tin tức - sự kiện

Dừng giàn CCP 2018 – một minh chứng của “Trên dưới đồng lòng, biển đông rực sáng”

10/15/2018 6:40:35 PM

​Từ 25.09.2018 đến 30.09.2018 Giàn nén khí trung tâm đã tiến hành công tác dừng giàn để thực hiện tổng bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ hằng năm thành công tốt đẹp.


​   Được sự cho phép của lãnh đạo Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, Tổng Công ty Khí Việt Nam (PVGas) và Xí nghiệp Khai thác các Công trình Khí (Vietsovpetro Gas), giàn nén khí trung tâm (CCP) đã tiến hành công tác dừng giàn để thực hiện tổng bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ hằng năm từ 25.09.2018 đến 30.09.2018. Một khối lượng công việc lớn cần thực hiện trong khoảng thời gian ngắn, bên cạnh đó là việc tuân thủ nghiêm ngặt về việc đảm bảo an toàn trong mọi công việc đã tạo nên một không khí khẩn trương, sôi nổi đến từ lãnh đạo giàn và tất cả các thành viên bộ phận cũng như các nhà thầu tham gia.

ccp dừng giàn 1.jpg
Các công việc diễn ra diễn ra cả ngày lẫn đêm để đảm bảo tiến độ và tránh sự chồng chéo trong quá trình triển khai.

   Do tầm quan trọng mang tính đặc thù của giàn CCP và ý nghĩa các công việc cần triển khai trong đợt dừng giàn, ngay từ ban đầu công tác chuẩn bị đã được ban lãnh đạo XNK và lãnh đạo giàn chú trọng rất tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ nhất và tạo điều kiện tối đa, môi trường làm việc khẩn trương, khoa học. Các cuộc trao đổi về chuyên môn cho việc thực hiện từng hạn mục công việc trong lúc dừng giàn diễn ra qua lại xuyên suốt giữa các ca, giữa lãnh đạo trên giàn. Các thiết bị, vật tư dù cho đến từng chi tiết nhỏ cũng được tính toán lên kế hoạch chi tiết, từ lúc mua sắm, vận chuyển cho đến lúc tập kết ngay tại vị trí thực hiện công việc trên giàn. Nhiệm vụ, công việc, công tác an toàn được từng bộ phận ghi nhớ, nắm rõ nhằm đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng và kiểm soát tốt nhất. 

   Bên cạnh đó, những nhân sự tay nghề chuyên môn cao từ các ca khác nhau trên giàn, cũng như chuyên gia từ các giàn bạn DGCP và các phòng ban trong bờ như P.CKNL, P.KTSX-AT đặc biệt nhân lực chất lượng cao từ ban Bảo dưỡng sửa chữa thiết bị cũng được huy động nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho công tác dừng giàn CCP. Tổng số nhân lực tham gia trong đợt dừng giàn này là 220 người, con số cũng nói lên được khối lượng công việc rất lớn, bên cạnh trong thời gian dừng giàn được sự hỗ trợ, giúp đỡ hết sức tích cực của lãnh đạo hai giàn ép vỉa PPD40000 và giàn công nghệ trung tâm CTP-2 cùng các đồng nghiệp ở hai giàn này.

(còn tiếp)   

Bài viết và hình ảnh: N.M.Viễn – L.Q. Nam

Tin nổi bật