tin tức - sự kiện


   Thực hiện theo Công văn số 625/CV-ĐU ngày 21/02/2024 của Đảng ủy Vietsovpetro và Kế hoạch đào tạo nghiệp vụ công tác Đảng năm 2024 của Đảng ủy Xí nghiệp Khai thác các công trình Khí (XN Khí), đồng thời nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác Đảng tại các chi bộ, Đảng ủy XN Khí đã tổ chức “Lớp tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng” vào sáng ngày 30/05/2024 tại Phòng 202, tòa nhà Điều hành XN Khí – 105 Lê Lợi, Tp. Vũng Tàu.  

   Tham dự lớp tập huấn có đồng chí Nguyễn Thanh Phong – Phó Bí thư Đảng ủy XN Khí, cùng các đồng chí Bí thư, Phó bí thư, Chi ủy viên và đảng viên trong các Chi bộ trực thuộc.


Toàn cảnh “Lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2024”

   Lớp tập huấn có sự tham gia giảng dạy của đồng chí Nguyễn Nông Hải – UV Ban Tổ chức Đảng ủy, Cán bộ chuyên trách Đảng Vietsovpetro với báo cáo “Nghiệp vụ công tác cấp ủy và đảng viên”. Báo cáo tập trung vào hai nội dung chính là Công tác cấp ủy và Công tác phát triển đảng viên.

   Trong nội dung Công tác cấp ủy, báo cáo đã chỉ rõ cấp ủy đảng là chủ thể lãnh đạo, với tư cách là cơ quan có vai trò lãnh đạo mọi mặt trong công tác xây dựng Đảng bao gồm: lãnh đạo việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; lãnh đạo công tác xây dựng chi bộ; lãnh đạo các đoàn thể.

   Với nội dung công tác phát triển đảng viên, báo cáo nhấn mạnh công tác phát triển đảng viên là một yêu cầu khách quan, đồng thời là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng, nhằm bổ sung lực lượng đảng viên có chất lượng, trẻ hóa đội ngũ, bảo đảm tính kế thừa và phát triển của Đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong mỗi giai đoạn cách mạng. Phương châm kết nạp Đảng chú trọng phát triển cả số lượng và chất lượng; không chạy theo số lượng, đặc biệt coi trọng chất lượng. Công tác quản lý đảng viên cũng cần được đặc biệt quan tâm, coi đây là nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng tổ chức Đảng. Quản lý đảng viên tốt sẽ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, ngược lại, nếu quản lý đảng viên thiếu chặt chẽ sẽ làm cho các nguyên tắc của Đảng thực hiện không nghiêm, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng bị giảm sút. Công tác quản lý đảng viên được thực hiện trực tiếp ở các đảng bộ, chi bộ cơ sở với các nội dung cụ thể: về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, phong cách lối sống.


Đồng chí Nguyễn Nông Hải - UV Ban Tổ chức Đảng ủy, Cán bộ chuyên trách Đảng Vietsovpetro – trình bày báo cáo “Nghiệp vụ công tác cấp ủy và đảng viên”

   Lớp tập huấn cũng ghi nhận nhiều câu hỏi, ý kiến và các tình huống thực tế về các công tác cụ thể cần thực hiện ở tại các chi bộ, qua đó góp phần đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao ý thức của các đảng viên, phòng tránh tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tích cực tự phê bình và phê bình, bảo vệ cái đúng, đấu tranh chống cái sai, qua đó góp phần xây dựng cơ sở Đảng vững mạnh.

   Sau gần hơn 3 giờ trao đổi, thảo luận nghiêm túc và tập trung, lớp tập huấn đã kết thúc vào lúc 11h30’ cùng ngày.

   Một số hình ảnh của Lớp tập huấn:


Đồng chí Trần Đức Quang – Bí thư, Chi bộ kỹ thuật 1, Đảng ủy XN Khí – phát biểu tại lớp tập huấn


Đồng chí Phùng Đình Lâm – Bí thư, Chi bộ Kinh tế, Đảng ủy XN Khí – phát biểu tại lớp tập huấn


​Đồng chí Phạm Tài – Chi ủy viên, Chi bộ Giàn nén khí Trung tâm, Đảng ủy XN Khí – phát biểu tại lớp tập huấn


Đồng chí Đỗ Văn Tuấn – Chi ủy viên, Chi bộ Giàn nén khí Trung tâm, Đảng ủy XN Khí – phát biểu tại lớp tập huấn

Hình ảnh và bài viết: Đảng ủy XN KhíTin nổi bật