tin tức - sự kiện


​   Nhằm tổng kết những tồn tại trong quá trình vận hành, bảo dưỡng sửa chữa thiết bị trên các giàn nén khí, đồng thời để trao đổi kinh nghiệm và rút ra những bài học cải tiến sau các sự cố dừng giàn cũng như sau khi thực hiện dừng giàn định kỳ bảo dưỡng sửa chữa trong năm 2022, Xí nghiệp Khí đã tổ chức Hội thảo an toàn “Những tồn tại và bài học kinh nghiệm từ các sự cố trong năm 2022 của các giàn nén khí” vào chiều ngày 12/10/2022 tại Thành phố Vũng Tàu.

   Tham dự Hội thảo có đồng chí Nguyễn Anh Phong – Giám đốc; đồng chí Kushchenko R.M. – Chánh kỹ sư; đồng chí Huỳnh Văn Hoàng – Phó giám đốc; đồng chí Nguyễn Thanh Phong – Phó giám đốc, các đồng chí trưởng/ phó phòng cùng các CBCNV phòng / ban / giàn thuộc Xí nghiệp Khí (XN Khí).

   Hội thảo đã lần lượt được nghe trình bày case study kinh nghiệm sau sự cố của các giàn nén khí: Lỗi terminal gây dừng GTG và dừng Giàn nén Rồng ngày 27/09/2022 - do đồng chí Bùi Văn Hưng – Q. Giàn phó Giàn nén Rồng trình bày; Shutdown toàn giàn vì bỏ chế độ override đối với tín hiệu TR-MID-16 trên Giàn nén Trung tâm – do đồng chí Lâm Quang Nam – Giàn phó Giàn nén Trung tâm trình bày; Shutdown Train- A sau khi bảo dưỡng sửa chữa (BDSC), 2K thiết bị báo khói tại phòng điều khiển OB-1 trên Giàn nén Nhỏ - do đồng chí Nguyễn Hữu Luận – Trưởng ban kỹ thuật điện/ tự động hóa Giàn nén Nhỏ trình bày

   Các case study đã mô tả chi tiết tình huống sự cố, nguyên nhân gây sự cố, các công việc đã thực hiện sau sự cố và các bài học kinh nghiệm được rút ra sau sự cố. Các đại biểu tham gia chương trình đều đánh giá cao những nỗ lực của các CBCNV trên mỗi giàn nén khí trong công tác khắc phục sự cố, nhằm đưa giàn vận hành an toàn và hiệu quả trở lại sau quá trình dừng giàn để bảo dưỡng sửa chữa. Tuy nhiên vẫn còn nhiều điểm cần chú trọng cải tiến, thực hiện.

   Đồng chí Đinh Hoài Đức – Phó ban Vật tư thiết bị và đồng chí Nguyễn Văn Sang – Kỹ sư Ban Vật tư thiết bị đều đồng quan điểm cho rằng nguyên nhân dẫn đến sự cố trên Giàn nén Rồng là do ngàm terminal đã làm việc lâu năm, tiếp xúc không tốt với dây cấp nguồn cho các rơ-le của hệ thống F&G gây ra. Vì vậy, để tránh phát sinh sự cố cần tăng cường xem xét lại việc tuân thủ quy trình BDSC, đề xuất làm cuốn chiếu, tập trung các thiết bị quan trọng, có kiểm tra lại để tránh thiếu sót.

Với case study của Giàn nén Trung tâm và Giàn nén Nhỏ, đồng chí Tôn Thất Hoàng Quân – Trưởng phòng Kỹ thuật sản xuất; đồng chí Diệp Xuân Phong và đồng chí Nguyễn Vũ Hưng – Chuyên viên chính Phòng Kỹ thuật sản xuất đồng ý kiến cho rằng nguyên nhân chủ yếu là do sự phối hợp chưa đồng bộ giữa các bộ phận làm việc trên giàn. Vì vậy, đồng chí Tôn Thất Hoàng Quân đề nghị tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc tuân thủ lập giấy phép công việc, các nội dung trong giấy phép làm việc, thực hiện BDSC theo đúng quy trình, hướng dẫn hiện hành. Đồng thời, đề nghị giàn trưởng các giàn phổ biến lại quy trình mới được cập nhật tới các bộ phận trong giàn, phổ biến việc kết hợp, trao đổi thông tin giữa các bộ phận khi thực hiện công việc chung, cũng như xem xét đánh giá mức độ ảnh hưởng việc thực hiện công việc của bộ phận này tới bộ phận khác để kiến nghị cho các bộ phận liên quan.

