tin tức - sự kiện

Đại Hội Chi Bộ Giàn Nén Khí Mỏ Rồng Nhiệm Kỳ 2020 – 2022

1/8/2020 1:13:52 AM

​Ngày 06/01/2020, Chi bộ Giàn nén mỏ Rồng đã tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 với sự tham gia của lãnh đạo giàn và các quần chúng ưu tú trên giàn.


​   Ngày 06/01/2020, Chi bộ Giàn nén mỏ Rồng đã tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 với sự tham gia của lãnh đạo giàn và các quần chúng ưu tú trên giàn.

dai hoi rong 2020 2.jpg

Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 giàn nén Rồng.

   Trong nhiệm kỳ 2017-2020 vừa qua, Chi bộ giàn nén khí mỏ Rồng đã hoàn thành và hoàn thành vượt các chỉ tiêu của Đảng ủy XNKT các CT Khí giao cho: Không để xảy ra tai nạn lao động nào, luôn ưu tiên đảm bảo an toàn con người và thiết bị; Phát động sôi nổi tinh thần làm việc và phong trào sáng kiến, sáng chế. Chi bộ đã chỉ đạo các đoàn thể giàn tổ chức, tham gia các hoạt động văn hóa thể thao trên biển cũng như trong bờ, tổ chức các buổi thăm quan du lịch, nhằm tạo ra môi trường đoàn kết, gắn bó và luôn quan tâm tới đời sống tinh thần của các thành viên trong giàn.

   Để góp phần ổn định tổ chức, cũng như để tiếp tục duy trì những thành quả đã đạt được và phát triển lớn mạnh hơn nữa tổ chức Đảng,vào lúc 8 giờ ngày 06 tháng 01 năm 2020, được sự nhất trí của Đảng uỷ XNKT các CT Khí, Chi bộ giàn nén khí mỏ Rồng đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, nhằm đánh giá kết quả việc thực hiện Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, tổng kếtt những việc đã làm được, đánh giá những tồn tại thiếu sót, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020-2022.

   Đại hội Chi bộ giàn nén khí mỏ Rồng được tổ chức trên giàn kết hợp họp online với bờ. Tham gia đại hội có đồng chí Đinh Hoài Đức – Bí thư chi bộ, Giàn phó Giàn nén khí mỏ Rồng, đồng chí Nguyễn Chính Thi – Quyền Giàn phó CKNL và 10 Đảng viên, đại diện công đoàn, đại diện đoàn thanh niên, các quần chúng ưu tú của giàn và đại diện BCH Đảng ủy XNKT các CT Khí.

dai hoi rong 2020 1.jpg

Đại hội tiến hành nghi lễ chào cờ.

   Thay mặt Chi bộ, đồng chí Đinh Hoài Đức – Bí thư Chi bộ, Giàn phó giàn nén khí mỏ Rồng trình bày tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

   Đại hội tiến hành thảo luận và đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, nội dung thảo luận bao gồm các nội dung chính sau:

-      Tiếp tục đẩy mạnh sâu rộng công tác sáng kiến sáng chế, nghiên cứu các giải pháp cải tiến kỹ thuật, đưa vào áp dụng thực tiễn để nâng cao hiệu quả, mức độ tin cậy của hệ thống.

-      Xây dựng chương trình đào tạo cho từng dạng ngành nghề, vị trí công việc về cả lý thuyết lẫn thực hành.

-      Phối hợp chặt chẽ cùng các phòng ban chức năng của XN Khí để thực hiện hiệu quả các đợt bảo dưỡng sửa chữa, kiểm định và đăng kiểm định kỳ hệ thống, thiết bị của giàn theo kế hoạch được phê duyệt cho năm 2020.

-      Tăng cường tổ chức, tham gia các phong trào văn hóa thể thao trong giàn cũng như của xí nghiệp.

dai hoi rong 2020 5.jpg

Đại hội lấy ý kiến biểu quyết về danh sách đề cử và bầu Bí thư và phó Bí thư Chi bộ.

   Sau 2 giờ làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội Chi bộ giàn nén khí mỏ Rồng nhiệm kỳ  2020-2022 đã thành công tốt đẹp. Với tinh thần trách nhiệm cao, các đồng chí Đảng viên cũng đã tham gia thảo luận, làm rõ những kết quả đã đạt được, những hạn chế tồn tại và chỉ ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ vừa qua. Đại hội cũng đã thảo luận và đi đến thống nhất cao về phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ mới 2020-2022 của Chi bộ như đã được nêu trong Nghị quyết của Đại hội vừa được thông qua. Đồng thời đại hội cũng đã bầu đồng chí Đinh Hoài Đức giữ chức Bí thư Chi bộ, đồng chí Phạm Ngọc Hưng giữ chức phó Bí thư chi bộ.

dai hoi rong 2020 6.jpg
Đại hội đã bầu đồng chí Đinh Hoài Đức giữ chức Bí thư Chi bộ, đồng chí Phạm Ngọc Hưng giữ chức phó Bí thư chi bộ.
 ​Bài viết và hình ảnh: Chi bộ giàn nén khí mỏ Rồng​


Tin nổi bật