tin tức - sự kiện

Chi bộ giàn nén trung tâm Xí nghiệp Khai thác các công trình Khí tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022

1/16/2020 4:57:11 PM

​Ngày 15/01/2020, được sự đồng ý của Đảng ủy Xí nghiệp Xí nghiệp Khai thác các công trình Khí, Chi bộ Giàn nén trung tâm đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022. 


​   Thực hiện Chỉ thị số 35 – CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Hướng dẫn số 22 – HD/ĐU ngày 05/12/2019 về “Hướng dẫn chuẩn bị, tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2022" của Đảng ủy Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, ngày 15/01/2020, được sự đồng ý của Đảng ủy Xí nghiệp Xí nghiệp Khai thác các công trình Khí, Chi bộ Giàn nén trung tâm đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.

IMG_2425.jpg

Đại hội Chi bộ GNTT nhiệm kỳ 2020 - 2022.

   Tham dự đại hội có đồng chí Nguyễn Anh Phong – Bí thư, Giám đốc Xí nghiệp và các đồng chí đảng viên của Chi bộ. Đại hội đã tiến hành đánh giá kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ 2017-2020, trong nhiệm kỳ qua đứng trước tình hình khó khăn, thử thách, tập thể chi bộ đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tích cực xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh.

   Đại hội cũng đã tiến hành kiểm điểm, đánh giá những hạn chế của nhiệm kỳ qua, đồng thời thảo luận và thông qua nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 đề ra. Đại hội cũng đã nghiêm túc, dân chủ xem xét lựa chọn những đảng viên tiêu biểu, có phẩm chất chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn cao để bầu vào Chi ủy và các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.

   Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Anh Phong – Bí thư, Giám đốc Xí nghiệp chúc mừng và biểu dương những thành tích mà Chi bộ giàn nén trung tâm đã thực hiện được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời mong muốn chi ủy mới tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức đảng, tiếp tục làm tốt hơn công tác bồi dưỡng phát triển Đảng.

   Kết thúc Đại hội, toàn thể đảng viên của Chi bộ nhất trí thông qua Nghị quyết và quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị mà Đảng ủy cấp trên giao phó trong nhiệm kỳ 2020 - 2022.

   Một số hình ảnh của Đại hội: 

IMG_2406.JPG

IMG_2421.JPG

IMG_2418.JPG

IMG_2429.JPG

Bài viết & hình ảnh: Nhóm TT&ĐVNL Vietsovpetro Gas

Tin nổi bật