tin tức - sự kiện

Người lao động Dầu khí không ngừng nỗ lực để xứng đáng với mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh

6/4/2024 7:05:19 PM

(PetroTimes) - Vừa qua, Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Đảng ủy Tập đoàn) tổ chức Hội nghị Sơ kết 3 năm triển khai Kết luận 01 của Bộ Chính trị và 5 năm triển khai Nghị quyết 281 của Đảng ủy Tập đoàn về công tác truyền thông và văn hóa doanh nghiệp (VHDN). Phóng viên Tạp chí Năng lượng Mới đã ghi lại những cách làm hay, xuất phát từ thực tế về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, công tác truyền thông, xây dựng VHDN tại hội nghị.


05/06/2024 07:24:27

(PetroTimes) - Vừa qua, Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Đảng ủy Tập đoàn) tổ chức Hội nghị Sơ kết 3 năm triển khai Kết luận 01 của Bộ Chính trị và 5 năm triển khai Nghị quyết 281 của Đảng ủy Tập đoàn về công tác truyền thông và văn hóa doanh nghiệp (VHDN). Phóng viên Tạp chí Năng lượng Mới đã ghi lại những cách làm hay, xuất phát từ thực tế về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, công tác truyền thông, xây dựng VHDN tại hội nghị.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng

   Đồng chí Lê Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam: Nỗ lực phấn đấu, lao động và sáng tạo, xứng đáng với mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh

   Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hệ thống chính trị trong Tập đoàn, thống nhất về tư tưởng và hành động nhằm bảo đảm sự đồng bộ, đồng hành, xuyên suốt, toàn diện, liên tục, chặt chẽ từ Đảng ủy, HĐTV, Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn đến lãnh đạo các đơn vị, đoàn thể, cán bộ đảng viên, công nhân viên, NLĐ toàn Tập đoàn trong triển khai các nhiệm vụ của Kết luận và Nghị quyết.

   Xác định rõ vai trò trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu trong hệ thống chính trị, vai trò nòng cốt, tham mưu và hướng dẫn thực hiện của cơ quan, cán bộ tham mưu giúp việc các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác truyền thông, VHDN, hoạt động xã hội một cách thiết thực, hiệu quả gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn, đơn vị. Việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ cần hướng tới mục tiêu chăm lo, bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động (NLĐ) ngày một tốt hơn; Tập đoàn ngày một phát triển bền vững hơn.

   Xây dựng văn hóa trong lãnh đạo, quản lý; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ cấp chiến lược, người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, các giá trị văn hóa Petrovietnam; Phát huy vai trò chủ thể sáng tạo, chủ thể thụ hưởng văn hóa là NLĐ; Định hình văn hóa nền tảng, làm giàu văn hóa bản sắc Petrovietnam; triển khai sâu rộng đợt sinh hoạt chính trị “Một đội ngũ, một mục tiêu”, Chỉ thị của Đảng ủy Tập đoàn về thấm sấu và nâng tầm văn hóa, Chỉ thị của Tổng Giám đốc về nâng cao văn hóa phối hợp trong thực thi nhiệm vụ; Tiếp tục khai mở những cơ hội trong khó khăn, thách thức, làm mới động lực cũ và bổ sung động lực mới, đưa Tập đoàn vươn tới những đỉnh cao mới.

   Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Nghị quyết 281 gắn với thực hiện nghiêm túc việc sơ kết, tổng kết nhằm rút ra những bài học kinh nghiệm quý, chia sẻ những cách làm hay để lan tỏa mạnh mẽ giá trị văn hóa Petrovietnam, những điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Tập đoàn và ngoài xã hội.

 Đồng chí Nguyễn Thanh Bình

   Đồng chí Nguyễn Thanh Bình- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS): Phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên

   Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong doanh nghiệp, trong những năm qua, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy PV GAS đặc biệt chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, nhiều biện pháp cụ thể, đặc biệt là phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên thông qua “tự soi, tự sửa”, tự phê bình và phê bình.

   Thực tế tại PV GAS cho thấy, thông qua thực hiện “tự soi, tự sửa” thường xuyên và thực chất, mỗi cán bộ, đảng viên có cơ hội tự soi mình, tự đánh giá, nhận xét trong nhận thức và hành động, cả về ưu điểm và hạn chế, khuyết điểm, từ đó tìm ra nguyên nhân, giải pháp để tự điều chỉnh mình, “gột rửa”, ngăn ngừa, khắc phục, sửa chữa khuyết điểm hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao. Thông qua “tự soi, tự sửa”, cán bộ, đảng viên PV GAS đã nhận thức sâu sắc hơn, hành động thiết thực, hiệu quả hơn trong thực hiện trách nhiệm cá nhân đối với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tại đơn vị; thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương và nhận diện rõ hơn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để phòng, tránh có hiệu quả.

   Sự chuyển biến tích cực của mỗi cán bộ, đảng viên thông qua việc thực hiện nghiêm túc “tự soi, tự sửa” đã góp phần xây dựng tập thể cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo, quản lý tổng công ty đoàn kết, thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động; làm cơ sở đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trực thuộc; góp phần thúc đẩy tổng công ty hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao/đề ra hằng năm; góp phần xây dựng Đảng bộ tổng công ty liên tục là tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; thực sự là hạt nhân chính trị, lãnh đạo tổng công ty thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh (SXKD), phát triển doanh nghiệp, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, “4 tốt”, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của NLĐ, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước và Tập đoàn, từng bước góp phần hiện thực hóa Chiến lược xây dựng và phát triển Petrovietnam trở thành tập đoàn công nghiệp năng lượng hàng đầu đất nước, khu vực.


Đồng chí Nguyễn Văn Hội 

   Đồng chí Nguyễn Văn Hội- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR): Xây dựng VHDN cần lựa chọn, ưu tiên phù hợp trong từng năm, từng giai đoạn

   BSR nhận thức được sự quan trọng của VHDN và có những bước triển khai đầu tiên vào năm 2016, bằng việc triển khai đánh giá mức độ gắn kết đội ngũ, hệ giá trị cốt lõi, tầm nhìn, sứ mệnh của doanh nghiệp và xây dựng Sổ tay văn hóa, Bộ nguyên tắc ứng xử cho công ty và các phòng ban. Quá trình triển khai ban đầu gặp nhiều khó khăn, do đội ngũ còn chưa hiểu sâu và chưa được tiếp cận nền tảng VHDN. Nỗ lực để thâm nhập, thấm nhuần hệ giá trị cốt lõi chưa thực sự hiệu quả.

   Để thực hiện một cách căn cơ những nghiên cứu, đặt nền tảng văn hóa, xây dựng hệ sinh thái hiệu quả, BSR bắt đầu bằng công tác đào tạo, huấn luyện chương trình 7 thói quen hiệu quả cho đội ngũ nhân sự chủ chốt và lan tỏa đến toàn thể CBNV.

   Để bảo đảm tính hệ thống, đồng bộ và khoa học, BSR đồng hành với Học viện Quản lý PACE trong công tác xây dựng và phát triển văn hóa BSR trên nền tảng “hiệu quả” và khoa học quản lý. BSR đã thành lập Ban chỉ đạo và Tổ triển khai xây dựng VHDN, đội ngũ giảng viên nội bộ, đại sứ văn hóa; đồng thời hình thành một hệ thống thống nhất, xuyên suốt... Toàn công ty cam kết triển khai đề án theo đúng mô hình VHDN đã được BSR phối hợp Học viện Quản lý PACE thiết đặt, đào tạo, ứng dụng, thấm nhuần, đo lường và thường xuyên điều chỉnh bảo đảm sự phù hợp và hiệu quả.

