính quyền trong phòng, chống dịch Covid-19 … đều được Công đoàn thực hiện tốt theo đúng quy định.

        Tại Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2020, đồng chí Lê Đức Khương đã đọc Báo cáo (dự thảo) Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ 2021. Trong năm 2020, Đảng bộ XN Khí đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, các công tác chính trị tư tưởng, đồng thời tổ chức thực hiện khắc phục những hạn chế khuyết điểm của các tập thể trong Ban lãnh đạo và các cá nhân là những người đứng đầu đơn vị sau kiểm điểm năm 2019. Năm 2020, Đảng bộ XN Khí cũng đảm bảo công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng Đảng bộ cũng như lãnh đạo xây dựng chính quyền doanh nghiệp / đơn vị và các đoàn thể chính trị xã hội.

       Hội nghị cũng tổ chức tuyên dương các đồng chí đã nhận được bằng khen của Đảng ủy Khối và Đảng ủy Vietsovpetro trong việc thực hiện tốt công tác Đảng năm 2020.

       Hội nghị kết thúc vào lúc 16h45'.

Một số hình ảnh của Hội nghị:


Đồng ch​í Nguyễn Anh Phong – Giám đốc XN Khí đọc Báo cáo Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2020 và Phương hướng hoạt động năm năm 2021


Đồng chí Tôn Thất Hoàng Quân – Trưởng phòng KTSX&TB trình bày tham luận “Công tác quản lý thiết bị và bảo dưỡng sửa chữa năm 2020" của Phòng KTSX&TB


Đồng chí Doãn Thành Công – Quyền Giàn phó CKNL Giàn nén Nhỏ trình bày tham luận “Đào tạo nội bộ nhân lực tại nơi làm việc" của Giàn nén Nhỏ


Đồng chí Cao Tùng Sơn – Phó tổng giám đốc KH-CN Vietsovpetro phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị


Đồng chí Nguyễn Quốc Đạt – Chủ tịch Công đoàn Vietsoveptro phát biểu ý kiến tại Hội nghị


Đồng chí Cao Tùng Sơn – Phó tổng giám đốc KH-CN Vietsovpetro trao tặng bằng khen cho các Tập thể nhận Bằng khen của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước


Đồng chí Cao Tùng Sơn – Phó tổng giám đốc KH-CN Vietsovpetro trao tặng bằng khen cho các cá nhận nhận Bằng khen của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước


Đồng chí Cao Tùng Sơn – Phó tổng giám đốc KH-CN Vietsovpetro trao tặng bằng khen cho các Tập thể xuất sắc nhận Bằng khen của Tổng giám đốc Vietsovpetro

Đồng chí Lê Đức Khương – Chủ tịch Công đoàn, P​hó giám đốc XN Khí đọc Báo cáo hoạt động công đoàn CSTV năm 2020 và phương hướng năm 2021


Đồng chí Huỳnh Văn Hoàng trao tặng bằng khen của Đảng ủy Khối cho Đồng chí Lâm Quang Nam – Giàn phó Giàn nén Trung tâm


Đồng chí Huỳnh Văn Hoàng trao tặng bằng khen của Đảng ủy Vietsovpetro cho đồng chí Hà Quốc Việt – Giàn trưởng Giàn nén Nhỏ và đồng chí Đinh Hoài Đức – Giàn phó Giàn nén Rồng


Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2020 & triển khai kế hoạch năm 2021, Hội nghị đại biểu người lao động và Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020


Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2020 & triển khai kế hoạch năm 2021, Hội nghị đại biểu người lao động và Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020


Tin nổi bậtTin Tổng Hợp
  • Kỷ niệm 40 năm thành lập VIETSOVPETRO
  • 8/13/2021 1:08:33 AM

    Tin Nhanh
  • Thư chúc mừng
  • 8/12/2021 3:19:37 AM