Tin nhanh

Ngày Hội Gia Đình Xí Nghiệp Khí Năm 2019

7/4/2019 8:20:11 PM

​Mừng ngày gia đình Việt Nam 28/06/2019 - nhằm thắt chặt mối quan hệ thân tình, tạo sự gắn bó giữa các thành viên trong gia đình và giữa các gia đình CBCNV XN Khí, ngày 30/06/2019, Công đoàn XN Khí đã tổ chức “Ngày hội gia đình XN Khí năm 2019” vào lúc 15h00’ tại nhà hàng Maxim’s 1 với sự tham gia của toàn thể CBCNV XN Khí cùng gia đình.

Tin tổng hợp