tin tức - sự kiện


​   Nhằm mục đích tổng kết, đánh giá các kết quả đạt được; phân tích những ưu điểm, khó khăn tồn tại trong công tác dừng giàn, bảo dưỡng sửa chữa năm 2023; cũng như để rút ra bài học kinh nghiệm trong những năm tiếp theo, Xí nghiệp Khi thác các công trình Khí (viết tắt: XN Khí) đã tổ chức “Hội nghị tổng kết thực hiện công tác dừng giàn năm 2023” từ ngày 13 – 14/10/2023 tại Vietsovpetro Resort – Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu.

   Tham dự hội nghị, về phía Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro, có sự tham dự của ông Lê Việt Dũng – Chánh kỹ sư Vietsovpetro, ông Nguyễn Dương Phúc – Phó phòng Kỹ thuật sản xuất Bộ máy điều hành Vietsovpetro, ông Tôn Thất Hoàng Quân – Phó ban Trung tâm Điều độ sản xuất Vietsovpetro, ông Nguyễn Thắng – Phó phòng Tàu Thuyền & Vận Tải Công nghệ Vietsovpetro, ông Đinh Trung Kiên – Phó phòng An toàn Sức khỏe Môi trường (ATSKMT)Vietsovpetro, cùng đại diện các phòng/ban thuộc Bộ máy điều hành, Xí nghiệp Xây lắp, Xí nghiệp Cơ điện, Xí nghiệp Vận tải biển, Viện Nghiên cứu Khoa học & Thiết kế Vietsovpetro. Về phía XN Khí, có ông Nguyễn Anh Phong – Giám đốc đơn vị, ông Kushchenko Roman – Chánh kỹ sư, cùng các thành viên Ban giám đốc, các trưởng/phó, đại diện các phòng/ban/giàn của XN Khí.

   Trong phần đầu hội nghị, ông Hà Quốc Việt – Chuyên viên Phòng kỹ thuật sản xuất (KTSX), XN Khí đã trình bày tham luận “Tổng kết thực hiện công tác dừng giàn năm 2023”. Tham luận đã chỉ rõ tầm quan trọng của công tác dừng giàn bảo dưỡng sửa chữa (BDSC) hàng năm cũng như quy trình phối hợp thực hiện công tác dừng giàn giữa các phòng/ban/giàn XN Khí với các đơn vị trực thuộc Vietsovpetro và các nhà thầu. Cùng với việc phối hợp thực hiện tốt quy trình dừng giàn, công tác dừng giàn BDSC của XN Khí năm 2023 đã tiến hành an toàn và vượt tiến độ, cụ thể: Giàn nén khí Rồng (GNR) vượt 1.5 ngày; Giàn nén Trung tâm vượt 0,7 ngày; Giàn nén khí Nhỏ vượt 1,6 ngày. Mặc dù vậy, vẫn còn nhiều vướng mắc, khó khăn còn tồn tại, cần có những biện pháp khắc phục trong những năm tiếp theo. Tham luận cũng nêu lên những bài học kinh nghiệm rút ra trong việc lập danh mục công việc; thiết kế, quản lý chuẩn bị vật tư; lịch phân bổ thời gian, thực hiện công việc; công tác chuẩn bị nhân lực, nơi ăn ở cho nhân sự XN Khí, nhân sự Vietsovpetro và nhà thầu… trong quá trình thực hiện công tác dừng giàn, BDSC năm 2023.

  Hội nghị tiếp tục được lắng nghe tham luận “Thống kê phân tích các sự cố thiết bị chính trên các giàn nén khí năm 2022 -2023, Công tác điều tra nguyên nhân sự cố". Tham luận đã trình bày thống kê các sự cố dừng máy, dừng giàn trong giai đoạn 2022-2023 và các giải pháp điều tra nguyên nhân sự cố và đề xuất hướng khắc phục. Đặc biệt, trong tham luận đã trình bày việc thống kê các sự cố này lên hệ thống phần mềm theo dõi của Vietsovpetro và phương pháp phân tích nguyên nhân cốt lõi để từ đó đề ra các biện pháp xử lý phù hợp.

   Trong khuôn khổ nội dung làm việc tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Minh – Chuyên viên chính Ban Vật tư thiết bị, XN Khí đã trình bày tham luận về việc "Đánh giá việc thực hiện kế hoạch trung bvà dài hạn của 3 giàn nén khí và việc thực hiện chương trình đảm bảo hoạt động an toàn các giàn nén khí cho năm 2023". Tham luận đã thống kê chi tiết tình trạng khắc phục các tồn tại năm 2022 và báo cáo chương trình đảm bảo hoạt động an toàn cho các giàn nén khí trong năm 2023, cùng kế hoạch trung hạn – dài hạn cho BDSC, nâng cấp thiết bị chính và những kết luận, đề xuất để thực hiện tốt kế hoạch.

   Đan xen giữa các phần trình bày tham luận là phần trao đổi, thảo luận của các đại diện phòng/ban/giàn, đơn vị trực thuộc Vietsovpetro và XN Khí tham dự chương trình nhằm đánh giá công tác phối hợp thực hiện dừng giàn BDSC của XN Khí năm 2023, những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại và đề ra những biện pháp phối hợp hiệu quả.

