tin tức - sự kiện


Nhằm tổng kết hoạt động sáng kiến sáng chế - khoa học công nghệ trong năm 2019 – 2020, ngày 10/11/2020, Xí nghiệp Khí đã tổ chức Hội nghị tổng kết Sáng kiến sáng chế và Khoa học công nghệ 2019, sơ kết 2020 – Phương hướng 2021 tại thành phố Vũng Tàu.

Đến tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Đăng Tâm – Trưởng phòng P.KTSX Vietsovpetro, đồng chí Chu Văn Lương – Phó phòng P.KTSX Vietsovpetro, đồng chí Phan Đức Tuấn – Thư ký KHCN&SKSC Vietsovpetro.

Về phía XN Khí có đồng chí Nguyễn Anh Phong – Giám đốc XN Khí, đồng chí Huỳnh Văn Hoàng – Phó giám đốc XN Khí, đồng chí Lê Đức Khương – Phó giám đốc XN Khí, cùng các đồng chí là Trưởng / Phó các phòng / ban / giàn và toàn thể các anh chị em CBCNV trong XN Khí.

Mở đầu Hội nghị đồng chí Trịnh Hoàng Thêm – Thư ký HĐ SKSC&KHCN XN Khí đã đọc Báo cáo Tổng kết hoạt động SKSC-KHCN năm 2019 – 2020. Báo cáo đã nêu rõ những kết quả đã đạt được trong hoạt động SKSC&KHCN của XN Khí trong năm 2019 – 2020. Năm 2019, trong số 24 đơn đăng ký SKSC của XN Khí có 09 đơn đã được công nhận sáng kiến cấp Vietsovpetro, trong 9 tháng đầu năm 2020 là 5 đơn, 11/24 hồ sơ đang được tiếp tục xem xét công nhận trong năm 2020. Tính hiệu quả kinh tế cho 11 sáng kiến trong năm 2019 – 2020 là 175.148 USD, đã chi trả thù lao tác giả, đồng tác giả tổng số tiền là 23.787 USD. Cũng trong năm 2019, HĐ KHCN XN Khí đã công nhận 5/6 đề tài đăng ký là đề tài KHCN cấp XN Khí và đưa vào áp dung 4/5 đề tài. Với những kết quả đã đạt được trong hoạt động SKSC&KHCN, trong năm 2019 XN Khí đã tiếp tục giữ vững vị trí đồng giải nhất phong trào SKSC trong Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro năm thứ tư liên tiếp. Báo cáo cũng chỉ ra những điểm hạn chế còn tồn tại cũng như những đề xuất để đẩy mạnh phong trào SKSC&KHCN trong xí nghiệp.

Hội nghị cũng được nghe đồng chí Lê Đức Khương – Phó Giám đốc XN Khí trình bày Phương hướng hoạt động SKSC&KHCN trong năm 2020 – 2021:

       - Xem xét, cải tiến sơ đồ thu gom các nguồn khí (cao áp, thấp áp) mỏ Bạch Hổ, Rồng nhằm tận thu tối đa nguồn tài nguyên này tránh bị thất thoát hoặc đốt bỏ.

      - Nghiên cứu các giải pháp công nghệ, cụ thể là điều chỉnh sơ đồ vận chuyển và các giải pháp xử lý khí,  kỹ thuật xử lý tạp chất trong khí nhằm giảm thiểu ảnh hưởng đến thiết bị giàn nén khí, giảm sự cố dừng máy từ đó giảm chi phí khắc phục sự cố, BDSC cũng như đảm bảo ổn định chế độ khai thác dầu bằng gaslift, tăng doanh thu DVN từ nén khí về bờ.

       - Thu thập dữ liệu nhằm phân tích , chẩn đoán tình trạng thiết bị để có các biện pháp phù hợp nhằm tối ưu hệ số làm việc, chu kỳ BDSC của các thiết bị máy móc (máy động lực, máy nén khí, máy bơm, v.v…), tiết kiệm vật tư, hoá chất, khí nhiên liệu.

       - Nâng cao hiệu quả và năng suất hệ thống đường ống cung cấp khí về bờ và khí gaslift. 

       - Các giải pháp nâng cao an toàn làm việc, tăng năng suất lao động, giảm sức lao động cho CBCNV.

       - Nghiên cứu các giải pháp hạn chế ăn mòn máy móc thiết bị đường ống. 

       - Nghiên cứu các giải pháp bảo vệ môi trường, tiêt  giảm chi phí xử lý chất thải.