   Đối với vấn đề trên Giàn nén Trung tâm và Giàn nén Nhỏ, đồng chí Nguyễn Thanh Phong – Phó Giám đốc XN Khí – nhận định cần nâng cao hiệu quả của công tác đào tạo nội bộ trong đơn vị. Cuối năm 2022 đầu năm 2023, phòng HCNS cần tiến hành triển khai thu thập phiếu yêu cầu đào tạo của từng cá nhân, đồng thời đề nghị các phòng, ban, giàn hỗ trợ phổ biến để đưa yêu cầu đào tạo tương đối xác thực, dựa trên nhu cầu của từng kỹ sư, công nhân, giúp công tác đào tạo hiệu quả hơn, đi vào thực chất hơn và hạn chế các lỗi do con người như đã phân tích ở các case study trên.

   Đồng chí Huỳnh Văn Hoàng – Phó Giám đốc XN Khí – cho rằng, để sửa chữa và khắc phục hiệu quả các sự cố cần điều tra cụ thể nguyên nhân gốc rễ dẫn đến sự cố. Đối với các đề xuất cải hoán cần chuẩn bị đủ cơ sở dữ liệu, tài liệu kỹ thuật và tìm hiểu kỹ về hệ thống để có cơ sở bảo vệ nội dung cải hoán, đặc biệt các cải hoán liên quan tới an toàn cần có ý kiến của đăng kiểm.

   Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Anh Phong – Giám đốc XN Khí – yêu cầu toàn bộ các biên bản sự cố, hư hỏng thiết bị của các giàn, sau khi hoàn thiện phải được phổ biến chính thức qua hệ thống công văn Eoffice cho các giàn liên quan, và lãnh đạo các giàn có trách nhiệm phổ biến trong nội bộ giàn mình làm bài học kinh nghiệm để phòng ngừa, hạn chế xảy ra trường hợp tương tự tại các giàn khác nhau. Bên cạnh đó các giàn cần xem lại quy định phổ biến phối hợp công việc giữa các bộ phận trong ngày của cả giàn, để các bộ phận khác nhau biết công việc trong ngày của nhau từ đó điều phối các hoạt động sản xuất liên quan. Tăng cường công tác nâng cao chất lượng bảo dưỡng, kiểm soát các nội dung công việc BDSC theo đúng quy trình, rà soát, cập nhật lại các quy trình phối hợp vận hành, BDSC thiết bị. Đồng chí cũng giao nhiệm vụ cho phòng KTSX và ban VTTB phối hợp với các giàn rà soát lại quy trình overide và reset overide của các giàn đồng nhất cách thức chưa theo quy trình XN Khí và kiểm tra lại cách phối hợp của các bộ phận liên quan; Giao phòng HCNS đề xuất các biện pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo nội bộ.

   Sau hơn 3 giờ làm việc nghiêm túc, hội thảo đã kết thúc vào lúc 18h00’ với nhiều bài học kinh nghiệm rút ra từ các sự cố trong năm 2022 của các giàn nén khí cùng những phương án đề xuất để khắc phục sự cố hiệu quả, đảm bảo các giàn nén khí luôn vận hành an toàn, góp phần cùng XN Khí đạt được những chỉ tiêu trong hoạt động sản xuất kinh doanh được giao phó.

   Một số hình ảnh trong chương trình:


Đồng chí Lâm Quang Nam – Giàn phó Giàn nén trung tâm – trình bày case study “Shutdown toàn giàn vì bỏ chế độ override đối với  tín hiệu TR-MID-16 trên Giàn nén Trung tâm”


Đồng chí Nguyễn Anh Phong – Giám đốc Xí nghiệp Khí – phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo


Đồng chí Nguyễn Thanh Phong – Phó giám đốc XN Khí – phát biểu ý kiến tại hội thảo


​Đồng chí Diệp Xuân Phong – CVC P.KTSX – phát biểu ý kiến tại chương trình 


Đồng chí Nguyễn Chính Thi – Giàn phó Cơ khí Giàn nén Rồng – phát biểu ý kiến tại chương trình

Toàn cảnh Hội thảo an toàn “Những tồn tại và bài học kinh nghiệm từ các sự cố trong năm 2022 của các giàn nén khí”


Các đại biểu tham dự hội nghị

Bài viết & hình ảnh: Nhóm truyền thông XN KhíTin nổi bật

Tin nội bộ
  • ​Đón Tết ở giàn khoan
  • 2/26/2024 8:00:32 PM