   Ông Nguyễn Anh Phong – Giám đốc XN Khí phát biểu tại hội nghị: Công tác dừng giàn hàng năm là cần thiết nhằm đảm bảo tình trạng hoàn hảo, làm việc hiệu quả, liên tục của máy móc. Kế hoạch dừng giàn của XN Khí ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch khai thác dầu, do đó cần cải tiến và làm tốt hơn nữa công tác chuẩn bị, thực hiện để đảm bảo mục tiêu chất lượng, an toàn, tiến độ và chi phí. Về công tác phối hợp, trước khi thực hiện dừng giàn hàng năm, XN Khí cử đại diện (Coordinator) và cung cấp thông tin cho các đơn vị để phối hợp. Đặc biệt, XN Khí hiện đang quản lý vận hành các tài sản 50%VSP - 50%PVGas, 100% PVGAS, do đó ngoài việc phối hợp với các đơn vị trong Vietsovpetro, XN Khí còn phải tăng cường phối hợp công việc với chủ đầu tư PVGAS nhằm đẩy nhanh việc thống nhất các các đầu việc cần thiết. Về công tác an toàn, khi giàn lập JSA gửi về bờ, cần lưu ý cụ thể các mục trong JSA để các phòng ban chuyên môn trong bờ hỗ trợ một cách tối đa. Trong trường hợp cần thiết sẽ tổ chức đào tạo, hướng dẫn nội bộ tại XN Khí hoặc Trung tâm an toàn của Vietsovpetro. Về kế hoạch BDSC thiết bị chính (Turbine, Compressor) được lập trên cơ sở khuyến cáo của hãng sản xuất. Thực tế chất lượng thiết bị đều được theo dõi đánh giá trước khi tiến hành BDSC. Đối với Turbine, XN Khí đã và đang phối hợp chặt chẽ với Solar trong công tác kiểm soát vận hành và BDSC, thống nhất kế hoạch ngắn hạn và dài hạn để đạt được số giờ chạy máy trong các kỳ Exchange Engine. Đối với máy nén, XN Khí sẽ phối hợp với Nhà sản xuất xem xét đánh giá thêm để tối ưu kế hoạch BDSC.

   Ông Kushchenko Roman – Chánh kỹ sư XN Khí phát biểu cảm ơn tất các cả phòng/ban, đơn vị liên quan đã phối hợp, hỗ trợ XN Khí để công tác dừng giàn năm 2023 hoàn thành vượt tiến độ. Hy vọng các phòng/ban, đơn vị tiếp tục phối hợp với XN Khí để bảo vệ Hội đồng 56 hai phía các đầu mục công việc liên quan cũng như các công việc liên quan đến kế hoạch dừng giàn trong những năm tiếp theo.

   Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Lê Việt Dũng – Chánh kỹ sư Vietsovpetro cũng gửi lời chúc mừng tới tập thể XN Khí đã thực hiện thành công công tác dừng giàn BDSC năm 2023. Ông cũng chỉ đạo việc thực hiện các đầu mục công việc theo Phụ lục 12 (khảo sát sửa chữa), theo đó, phòng Xây dựng cơ bản Vietsovpetro cần rà soát và phối hợp hoàn thành quy trình thực hiện. Đối với công tác an toàn, sau chiến dịch thi công dừng giàn hàng năm, phòng ATSKMT Vietsovpetro/Đơn vị kiểm soát an toàn cần lập báo cáo đánh giá công tác an toàn chi tiết để báo cáo lãnh đạo Vietsovpetro. Đối với các kế hoạch BDSC, đại tu trung hạn, dài hạn, XN Khí cần xem xét một cách tổng thể để thực hiện từng giai đoạn trong điều kiện nguồn lực bị hạn chế; công tác lập kế hoạch cần có biện pháp dự phòng từ xa, tránh bị động; cân đối kế hoạch, phù hợp với nguồn lực, chất lượng thiết bị, chi phí để không dồn công việc quá nhiều vào cùng một năm. XNKT và các đơn vị tham khảo các quy trình, lập kế hoạch của XN Khí để kiểm soát công việc dừng giàn của XNKT và các đơn vị này càng tốt hơn.

   Với sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp lãnh đạo Hội nghị đã làm việc nghiêm túc và khẩn trương với các ý kiến đóng góp sôi nổi của các đại biểu tham dự hội nghị cũng như các phát biểu chỉ đạo của Chánh kỹ sư Vietsovpetro cho công tác phối hợp dừng giàn bảo dưỡng sữa chữa và Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thực hiện dừng giàn bão dưỡng sửa chữa cho các năm tiếp theo cũng như công tác phối hợp trong hoạt động sản xuất của các đơn vị.

Bài viết & hình ảnh: Nhóm truyền thông XN Khí

​   Một số hình ảnh tại Hội nghị tổng kết thực hiện công tác dừng giàn năm 2023:


Toàn cảnh Hội nghị tổng kết thực hiện công tác dừng giàn năm 2023


Ông Hà Quốc Việt – Chuyên viên Phòng KTSX, XN Khí trình bày tham luận “Tổng kết thực hiện công tác dừng giàn năm 2023"


Ông Nguyễn Văn Minh – Chuyên viên chính Ban Vật tư thiết bị, XN Khí trình bày tham luận "Đánh giá việc thực hiện kế hoạch trung và dài hạn của 3 giàn nén khí và việc thực hiện chương trình đảm bảo hoạt động an toàn các giàn nén khí cho năm 2023"


Ông Nguyễn Anh Phong – Giám đốc XN Khí phát biểu tại Hội nghị


Ông Lê Việt Dũng – Chánh kỹ sư Vietsovpetro phát biểu tại Hội nghị
Các đại biểu các đại diện phòng/ban/giàn, đơn vị trực thuộc Vietsovpetro và XN Khí tham dự chương trình phát biểu ý kiến tại Hội nghị

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết thực hiện công tác dừng giàn năm 2023 


   

   

Tin nổi bật


Tin nội bộ
  • ​Đón Tết ở giàn khoan
  • 2/26/2024 8:00:32 PM