tin tức - sự kiện

Vietsovpetro Gas – Hoàn Thành Kế Hoạch Sản Xuất Kinh Doanh Năm 2018

12/10/2018 6:03:27 PM

​Ngày 30/11/2018, Xí nghiệp Khai thác các công trình Khí đã hoàn thành vượt mức kế hoạch thu gom, nén và cung cấp khí, kinh doanh dịch vụ ngoài do Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro giao. 


​   Với nhiệm vụ chính là thu gom, nén và cung cấp khí cho toàn bộ hệ thống khai thác dầu bằng phương pháp gaslift tại mỏ Bạch Hổ và Rồng, làm gia tăng sản lượng khai thác dầu của Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro. Đồng thời, đưa khí đồng hành từ các mỏ thuộc bồn trũng Cửu Long và một số mỏ khác thuộc thềm lục địa phía Nam Việt Nam vào bờ phục vụ cho cụm công nghiệp sử dụng khí đốt Bà Rịa – Phú Mỹ. Ngoài ra,Xí nghiệp Khai thác các công trình Khí còn cung cấp và thực hiện đa dạng các dịch vụ kỹ thuật trong công nghiệp khí. Trong năm vừa qua, Xí nghiệp Khai thác các công trình Khí đã hoàn thành xuất sắc tất cả các nhiệm vụ được giao.

IMG_5497A.jpg
Giàn nén khí Trung tâm

   Theo đó, sản lượng khí về bờ theo kế hoạch là 1,052.23 triệu m³, thực tế thu gom tính đến 17h ​ngày 11/12/2018 là 1,311.​1 ​triệu m³, đạt 124,6 % so với kế hoạch. Trong đó, khí đồng hành về bờ thu được từ Lô 09-1 đạt mức 295.6​​​ triệu m³, đạt 105,4 % so với kế hoạch.

BW5A9885.JPG
 Lễ khởi công Dự án “Cải hoán và mở rộng công suất nén khí Lô 09-1

   Không chỉ dừng lại ở các hoạt động thu gom, nén khí, trong năm 2018, Vietsovpetro Gas còn tích cực đẩy mạnh kinh doanh dịch vụ ngoài. Kết quả đạt được từ hoạt động kinh doanh dịch vụ ngoài đã vượt mức kế hoạch. Trong đó, doanh thu ước đạt 78,853 triệu USD, đạt 115% so với kế hoạch năm. Chi phí thực tế dự kiến 47,290 triệu USD, giảm 17% kế hoạch chi năm. Lợi nhuận dự kiến 31,563 triệu USD, đạt 279% kế hoạch năm tính đến hết tháng 11.

   Các con số thu được đã phản ánh chính xác tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Vietsovpetro Gas đồng thời cho thấy những nỗ lực trong công việc của tập thể xí nghiệp Khí. Tập trung đẩy mạnh sản xuất, khuyến khích những sáng kiến, sáng chế trong hoạt động thu gom và xử lý khí để nâng cao sản lượng, đồng thời, chú trọng công tác quản trị chi phí, kiểm soát chặt chẽ giá trị các thiết bị vật tư đầu vào, giảm thiểu thất thoát vật tư trong thi công bằng các định mức kỹ thuật và công tác quản lý

   Đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ ngoài, Vietsovpetro Gas đã đẩy mạnh ký kết hợp đồng với các khách hàng truyền thống và xây dựng tốt mối quan hệ với khách hàng tiềm năng, giảm thiểu chi phí kinh doanh bằng cơ chế quản lý thích hợp từ đó tăng doanh thu và lợi nhuận.

IMG_5548.JPG

Các kỹ sư trên Giàn nén khí Trung tâm

   Hoạt động song song trên cả hai lĩnh vực thu gom, nén khí và kinh doanh dịch vụ ngoài, đòi hỏi sự chỉ đạo xuyên suốt và kịp thời từ Ban Lãnh Đạo Vietsovpetro nói chung và của Xí nghiệp Khí nói riêng, đồng thời với tinh thần làm việc gắn kết, làm việc trên tinh thần trách nhiệm cao của tập thể CBCNV phòng/ ban và tại các giàn nén khí. Đặc biệt là các anh/ em kỹ thuật ngoài giàn với đặc thù công việc riêng (môi trường làm việc trên biển biệt lập, vận hành máy móc ngày/đêm …) vẫn luôn cố gắng, nỗ lực làm việc với ý thức trách nhiệm và nhiệt huyết để đạt được vượt mức chỉ tiêu đề ra.

   Khẩu hiệu “Trên dưới đồng lòng, biển Đông rực sáng” luôn được toàn thể CBCNV Vietsovpetro Gas ghi nhớ và thực hiện đúng hướng. Tinh thần cá nhân hòa chung trong tinh thần tập thể, lợi ích cá nhân nhường chỗ cho lợi ích tập thể, tất cả tạo nên một nguồn động lực to lớn, là kim chỉ nam định hướng hoạt động của Vietsovpetro Gas. Những thành tích đã đạt được trong năm nay, tạo đà thuận lợi cho sự tăng trưởng ổn định trong năm tới, dựa trên sự đoàn kết “đồng sức, đồng lòng” của toàn thể CBCNV là minh chứng đảm bảo cho một Xí nghiệp Khí phát triển bền vững trong tương lai.

Bài viết & hình ảnh: Nhóm TT&ĐVNL Vietsovpetro Gas

Tin nổi bật