tin tức - sự kiện

Hạ thủy thành công hạng mục module train A Dự án “Cải hoán và mở rộng công suất nén khí lô 09-1”

4/10/2019 12:50:47 AM

​Vào lúc 13h00 ngày 08/04/2019 Tổ hợp Module Train A thuộc dự án “Cải hoán và mở rộng công suất nén khí Lô 09-1” đã được hạ thủy thành công xuống Sà Lan VSP-05 để thực hiện công tác chằng buộc, chuẩn bị vận chuyển và lắp đặt biển.


   Vào lúc 13h00 ngày 08/04/2019 Tổ hợp Module Train A thuộc dự án “Cải hoán và mở rộng công suất nén khí Lô 09-1” đã được hạ thủy thành công xuống Sà Lan VSP-05 để thực hiện công tác chằng buộc, chuẩn bị vận chuyển và lắp đặt biển.

Tổ hợp Module Train A tại cảng VSP.jpg

   Dự án “Cải hoán và mở rộng công suất nén khí Lô 09-1” do Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro làm chủ đầu tư, Xí nghiệp Khai thác các Công trình Khí được giao là đơn vị quản lý dự án, Viện Nghiên cứu Khoa Học và Thiết kế  là đơn vị thiết kế bản vẽ thi công và Xí nghiệp Xây lắp là đơn vị thi công chính.

   Dự án được Hội đồng Vietsovpetro phê duyệt tại kỳ họp lần thứ 48 và triển khai từ tháng 10/2017.

   Từ những ngày đầu tiên, xác định đây là dự án rất quan trọng trong việc bổ sung kịp thời công suất nén khí cho Lô 09-1, Xí nghiệp Khai thác các Công trình Khí, Viện Nghiên cứu Khoa Học & Thiết kế, Xí nghiệp Xây lắp, Phòng Tiếp thị Dịch vụ Vietsovpetro, Xí nghiệp Cơ điện và các phòng ban chức năng của Vietsovpetro đã luôn chủ động phối hợp chặt chẽ để thực hiện các công việc từ thiết kế, mua sắm, thi công và chế tạo.

   Ngày 19/09/2018, tại cảng Vietsovpetro, Dự án “Cải hoán và mở rộng công suất nén khí Lô 09-1” với tổng mức đầu tư khoảng gần 30 triệu USD chính thức được khởi công xây dựng.

Hình ảnh Lễ Khởi đông dự án “Cải hoán và mở rộng công suất nén khí Lô 09-1.jpg
 Lễ Khởi đông dự án “Cải hoán và mở rộng công suất nén khí Lô 09-1”

   Suốt trong quá trình thi công, việc cung cấp vật tư cho dự án được đánh giá là một phần quan trọng, then chốt để đảm bảo tiến độ chung của dự án. Trong khi đó, tiến độ giao hàng của các nhà thầu liên tục thay đổi, kéo dài và không có thời gian dự phòng cho việc chậm trễ này. Tuy nhiên với hỗ trợ, phối hợp tốt giữa Ban QLDA, Xí nghiệp xây lắp, nhà thầu thi công PVC-MS cùng với sự quan tâm và chỉ đạo của Ban lãnh đạo LD Vietsovpetro, dự án “Cải hoán và mở rộng công suất nén khí Lô 09-1” đã hoàn thành giai đoạn thi công chế tạo bờ theo đúng tiến độ được phê duyệt.

   Việc hoàn thành công tác chế tạo trên bờ đúng tiến độ sẽ tạo tiền đề để hoàn thành công tác lắp đặt ngoài biển và đưa dự án vào hoạt động theo đúng kế hoạch mà Hội đồng Vietsovpetro đã giao.

   Khi dự án đưa vào hoạt động sẽ góp phần nâng cao công suất nén khí về bờ và khí gaslift, đảm bảo tận thu khí đồng hành ở vòm bắc mỏ Bạch Hổ và tăng khả năng khai thác dầu, đảm bảo cung cấp gaslift cho khai thác dầu tại vòm bắc mỏ Bạch Hổ và gia tăng lượng khí về bờ từ Bể Cửu Long; đồng thời tăng cường khả năng đáp ứng nhu cầu dịch vụ nén và vận chuyển khí.

   Một số hình ảnh quá trình hạ thủy tổ hợp Module Train A:

train a tại vsp 1.jpg

train a tại vsp 2.jpg

train a tại vsp 4.jpg

train a tại vsp 5.jpg

train a tại vsp 6.jpg

Bài viết & hình ảnh: Nguyễn Tiến Xuân - Nhóm QLDA Vietsovpetro Gas


Tin nổi bật