Giới thiệu

Giới thiệu​

- Tên đơn vị:

XÍ NGHIỆP KHAI THÁC CÁC CÔNG TRÌNH KHÍ

- Tên giao dịch quốc tế:

VSP Gas Enterprise – Viết tắt: VSPGas

- Địa chỉ:

105 Lê Lợi, Vũng Tàu

- Điện thoại:

+84.643.838662-2456​

- Fax:

84.64.3832383

- Website:

...

- Logo: