tin tức - sự kiện

Đại Hội Chi Bộ Kỹ Thuật 2 Nhiệm Kỳ 2020-2022

2/12/2020 2:05:00 AM

​Vào 14h00 ngày 10/02/2020, được sự chỉ đạo và nhất trí của Đảng Ủy XN Khí, Chi bộ Kỹ thuật 2 đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022 để đánh giá kết quả hoạt động của Chi bộ nhiệm kỳ vừa qua và đề ra phương hướng hoạt động trong thời gian tới. 


​   Vào 14h00 ngày 10/02/2020, được sự chỉ đạo và nhất trí của Đảng Ủy XN Khí, Chi bộ Kỹ thuật 2 đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022 để đánh giá kết quả hoạt động của Chi bộ nhiệm kỳ vừa qua và đề ra phương hướng hoạt động trong thời gian tới.      

   Đại hội Chi bộ Kỹ thuật 2 được thực hiện theo Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/05/2019 của Bộ Chính trị về ĐH đảng bộ các cấp tiến tới ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Hướng dẫn số 26-HD-TW ngày 18/10/2019 của Ban tổ chức TW, Kế hoạch số 81-KH/ĐUK ngày 21/11/2019 của Đảng ủy Tập đoàn dầu khí quốc gia VN và Hướng dẫn số 22-HD/ĐU ngày 05/12/2019 của Đảng ủy LD Việt – Nga Vietsopvpetro về việc chuẩn bị và tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2020 – 2022.

   Tới dự đại hội gồm có đồng chí Huỳnh Văn Hoàng – Phó giám đốc, Ủy viên Đảng ủy XN Khí, đồng chí Tôn Thất Hoàng Quân – Bí thư Chi bộ Kỹ thuật 1, đồng chí Phùng Đình Lâm – Bí thư Chi bộ Kinh tế, đồng chí Huỳnh Lê Thiện Chinh – Bí thư Chi bộ Kỹ thuật 2 và 11 đảng viên thuộc chi bộ Kỹ thuật 2.

Toàn cảnh Đại hội kt 2.jpg

Toàn cảnh Đại hội.

   Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 diễn ra trong bầu không khí phấn khởi của năm mới, mừng Đảng – mừng Xuân, cùng hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng CSVN, đại hội đảng bộ các cấp và trong tâm thế quyết tâm thực hiện hoàn thành các kế hoạch mà Hội đồng 52 đã giao phó.

   Mở đầu đại hội, đồng chí Huỳnh Lê Thiện Chinh đã trình bày dự thảo “Báo cáo Tổng kết thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2020 và Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2022 của chi bộ”.

Bí thư chi bộ Kỹ thuật 2 trình bày dự thảo báo cáo.jpg

​Đồng chí Huỳnh Lê Thiện Chinh – Bí thư chi bộ Kỹ thuật 2 trình bày dự thảo báo cáo.

   Đại hội đã nghe “Báo cáo kiểm điểm của chi ủy nhiệm kỳ 2017 – 2020” do đồng chí Nguyễn Minh Khoa trình bày, đồng thời thông qua các ý kiến tham luận, thảo luận bổ sung cho Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2017 – 2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2022.

   Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Huỳnh Văn Hoàng – Phó Giám đốc, Ủy viên Đảng ủy XN Khí cho rằng cần tăng cường giám sát hoạt động quản lý vật tư, xem xét và bổ sung nội dung trong phương hướng nhiệm vụ vào nghị quyết để triển khai thực hiện.

Phó bí thư chi bộ Kỹ thuật 2 trình bày báo cáo kiểm điểm Chi ủy nhiệm kỳ 2017-2020.jpg
​Đồng chí Nguyễn Minh Khoa – Phó bí thư chi bộ Kỹ thuật 2 trình bày báo cáo kiểm điểm Chi ủy nhiệm kỳ 2017-2020.

Phó giám đốc, Ủy viên Đảng ủy XN Khí  phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.jpg

Đồng chí Huỳnh Văn Hoàng – Phó giám đốc, Ủy viên Đảng ủy XN Khí  phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

   Sau gần 3h làm việc, Đại hội đã tín nhiệm và bầu chọn ra được Chi ủy nhiệm kỳ 2020 – 2022 gồm các đồng chí:

1)    Đồng chí Huỳnh Lê Thiện Chinh – giữ chức vụ Bí thư chi bộ

2)    Đồng chí Nguyễn Minh Khoa – giữ chức vụ Phó bí thư chi bộ

3)    Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – giữ chức vụ chi ủy viên
   Đại hội chi bộ Kỹ thuật 2 đã tổ chức thành công tốt đẹp trong bầu không khí đoàn kết, tin tưởng tuyệt đối vào đường đối lãnh đạo của Đảng.

   Một số hình ảnh của Đại hội:

cbkt2.jpg

cbkt3.jpg

Đồng chí Tôn Thất Hoàng Quân tặng hoa chúc mừng Chi ủy mới.jpg

Đồng chí Tôn Thất Hoàng Quân tặng hoa chúc mừng Chi ủy mới.

Hình ảnh và bài viết: Chi bộ Kỹ thuật 2


Tin nổi bật