   Trên nền tảng văn hóa bản sắc của Petrovietnam “Khát vọng - Trí tuệ - Chuyên nghiệp - Nghĩa tình”, trải qua nhiều thăng trầm với vô vàn gian lao, thử thách cùng trí tuệ và quyết tâm sắt đá, đội ngũ cán bộ, nhân viên (CBNV) BSR đã sát cánh bên nhau nỗ lực vì sự phát triển bền vững của BSR với 5 giá trị cốt lõi “Chính trực - Chuyên nghiệp - Đoàn kết - Sáng tạo - Hiệu quả” và BSR quyết tâm lấy VHDN làm nền tảng cho mọi hoạt động quản trị.

   VHDN đòi hỏi một quá trình kiên trì và bền bỉ, nhưng cần có những ưu tiên phù hợp trong từng giai đoạn. Năm 2022, BSR ưu tiên 2 giá trị “Chuyên nghiệp” và “Sáng tạo”; năm 2023, BSR ưu tiên “Đoàn kết” và “Hiệu quả” và năm 2024, BSR thấm nhuần, kết hợp tổng hòa 5 giá trị cốt lõi vào nghĩ suy, hành động của CBNV thông qua bản sắc riêng nhưng bảo đảm trên tinh thần của văn hóa BSR và văn hóa Petrovietnam.


Đồng chí Phạm Việt Anh 

   Đồng chí Phạm Việt Anh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí Việt Nam (PVTrans): Văn hóa là một công cụ quản trị doanh nghiệp

   VHDN của PVTrans xuất phát rất “tự nhiên”. Bản thân tổng công ty từ năm 2011 đang đứng trên bờ vực phá sản, là một trong những đơn vị khó khăn nhất của Petrovietnam. Khó khăn không chỉ ở chỗ đơn vị bị đứt gãy dòng tiền, không có tài chính để lo việc, lo lương mà là ở tâm lý buông xuôi, chán nản của CBNV “không thấy ánh sáng cuối đường hầm, không lối thoát. Chính vì vậy, ban lãnh đạo PVTrans cho rằng bên cạnh các giải pháp về tài chính, thị trường, đầu tư…, phải phục hồi lại tinh thần, thay đổi cách làm việc để NLĐ lấy lại niềm tin.

   Chúng tôi cùng NLĐ thay đổi lề lối làm việc từ tùy tiện, quản lý lỏng lẻo đến ngăn nắp, quyết liệt. Cách làm rất đơn giản, các chủ trương nghị quyết của Đảng được lồng ghép vào các quy chế, quy định. Từ đó điều chỉnh tất cả các tương tác, cách hành xử của các thành viên trong hệ thống của tổng công ty. Dần dần tạo thành thói quen, nền nếp và hiệu quả. Trên cơ sở một cái phông văn hóa chung, một giá trị chung và cách hợp tác hiệu quả trong công việc đã tạo nên. Sau mỗi năm kết quả hoạt động SXKD tốt hơn, đời sống CBNV được nâng lên, kết quả đó lại quay lại củng cố niềm tin cho NLĐ, bồi đắp VHDN của chúng tôi.

   Tôi xin chia sẻ một số kinh nghiệm từ thực tế làm VHDN của PVTrans: Thứ nhất cần xác định VHDN là thực sự cần thiết, tuyệt đối không làm VHDN theo kiểu phong trào, hình thức, đối phó. Thứ hai, nếu thấy VHDN cần thiết như vậy, phải có sự cam kết từ lãnh đạo cho đến CBNV, phải xuyên suốt và đồng bộ. Nên chọn đặc trưng văn hóa của mình để làm, không nên dàn trải. Làm ít mà có chất còn hơn làm nhiều mà mờ nhạt, không đi đến đâu, lãng phí nguồn lực.

   Thứ ba, xây dựng VHDN không phải là khẩu hiệu mà phải là hành động, phải có sự thẩm thấu vào quy định quy chế và cả hệ thống quản trị của chúng ta. Phải có những chế tài mới có thể để NLĐ “thay đổi những thói quen” xấu, bất lợi cho công việc cộng với sự gương mẫu của lãnh đạo, đặc biệt là người đứng đầu. Từ đó tất cả những nguyên tắc làm việc, các hành xử được gắn vào các giá trị của doanh nghiệp thì doanh nghiệp mới ngày càng tốt hơn được. Cuối cùng, tôi cho rằng xây dựng văn hóa là một quá trình lâu dài, cần sự kiên định bền bỉ, sự thống nhất từ trên xuống dưới.


