tin tức - sự kiện

Đại Hội Chi Bộ Kỹ Thuật 1 Nhiệm Kỳ 2020 - 2022

2/17/2020 1:26:29 AM

​Thực hiện Kế hoạch số 22 - HD/ĐU ngày 05/12/2019 của Đảng ủy Vietsovpetro về tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, chiều ngày 13/02/2020, Chi bộ Kỹ thuật 1 thuộc Đảng bộ XNKT các CT Khí đã long trọng tổ chức Đại hội, nhiệm kỳ 2020 - 2022 tại phòng họp 202.


   Thực hiện Kế hoạch số 22 - HD/ĐU ngày 05/12/2019 của Đảng ủy Vietsovpetro về tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, chiều ngày 13/02/2020, Chi bộ Kỹ thuật 1 thuộc Đảng bộ XNKT các CT Khí đã long trọng tổ chức Đại hội, nhiệm kỳ 2020 - 2022 tại phòng họp 202.

   Tới dự đại hội có đồng chí Nguyễn Anh Phong - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc XN Khí; đồng chí Lê Đức Khương - Phó bí thư Đảng ủy, phó giám đốc XN Khí; đồng chí Nguyễn Minh Khoa - Phó bí thư Chi bộ Kỹ thuật 2; đồng chí Phạm Ngọc Hưng - Phó bí thư Chi bộ Giàn nén khí Rồng, và toàn bộ đảng viên thuộc Chi bộ Kỹ thuật 1.

   Đại hội đã thông qua báo cáo chính trị của Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 trình tại Đại hội. Báo cáo đã đánh giá toàn diện những thành quả trên cơ sở những thuận lợi, khó khăn và phân tích những nguyên nhân hạn chế để rút ra bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết của Chi bộ nhiệm kỳ qua. Đồng thời Chi bộ đã thảo luận và thông qua phương hướng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã đề ra.

   Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Anh Phong ghi nhận và chúc mừng những thành tích của tập thể Chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời định hướng nhiệm vụ của Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 để có giải pháp thực hiện hiệu quả. Theo đó đồng chí giao một số nhiệm vụ trọng tâm cho Chi bộ Kỹ thuật 1 như: lập kế hoạch chi tiết để tăng cường theo dõi, giám sát vận hành, đánh giá kỹ thuật cho từng thiết bị, hệ thống; trong quá trình lập yêu cầu kỹ thuật mua sắm VTTB, thuê dịch vụ, cần bám sát với yêu cầu thực tế, đảm bảo phù hợp với thiết bị hiện hữu trên các giàn; phối hợp với phòng ban, giàn, tiếp tục đẩy mạnh công tác dịch vụ ngoài; định hướng kế hoạch đào tạo chuyên môn kỹ thuật cho toàn bộ XN Khí v.v…

   Đại hội đã bầu Chi uỷ khóa mới gồm 03 đồng chí và bầu trực tiếp Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 với kết quả như sau:

   1. Đồng chí Tôn Thất Hoàng Quân - giữ chức vụ Bí thư chi bộ

   2. Đồng chí Lê Văn Yên - giữ chức vụ Phó bí thư chi bộ

   3. Đồng chí Diệp Xuân Phòng - giữ chức vụ chi ủy viên

   Kết thúc Đại hội, toàn thể đảng viên của Chi bộ Kỹ thuật 1 đã nhất trí thông qua Nghị quyết và quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị mà Đảng ủy cấp trên giao phó trong nhiệm kỳ 2020 - 2022.

   Một số hình ảnh tại Đại hội:

Toàn cảnh khai mạc Đại hội.jpg

Toàn cảnh khai mạc Đại hội

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội.jpg

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

Chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022 ra mắt Đại hội.jpg

Chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022 ra mắt Đại hội

​Hình ảnh và bài viết: Chi bộ Kỹ thuật 1


Tin nổi bật