Thông tin chung

Kinh Nghiệm chuyên môn

  • Thu gom, xử lý khí đồng hành từ các mỏ thuộc bồn trũng Cửu Long và các mỏ khác, nén đến áp suất 125 bar để cung cấp cho các hộ tiêu thụ của cụm công nghiệp Phú Mỹ-Bà Rịa: Nhà máy LPG, Nhà máy điện Bà Rịa, Nhà máy Đạm và Hóa chất dầu khí Phú Mỹ, Nhà máy Điện Phú Mỹ.
  • Cung cấp nguồn khí cao áp 110 bar cho toàn bộ hệ thống khai thác dầu bằng phương pháp gaslift cho mỏ Bạch Hổ, Rồng và Nam Rồng-Đồi Mồi (VRJ), làm tăng sản lượng khai thác dầu của Vietsovpetro.
  • Đảm bảo nhu cầu khí nhiên liệu cho cụm các giàn công nghệ trung tâm trên mỏ Bạch Hổ.
  • Làm các dịch vụ tư vấn, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị dầu khí, đặc biệt là các dịch vụ kỹ thuật cao trong công nghiệp khí với các hệ thống thiết bị tiêu biểu:

                 §  Máy nén khí cao áp các loại (centrifugal, screw, reciprocating).

                 §  Turbine khí, động cơ khí (gas engine).

                 §  Hệ thống làm khô khí bằng Glycol.

                 §  Các hệ thống xử lý khí.

                 §  Hệ thống điều khiển và kiểm soát tự động PLC, SCADA, DCS, Fire & Gas.

                 §  Máy bơm công nghiệp các loại .

  • Bình chịu áp lực, hệ thống đường ống công nghệ.​