tin tức - sự kiện


   Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro tại Kế hoạch số 35-KH/ĐU ngày 19/05/2023, Xí nghiệp Khai thác các công trình Khí (XN Khí) đã tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 vào chiều ngày 13/06/2023, tại Phòng họp 202 tòa nhà Điều hành XN Khí.

   Tham dự Hội nghị, về phía Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro có đồng chí Lê Việt Dũng – Ủy viên BTV Đảng ủy, Chánh kỹ sư Vietsovpetro; về phía XN Khí có đồng chí Nguyễn Anh Phong – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc XN; các thành viên ban giám đốc; cùng các đồng chí là ủy viên BCH Đảng bộ, bí thư/phó bí thư chi bộ, cấp trưởng các phòng/ban/giàn, cấp trưởng các đoàn thể chính trị xã hội trong đơn vị.

   Mở đầu chương trình, đồng chí Nguyễn Anh Phong – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc XN Khí – trình bày Báo cáo sơ kết hoạt động của Đảng bộ giai đoạn 2020 – 2023 và Phương hướng công tác giai đoạn 2023 – 2025. Báo cáo nêu vắn tắt những kết quả đã đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và công tác Đảng, cùng những khó khăn và thuận lợi đồng thời đánh giá những ưu điểm, hạn chế còn tồn tại đồng thời đề ra các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đến hết năm 2025. Nhìn chung, trong nửa nhiệm kỳ 2020 – 2025, công tác lãnh đạo đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị đề ra, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh phụ và các nhiệm vụ trọng tâm khác cũng được chú trọng thực hiện, cơ bản hoàn thành những chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ XN Khí đề ra và nhiệm vụ Hội đồng Vietsovpetro hàng năm giao phó. Bên cạnh đó, Đảng bộ XN Khí cũng đặc biệt chú trọng tới công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác cán bộ, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật công bằng và nghiêm minh hàng năm, qua đó góp phần xây dựng tổ chức Đảng tại đơn vị đoàn kết, trong sạch và vững mạnh.

   Hội nghị cũng nghe nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu trong công tác thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cũng như công tác xây dựng chi bộ, lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng.

   Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Việt Dũng – Ủy viên BTV Đảng ủy, Chánh kỹ sư Vietsovpetro, ghi nhận nỗ lực của tập thể XN Khí trong việc hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất hàng năm. Ngoài ra, đồng chí Lê Việt Dũng cũng chỉ ra một số định hướng để góp phần hoàn thành những chỉ tiêu trong thời gian tới khi bức tranh sản lượng khí về bờ có sự thay đổi, ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng và doanh thu; XN Khí cần chủ động phối hợp với các bên, xử lý các vấn đề vướng mắc, lên kế hoạch dài hạn phù hợp với cơ chế Vietsovpetro để trình Hội đồng phê duyệt. XN Khí đang làm tốt phần công tác bảo dưỡng sửa chữa các công trình lớn hàng năm. Tuy nhiên, công tác bảo dưỡng các máy móc thiết bị cần phải có kế hoạch định kỳ, những giải pháp kịp thời cùng các kỹ thuật xử lý phù hợp trong hoàn cảnh máy móc, thiết bị ngày một xuống cấp. Để hoàn thiện cơ cấu tổ chức, cần xây dựng kế hoạch dài hơi trong thời gian tới, qua đó định hình cơ cấu tổ chức, coi đây là một nhiệm vụ cần hoàn thành vào cuối nhiệm kỳ. Đối với công tác chính trị xã hội, cần chú ý để không xảy ra mâu thuẫn nội bộ, nắm bắt kịp thời, chính xác và đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của CBCNV trong đơn vị.

   Tiếp thu chỉ đạo và những ý kiến đóng góp của các đại biểu tham gia Hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Phong – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc XN Khí – cảm ơn Ban lãnh đạo Vietsovpetro đã luôn sát sao chỉ đạo đơn vị trong thực hiện công tác sản xuất kinh doanh. Các chỉ tiêu sau khi được tiếp thu tại hội nghị sẽ được tính toán đưa vào nghị quyết thực hiện trong nửa cuối nhiệm kỳ.

   Hội nghị cũng nghe đồng chí Nguyễn Thanh Phong – Phó Bí thư Đảng ủy thông qua Nghị quyết Phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2023-2025 trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ XN Khai thác các công trình Khí, nhiệm kỳ 2020-2025.

   Sau hơn 2 giờ làm việc nghiêm túc và hiệu quả, Hội nghị kết thúc thành công tốt đẹp với những ý kiến đóng góp tích cực và hiệu quả của các đại biểu tham dự nhằm tổng kết và đưa ra phương hướng trong việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn nửa cuối nhiệm kỳ 2020 – 2025.

   Một số hình ảnh của Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020-2025:


Đồng chí Nguyễn Anh Phong – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc XN Khí – trình bày Báo cáo sơ kết hoạt động của Đảng bộ giai đoạn 2020 – 2023 và Phương hướng công tác giai đoạn 2023 – 2025


Đồng chí Lê Việt Dũng – Ủy viên BTV Đảng ủy, Chánh kỹ sư Vietsovpetro - phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị


Đồng chí Nguyễn Anh Phong – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc XN Khí tặng hoa cảm ơn Đ/c Tôn Thất Hoàng Quân thôi nhiệm vụ BCH do thuyên chuyển công tácĐồng chí Nguyễn Thanh Phong – Phó Bí thư Đảng ủy thông qua Nghị quyết Phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2023-2025

Bài viết & hình ảnh: Nhóm truyền thông XN Khí

 


Tin nổi bật