tin tức - sự kiện

Giàn nén khí trung tâm tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022

1/14/2020 7:00:30 PM

​Vào lúc 14 giờ 00 ngày 15/01/2020, được sự đồng ý của Đảng ủy Xí nghiệp KT các CT Khí, Chi bộ giàn nén khí Trung tâm đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020 - 2022 nhằm tổng kết việc thực hiện nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.


   Thực hiện chỉ thị số 35 - CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và hướng dẫn số 22-HD/ĐU ngày 05/12/2019 về “Hướng dẫn chuẩn bị, tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2022" của Đảng ủy Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, vào lúc 14 giờ 00 ngày 15/01/2020, được sự đồng ý của Đảng ủy Xí nghiệp KT các CT Khí, Chi bộ giàn nén khí Trung tâm đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020 - 2022 nhằm tổng kết việc thực hiện nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

   Do đặc thù công việc của các đảng viên trong Chi bộ phải thường xuyên làm việc trên giàn nén khí trung tâm nên Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 được tổ chức trực tuyến giữa giàn và điểm cầu phòng 202 Tòa nhà làm việc của XN KT các CT khí - Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro.

   Về dự Đại hội có sự hiện diện của đồng chí Nguyễn Anh Phong, giám đốc XN, bí thư Đảng ủy, đồng chí Lê Đức Khương, phó giám đốc XN, phó bí thư Đảng ủy xí nghiệp, chủ tịch Công đoàn. Về phía điểm cầu trong bờ do đồng chí Lâm Quang Nam, Giàn phó GNKTT - Phó bí thư chi bộ chủ trì Đại hội cùng các chi ủy viên, đảng viên đang sinh hoạt trong ca 2 và ca 3 GNTT tới dự, về phía điểm cầu giàn nén khí trung tâm do đồng chí Trần Đức Quang, Giàn trưởng GNKTT, Bí thư chi bộ đồng chủ trì Đại hội, cùng với các đảng viên đang tham gia lao động sản xuất trên giàn.

   Tại Đại hội, đồng chí Phạm Tài, giàn phó cơ khí GNTT trình bày báo cáo chính trị, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2017-2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác lãnh đạo của Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Bản báo cáo đánh giá toàn diện thành quả đã đạt được, nêu rõ những thuận lợi và khó khăn, điểm mạnh, điểm yếu và rút ra bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết của Chi bộ nhiệm kỳ qua. Đồng thời, hội nghị đã thảo luận và thông qua phương hướng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 đã đề ra.

   Tại đây chương trình Đại hội cũng thông qua Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 do đồng chí Lâm Quang Nam, giàn phó GNKTT trình bày. Bản báo cáo súc tích đã nêu rõ chi tiết những hạn chế, nguyên nhân cùng những bài học kinh nghiệm nhằm giúp cho Chi ủy khóa mới hoàn thành xuất sắc hơn nữa nhiệm vụ chính trị, tăng cường công tác lãnh đạo của chi bộ, xây dựng đội ngũ đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trí tuệ, phẩm chất đạo đức cách mạng cùng ý thức tổ chức kỷ luật để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

    Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Anh Phong - Bí thư Đảng ủy XN KT các CT khí đã biểu dương những thành tích đã đạt được của Chi bộ giàn nén khí Trung tâm trong nhiệm kỳ 2017-2020, đồng thời cũng nêu lên một số thực trạng tồn đọng cần sớm được giải quyết trong trong thời gian tới. Trong nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ GNKTT phải thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng bộ cấp trên, tăng cường công tác lãnh đạo, làm việc có tính khoa học, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lý luận chính trị, học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

   Trong không khí nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết, giữ vững nguyên tắc Đảng, Đại hội đã tập trung nghe thảo luận báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2017-2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022 của Chi bộ. Thông qua việc bầu cử, Đại hội Chi bộ giàn nén khí trung tâm đã chọn lựa và bầu ra những đồng chí đảng viên tiêu biểu, có đủ phẩm chất đạo đức, chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn cao vào Cấp ủy khóa mới. Danh sách cấp ủy khóa mới gồm có 05 đồng chí: Trần Đức Quang, Bí thư Chi bộ; đồng chí Lâm Quang Nam, phó Bí thư Chi bộ; đồng chí Phạm Tài, Chi ủy viên: đồng chí Nguyễn Minh Viễn, Chi ủy viên và đồng chí Nguyễn Tiến Quang, Chi ủy viên.

   Sau hai giờ làm việc trong không khí dân chủ, nghiêm túc, thẳng thắn, cởi mở với tinh thần xây dựng, nghị quyết Đại hội đã được thông qua vào lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày. Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên trong chi bộ tiếp tục nêu cao tinh thần chủ động sáng tạo để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội vào kế hoạch sản xuất, nâng cao tinh thần đoàn kết, ra sức phấn đấu, thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết mà Đảng ủy cấp trên giao phó trong nhiệm kỳ 2020-2022.

   Một số hình ảnh về đại hội:

các đại biểu chào cờ khai mạc đại hội.jpg

Các đại biểu chào cờ khai mạc Đại hội.

Đồng chí Lâm Quang Nam trình bày bản báo cáo cấp ủy 2017-2020.jpg

Đồng chí Lâm Quang Nam trình bày bản báo cáo cấp ủy 2017-2020.

Đồng chí Nguyễn Anh Phong, Bí thư Đảng ủy Xí nghiệp phát biểu tại Đại hội.jpg

Đồng chí Nguyễn Anh Phong - Bí thư Đảng ủy Xí nghiệp phát biểu tại Đại hội.

Các đồng chí Đảng viên biểu quyết thông qua danh sách bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022.jpg

Các đồng chí Đảng viên biểu quyết thông qua danh sách bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022.

Các đồng chí Đảng viên bỏ phiếu bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022.jpg 

Các đồng chí Đảng viên bỏ phiếu bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022.

Cấp ủy khóa mới 2020-2022 ra mắt Đại hội tại đầu cầu GNTT.jpg

Cấp ủy khóa mới 2020-2022 ra mắt Đại hội tại đầu cầu GNTT.

Cấp ủy khóa mới 2020-2022 ra mắt Đại hội tại đầu cầu phòng 202 XNK.jpg

Cấp ủy khóa mới 2020-2022 ra mắt Đại hội tại đầu cầu phòng 202 XNK.

Bài viết & hình ảnh: N.T Sơn - GN​TT


Tin nổi bật