Đồng chí Cao Hoài Dương

   Đồng chí Cao Hoài Dương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL): Thích ứng linh hoạt trong công tác truyền thông và phát triển thương hiệu

   Công tác truyền thông và phát triển thương hiệu kiên định mục tiêu quảng bá cho hoạt động SXKD của PVOIL bằng nhiều kênh truyền thông và nhiều cách thức thực hiện hiệu quả. Theo đó, PVOIL đã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ truyền thông nội bộ, truyền thông công chúng; xác định rõ mục tiêu, đối tượng hướng tới. Thông qua công tác truyền thông tạo sự đồng thuận trong thực hiện nhiệm vụ SXKD theo hướng quản trị hiệu quả; chú trọng phân tích tình hình, kết quả SXKD từ đó truyền thông có chiều sâu.

   Trong các năm qua, PVOIL phối hợp hiệu quả với các cơ quan truyền thông, báo chí để xây dựng mạng lưới đối tác truyền thông về hoạt động SXKD, sản phẩm, dịch vụ. Các thông tin tích cực về PVOIL thường xuyên xuất hiện trên các báo (báo giấy, báo điện tử), đài truyền hình, đài phát thanh: VTV, VTC, VOV, VnExpress, Dân trí, Báo mới, Zing, Nhịp cầu đầu tư, Vietnamnet, Petrotimes, Báo Đầu tư, CafeF, Tuổi trẻ, Người Lao động, Thông tấn xã Việt Nam, trang tin điện tử Chính phủ…


Người lao động dầu khí làm việc trên giàn khoan

   PVOIL chủ động cung cấp thông tin chính thống, khách quan đến các cơ quan báo chí theo định kỳ và đột xuất; tiếp xúc, trả lời phóng viên báo đài về những thông tin báo chí quan tâm trước những diễn biến thị trường xăng dầu nhằm truyền tải thông tin kịp thời, đầy đủ đến xã hội. Đồng thời, tổng công ty luôn theo dõi và xử lý kịp thời các thông tin truyền thông khi có các sự cố xảy ra hoặc có thông tin sai lệch, phản ánh không đúng, không đầy đủ về PVOIL; không để xảy ra khủng hoảng truyền thông. Trong quá trình xử lý thông tin, đội ngũ cán bộ truyền thông của PVOIL luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với Ban Truyền thông và VHDN Tập đoàn, với Tạp chí Năng lượng Mới và các cán bộ truyền thông của các đơn vị trong Tập đoàn nhằm kịp thời cung cấp, chia sẻ, nắm bắt, nhân rộng tin tốt; xử lý thông tin, nhất là bảo vệ uy tín, thương hiệu của Tập đoàn, của tổng công ty và các đơn vị.

   Đồng chí Lê Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam: Thương hiệu Tập đoàn gắn với thương hiệu quốc gia, lợi ích của Tập đoàn là lợi ích của đất nước, vậy nên bất luận trong hoàn cảnh nào, NLĐ dầu khí cũng không ngừng nỗ lực phấn đấu, lao động và sáng tạo xứng đáng với mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với cốt cách, bề dày văn hóa, người dầu khí sẽ luôn phát huy tiềm năng, nội lực với tinh thần quyết tâm cao nhất xây dựng Petrovietnam trở thành tập đoàn công nghiệp năng lượng hàng đầu đất nước và khu vực, xứng đáng với sự kỳ vọng của Bác Hồ muôn vàn kính yêu đã trao cho các thế hệ NLĐ dầu khí.  

   Đồng chí Lê Ngọc Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Petrovietnam: Thay mặt Đảng ủy Tập đoàn tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên Tập đoàn đẩy mạnh công tác thi đua Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Thành Công

Tin nổi bật