tin tức - sự kiện

Xí Nghiệp Khí Phát Động Phong Trào Thi Đua SKSC-KHCN Chào Mừng 25 Năm Thành Lập Xí Nghiệp (15/08/1995 – 15/08/2020)

7/14/2020 7:00:13 PM

​Hướng tới lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Xí nghiệp Khai thác các công trình khí (15/08/1995 – 15/08/2020) và mừng công XN Khí đạt cột mốc 60 tỷ m3 khí tổng sản lượng nén (gaslift và về bờ), đánh dấu một chặng đường chinh phục những thành công, Ban lãnh đạo XN Khí đã phát động thi đua Sáng kiến Sáng chế - Khoa học Công nghệ trong toàn xí nghiệp.


​​   Hướng tới lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Xí nghiệp Khai thác các công trình khí (15/08/1995 – 15/08/2020) và mừng công XN Khí đạt cột mốc 60 tỷ m3 khí tổng sản lượng nén (gaslift và về bờ), đánh dấu một chặng đường chinh phục những thành công, Ban lãnh đạo XN Khí đã phát động thi đua Sáng kiến Sáng chế - Khoa học Công nghệ trong toàn xí nghiệp.

Thư phát động thi đua Sáng kiến Sáng chế - Khoa học Công nghệ chào mừng 25 năm thành lập Xí nghiệp Khai thác các công trình Khí

​   Kính gửi: toàn thể CBCNV Xí nghiệp Khai thác các công trình Khí

   Trải qua chặng đường gần 25 năm phát triển, từ những ngày đầu thành lập, phong trào SKSC – KHCN luôn được các thế hệ lãnh đạo XN Khí chú trọng  nhằm hợp lý hóa sản xuất, tiết kiệm chi phí , nâng cao năng lực quản lý . Đặc biệt trong tình hình khó khăn chung hiện nay của ngành dầu khí và của VSP nói riêng trong việc duy trì sản lượng khai dầu khí, công tác sáng kiến sáng chế góp phần quan trọng trong công tác an toàn và tiết giảm chi phí sản xuất .

   Trong những năm trước đây, XN Khí ngoài việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ sản xuất còn đạt nhiều thành tích trong hoạt động SK-SC và KHCN. Cụ thể luôn đứng trong thứ hạng cao và có 04 năm liền hạng nhất toàn  Vietsovpetro về phong trào SKSC- KHCN. Đó là kết quả đáng  tự hào và là thành quả của các thế hệ CBCNV đầy tâm huyết và năng lực trong tập thể lao động quốc tế XN Khí.

   Với mong muốn tiếp nối những truyền thống tốt đẹp của các thế hệ đi trước, đồng thời tạo khí thế thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng cột mốc sản lượng 60 tỷ m3 và hướng tới kỷ niệm 25 năm (15/08/1995 -15/08/2020), thể hiện nhiệt huyết và quyết tâm trong công cuộc xây dựng và phát triển ngành giai đoạn tới , trên cơ sở đề xuất những giải pháp, sáng kiến, ý tưởng sáng tạo, cách làm hay, Hội đồng KHCN – SKSC XN Khí phát động phong trào thi đua với khẩu hiệu “Đẩy mạnh hoạt động sáng kiến - sáng chế và khoa học công nghệ nhằm phát huy tối đa năng lực của XN Khí trong sản xuất và an toàn đảm bảo thu gom, nén khí về bờ và cung cấp khí gaslift " với những nội dung cụ thể như sau:

     1. Đối tượng: Toàn thể CBCNV đang công tác tại Xí nghiệp Khai thác các công trình Khí

     2. Nội dung: Hướng tới nghiên cứu, cải tiến sơ đồ thu gom khí cao áp mỏ Bạch Hổ, Rồng nhằm tận thu tối đa khí đồng hành tại các giàn khai thác mỏ Bạch Hổ, mỏ Rồng để cung cấp cho nhu cầu gaslift và đưa khí về bờ; giải quyết các vấn đề kỹ thuật ,công nghệ  và an toàn giàn nén khí; nâng cao khả năng quản lý, điều hành, tối ưu hóa các quy trình sản xuất và quản lý. Tham dự các cuộc thi Sáng tạo Kỹ thuật, Khoa học Công nghệ trong ngành dầu khí và bên ngoài để quảng bá hình ảnh của XN Khí ra bên ngoài nhằm tăng cường công tác dịch vụ kỹ thuật.

     3. Tính thực tiễn sản xuất: Những biện pháp đề ra trong lĩnh vực sáng kiến và sáng chế cần có giá trị khoa học, mang tính thực tiễn, cấp thiết, khả năng thực hiện cao.

     4. Phạm vi áp dụng trên các công trình biển và bờ của Xí nghiệp Khai thác các công trình Khí.

   Yêu cầu toàn thể lãnh đạo các phòng ban giàn,các Chi bộ, các tổ chức Công đoàn, Đoàn TNCS, bằng những công việc cụ thể, động viên và khuyến khích người lao động,tích cực tham gia đề xuất các ý tưởng sáng kiến, sáng chế, cải tiến kỹ thuật, các ứng dụng khoa học kỹ thuật; đẩy mạnh các hoạt động học tập nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn cuộc sống góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của đơn vị một cách an toàn và hiệu quả cao.             

sksc ky.jpg                                                  ​Tin nổi bật