tin tức - sự kiện

Xí Nghiệp Khai Thác Các Công Trình Khí Tổ Chức Hội Nghị Tổng Kết Hoạt Động Sáng Kiến Sáng Chế - Khoa Học Công Nghệ Năm 2018

3/25/2019 5:29:51 PM

​Trong năm 2018, phong trào sáng kiến sáng chế của Xí nghiệp Khí đã tiếp tục được xếp hạng Nhất trong toàn Liên doanh Vietsovpetro với 21 đơn sáng kiến, 11 sáng kiến được công nhận, 8 sáng kiến đang được tiếp tục xem xét, với tổng hiệu quả kinh tế cho 8 sáng kiến là 160.052USD.


​   Trong năm 2018, phong trào sáng kiến sáng chế của Xí nghiệp Khí đã tiếp tục được xếp hạng Nhất trong toàn Liên doanh Vietsovpetro với 21 đơn sáng kiến, 11 sáng kiến được công nhận, 8 sáng kiến đang được tiếp tục xem xét, với tổng hiệu quả kinh tế cho 8 sáng kiến là 160.052USD.

   Theo QĐ115/XNK ngày 21/03/2019, Xí nghiệp Khí đã tổ chức Hội nghị Tổng kết Hoạt động SKSC – KHCN năm 2018 vào lúc 14h30 tại phòng họp 202, Xí nghiệp Khí.

IMG_1614.JPG
Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị.

   Tham dự hội nghị có đồng chí Đỗ Mạnh Hùng – Trưởng ban QLHĐ DK VSP Nguyên GĐ XN Khí, Đồng chí Ngô Thị Ngọc Anh – Phó phòng KTKH VSP, đồng chí Hồ Xuân Hải – Kỹ sư Phòng KTKH VSP. Về phía XN Khí có đồng chí Nguyễn Anh Phong – Giám đốc XN Khí, đồng chí Nguyễn Văn Công – Phó Giám đốc, đồng chí Lê Đức Khương – Phó Giám đốc cùng các tác giả đề tài SKSC và CBCNV tích cực trong công tác SKSC tại Xí nghiệp Khí.

IMG_1619.JPG
Đồng chí Lê Đức Khương – PGĐ XN Khí đọc Báo cáo TK Hoạt động SKSC – KHCN năm 2018

   Mở đầu hội nghị, đồng chí Lê Đức Khương – Phó Giám đốc XN Khí đọc Báo cáo Tổng kết hoạt động SKSC – KHCN năm 2018. Năm 2018 là một năm thành công với XN Khí trên nhiều phương diện, trong đó có phong trào sáng kiến sáng chế với những kết quả đáng ghi nhận: XNK tiếp tục giữ vững vị trí đồng giải nhất phong trào SKSC trong Liên doanh Việt- Nga Vietsovpetro năm 2018 năm thứ ba liên tiếp.

   Trong số 21 đơn đăng ký sáng kiến có 11 sáng kiến của XN Khí đã được Hội đồng SKSC Vietsovpetro công nhận, đem áp dụng vào thực tế sản xuất mang lại nhiều lợi ích về kinh tế. Cụ thể, hiệu quả kinh tế cho 08 sáng kiến tính được là 160.052 USD. Đặc biệt, nhờ những sáng kiến này, nhiều vấn đề kỹ thuật tồn tại 20 năm đã được xử lý triệt để trên GNN, góp phần to lớn vào đảm bảo cho các giàn của XNK làm việc ổn định, an toàn và liên tục, tiết kiệm chi phí mua vật tư và phụ tùng thay thế và chi phí nhân công BDSC.

   Để đạt các thành tích trên là nhờ sự tham gia tích cực, sáng tạo của đội ngũ công nhân, kỹ sư, toàn thể CBCNV XN Khí cùng sự ủng hộ và chỉ đạo từ Ban lãnh đạo Xí nghiệp cũng như sự quan tâm giúp đỡ tận tình của Hội đồng sáng kiến LD Vietsovpetro, Công đoàn VSP, công đoàn Xí nghiệp khí, Phòng Kỹ thuật sản xuất và các đơn vị khác trong LD Vietsovpetro như: Viện NIPI, XNKT, XNCĐ, XNXL ...

   Ghi nhận và biểu dương thành tích của các tập thể và cá nhân trong phong trào SKSC - KHCN năm 2018, ngày 07.03.2019 Tổng giám đốc Vietsovpetro đã có quyết định số 295/QĐ-KTSX khen thưởng tập thể và cá nhân XNK. Theo đó: Tập thể XN Khí đồng giải nhất VSP về phong trào sáng kiến, sáng chế. Khen thưởng 05 cá nhân có thành tích xuất sắc: đồng chí Đỗ Mạnh Hùng, đồng chí Lâm Quang Nam, đồng chí Đinh Hoài Đức, đồng chí Huỳnh Lê Thiện Chinh và đồng chí Phùng Quang Thắng.