      - Nâng cao hiệu quả hệ thống tổ chức sản xuất và nhân lực của XN Khí, đảm bảo việc phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận trong XN nhằm tạo ra một cơ cấu tổ chức quản lý sản xuất hợp lý và hiệu quả.

Hội nghị cũng nghe ý kiến thảo luận, đóng góp nhằm đẩy phong trào SKSC&KHCN tại XN Khí của các đồng chí là đại diện các phòng / ban / giàn XN Khí: đồng chí Đinh Hoài Đức – Giàn phó Giàn nén Rồng, đồng chí Hà Quốc Việt – Giàn trưởng Giàn nén Nhỏ, đồng chí Phạm Tài – Giàn phó CKNL Giàn nén Trung tâm, đồng chí Tôn Thất Hoàng Quân – Trưởng phòng Phòng KTSX&TB, đồng chí Phùng Đình Lâm – Trưởng phòng Phòng KTTM. Những ý kiến thảo luận được đưa ra trực quan và thẳng thắn đi đúng vào những hạn chế còn tồn tại trong phong trào SKSC&KHCN. Ghi nhận những ý kiến của các đại biểu tham dự, HĐ SKSC&KHCN cũng như Ban lãnh đạo XN Khí sẽ cố gắng kiện toàn hệ thống đánh giá, hỗ trợ các ý tưởng SKSC tối đa để gia tăng khả năng sáng tạo của tập thể CBCNV XN Khí.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Đăng Tâm – Trưởng phòng Phòng KTSX Vietsovpetro đánh giá cao những nỗ lực của XN Khí trong phong trào SKSC&KHCN. Với lợi thế nguồn lực nhân trẻ, chất lượng nhân sự đầu vào cao, đồng chí mong rằng trong những năm tiếp theo phong trào SKSC&KHCN tại xí nghiệp không chỉ phát triển theo chiều rộng mà còn theo chiều sâu. Để đạt điều đó, các tác giả cần liên hệ chặt chẽ với phòng KTSX, phòng AT&SKMT đánh giá tất cả các rủi ro về mặt an toàn và môi trường, về lâu dài sẽ mang lại những hiệu quả kinh tế thiết thực.

Sau gần 2 giờ làm việc nghiêm túc và hiệu quả, Hội nghị đã ghi nhận rất nhiều ý kiến của các đại biểu tham dự nhằm thúc đẩy phong trào SKSC&KHCN tại XN Khí. Mặc dù dịch Covid-19 và tình hình giá dầu suy giảm gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sáng kiến – sáng chế, tuy nhiên, bằng quyết tâm và nỗ lực, cũng như sự chỉ đạo và ủng hộ của các cấp lãnh đạo, XN Khí tin rằng phong trào SKSC&KHCN sẽ luôn được đẩy mạnh cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, để XN Khí sẽ luôn là một trong những đơn vị đi đầu Vietsovpetro về hoạt động SKSC&NCKH.

Một số hình ảnh của Hội nghị:

canh hoi nghi.jpg 

Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết SKSC&KHCN 2019, sơ kết 2020 – Phương hướng 2021

trinh hoang them.jpg

Đ/c Trịnh Hoàng Thêm – Thư ký HĐ SKSC&KHCN XN Khí trình bày Báo cáo Tổng kết hoạt động SKSC&KHCN năm 2019 – 2020

le duc khuong.jpg 

Đ/c Lê Đức Khương – Phó giám đốc XN Khí trình bày Phương hướng hoạt động SKSC&KHCN trong năm 2020 – 2021

dinh hoai duc.jpg 

Đ/c Đinh Hoài Đức – Giàn phó Giàn nén Rồng đóng góp ý kiến xây dựng phong trào SKSC&KHCN trong XN Khí

ha quoc viet.jpg 

 Đ/c Hà Quốc Việt – Giàn trưởng Giàn nén Nhỏ trình bày ý kiến đóng góp

pham tai.jpg 

Đ/c Phạm Tài – Giàn phó CKNL Giàn nén Trung tâm đóng góp ý kiến tại Hội nghị

phung dinh lam.jpg 

Đ/c Phùng Đình Lâm – Trưởng phòng Phòng KTTM phát biểu ý kiến đóng góp tại Hội nghị

ton that hoang quan.jpg 

Đ/c Tôn Thất Hoàng Quân – Trưởng phòng Phòng KTSX&TB trình bày ý kiến đóng góp tại Hội nghị

le dang tam.jpg

Đ/c Lê Đăng Tâm – Trưởng phòng Phòng KTSX Vietsovpetro phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Hình ảnh và bài viết: HĐ SKSC&KH​CN XN Khí

Tin nổi bật