tin tức - sự kiện

10 Sự Kiện Nổi bật Của Vietsovpetro Gas Năm 2018

1/8/2019 6:41:31 PM

​Năm 2018, VSP Gas đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu chủ yếu về sản lượng nén và tổng sản lượng khí về bờ, hoàn thành nhiệm vụ mà các cấp giao phó. Xin giới thiệu 10 sự kiện nổi bật của năm 2018:


​   Năm 2018, Xí nghiệp khai thác các công trình Khí đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu chủ yếu về sản lượng nén và tổng sản lượng khí về bờ, hoàn thành nhiệm vụ mà các cấp giao phó. Vietsovpetro Gas xin giới thiệu10 sự kiện tiêu biểu của Xí nghiệp Khai thác các công trình Khí trong năm 2018 như sau:

1.     Tổng khối lượng khí cao áp cung cấp cho gaslift và khí vào bờ đạt cột mốc cao nhất từ trước tới nay 3,95 tỷ m3, đạt 113.16 % kế hoạch (3,49 tỷ m3).

IMG_9807.JPG

​​2.     XN Khí dẫn đầu Vietsovpetro về doanh thu dịch vụ ngoài. Doanh thu đạt 79 triệu USD, cao hơn 10.4 triệu USD so với kế hoạch Hội đồng VSP phê duyệt tại kỳ họp 48 (68,6 triệu USD).

3.     Phong trào “XN Khí nói không với thuốc lá” và nhận được sự hưởng ứng đông đảo của CBCNV,  trên 70% số người hút đã bỏ thuốc trong phong trào.

IMG_4892.JPG 4.     Chuẩn bị các biện pháp ứng phó với cơn bão số 09, cơn bão lớn nhất từ trước tới nay đi vào vùng biển lô 09-1. Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị, đưa giàn vào hoạt động sớm góp phần hoàn thành các chỉ tiêu SXKD.

IMG_E4925.JPG

​5.     Hoàn thành chiến dịch “làm mới lại các giàn nén khí” sau 3 năm thực hiện 2015-2018.

IMG_9690.JPG6.     Hoàn thành công tác bảo dưỡng sửa chữa 3 giàn (GNTT, GNR, GNN) an toàn và vượt tiến độ.

​7.     Lập 1 kỷ lục về thời gian làm việc của 1 Dry Gas Seal :

-         DGS của TRF (seal mới hoàn toàn) làm việc đạt: 27 352h

-         DGS TRA (Seal đã qua refurbish) làm việc đạt: 22 368h

-         Con số này trước năm 2014 là 7 000h.

8.     Tổ chức thành công lễ chào mừng sự kiện 50 tỷ m3 khí về bờ và gaslift.

IMG_2954.JPG

9.     Phát động chiến dịch “chuẩn hóa lại các giàn nén khí”.

10.  Tổng sản lượng gaslift do XNK cung cấp đạt mốc 20 tỷ m. Trên 90% tổng sản lượng Dầu toàn VSP được khai thác bằng phương pháp gaslift.​​

IMG_5497A.jpg

Bài viết và hình ảnh: Nhóm TT&ĐVNL Vietsovpetro Gas

Tin nổi bật