   Phù hợp với QĐ 295/QĐ-KTSX của TGĐ Vietsovpetro, ngày 18/03/2019 GĐ XN Khí đã ban hành QĐ số 124/QĐ-HCNS về việc khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào SKSC năm 2018. Khen thưởng 03 tập thể có thành tích xuất sắc: Giàn nén khí Trung tâm, Giàn nén khí Nhỏ, Giàn nén khí Mỏ Rồng.

   Hội nghị cũng được nghe Báo cáo Tham luận của các giàn:

-          Báo cáo tham luận “Hoạt động sáng kiến sáng chế trên Giàn nén Rồng – Đơn vị đạt thành tích tốt năm 2018 của XN Khí” – Giàn nén khí Rồng

-          Báo cáo tham luận “Nghiên cứu tác động của CO2 lên các thiết bị đường ống khí và giải pháp áp dụng” – P.KTSX & GNN

-          Bao cáo tham luận “Sáng kiến thu gom khí hóa hơi từ Condensate trắng trên Giàn nén Trung tâm” – GNTT & P.CKNL

   Các đề tài tham luận đều mang tính thời sự và có ý nghĩa thiết thực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của XNK nói riêng và của Liên doanh Vietsovpetro nói chung. Hội nghị đã nhận được sự thảo luận sôi nổi của tất cả các khách mời và các đại diện phòng ban giàn cũng như sự chỉ đạo kịp thời của các cấp lãnh đạo. Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Mạnh Hùng đã chúc mừng những thành tích XN Khí đã đạt được trong năm 2018, chúc XN Khí tiếp tục giữ vững hoạt động sáng kiến sáng chế trong năm 2019.  

IMG_1628.JPG

Đại diện Giàn nén Rồng trình bày tham luận: “Hoạt động sáng kiến sáng chế trên Giàn nén Rồng – Đơn vị đạt thành tích tốt năm 2018 của XN Khí”

IMG_1632.JPG

Đại diện Phòng KTSX – GNN trình bày tham luận: “Nghiên cứu tác động của CO2 lên các thiết bị đường ống khí và giải pháp áp dụng”

IMG_1634.JPG

Đại diện GNTT & P.CKNL trình bày tham luận: “Sáng kiến thu gom khí hóa hơi từ Condensate trắng trên Giàn nén Trung tâm”

 IMG_1677.JPG
Đồng chí Đỗ Mạnh Hùng – Trưởng ban QLHĐ DK VSP Nguyên GĐ XNK đóng góp ý kiến về Phương hướng hoạt động SKSC năm 2019

   Năm 2019, Xí nghiệp Khí có những định hướng cho phong trào Sáng kiến sáng chế như:

     - Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh phong trào SK-SC trong xí nghiệp.

     - Xem xét, cải tiến sơ đồ thu gom khí cao áp mỏ Bạch Hổ, Rồng.

     - Xem xét, cải tiến sơ đồ thu gom khí thấp áp.

     - Nâng cao hiệu quả làm việc của 3 giàn nén khí và cả hệ thống thu gom, vận chuyển khí về bờ tại mỏ Bạch Hổ, mỏ Rồng, Thiên Ưng…

     - Nâng cao hệ số làm việc của các thiết bị máy móc (máy động lực, máy nén khí, máy bơm, v.v…), tiết kiệm vật tư, hoá chất, khí nhiên liệu.

     - Nâng cao hiệu quả và năng suất hệ thống đường ống cung cấp khí về bờ và khí gaslift.

     - Nâng cao hiệu quả hệ thống tổ chức sản xuất và nhân lực của XN khí, đảm bảo việc phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận trong XN nhằm tạo ra một cơ cấu tổ chức quản lý sản xuất hợp lý và hiệu quả

IMG_1679.JPG

Đồng chí Nguyễn Anh Phong – GĐ XN Khí và Đồng chí Lê Đức Khương – PGĐ XN Khí  tặng hoa chúc mừng các cá nhân xuất sắc trong phong trào SKSC của XN Khí năm 2018.IMG_1690.JPG

Đại diện Ban lãnh đạo XN Khí trao Giấy chứng nhận sáng kiến sáng chế cho các tác giả, đồng tác giả sáng kiến.

   Với những kết quả đã được năm 2018 cùng với những định hướng rõ ràng và cụ thể cho phong trào sáng kiến sáng chế năm 2019, mong rằng Xí nghiệp Khí sẽ tiếp tục giữ vững hạng Nhất của toàn Liên doanh Vietsovpetro trong phong trào sáng kiến sáng chế, mang lại nhiều hiệu quả kinh tế thiết thực cho Xí nghiệp Khí nói riêng và toàn liên doanh Vietsovpetro nói chung.

 Bài viết & hình ảnh: Nhóm TT&ĐVNL Vietsovpetro Gas


Tin nổi bật