tin tức - sự kiện

Tin sáng kiến

7/16/2017 6:00:15 PM

Chúc mừng các tác giả: Đỗ Mạnh Hùng; Lê Việt Dũng, Lê Văn Yên, Lê Quang Thắng, Lâm Quang Nam, Lê Trần Trung, Bùi Hồng Dương. ​Với Sáng kiến 123/XNK (2137/VSP)

Chúc mừng các tác giả: Đỗ Mạnh Hùng; Hà Quốc Việt, Lâm Quang Nam, Nguyễn Trung Hòa. Với Sáng kiến 124/XNK (2187/VSP)


*Chúc mừng các tác giả: Đỗ Mạnh Hùng; Lê Việt Dũng, Lê Văn Yên, Lê Quang Thắng, Lâm Quang Nam, Lê Trần Trung, Bùi Hồng Dương.

Với Sáng kiến 123/XNK (2137/VSP):

"Cải hoán hệ thống khí nhiên liệu, lắp đặt bộ gia nhiệt -Heater trên giàn nén khí nhỏ, nhằm nâng cao chất lượng khí nhiên liệu cung cấp cho các động cơ Waukesha, tăng độ làm việc an toàn của các máy - Модификация системы топливного газа и установка нагревателя для повышения качества топливного газа двигателей Waukesha на МКС, что увеличить их безоопасной работы".

Đã được HĐ SKSC&GP hữu ích Liên doanh VSP công nhận là sáng kiến vào ngày 19/06/2017.

*Chúc mừng các tác giả: Đỗ Mạnh Hùng; Hà Quốc Việt, Lâm Quang Nam & Nguyễn Trung Hòa.

​Với Sáng kiến 124/XNK (2187/VSP):

"Nâng cao hiệu quả làm việc của máy nén booster (BCP) nhằm tận thu khí đồng hành, giảm thiểu việc đốt bỏ trên DGCP và RP-3 bằng biện pháp lắp thêm oil cooler mới làm việc song song với oil cooler cũ để làm mát nhớt của máy nén – Повышение эффективности работы Бустера-компрессора (BCP) путем установки новой масляного радиатора, параллельно со сущестующим для полного сбора попутного газа и уменшения сжигания газа на факелах КПД и РП-3".

Đã được HĐ SKSC&GP hữu ích Liên doanh VSP công nhận là sáng kiến vào ngày 19/06/2017.​

Hữu Thắng-Thư ký HĐ SKSC XNK​

Tin nổi bật

Tin Tổng Hợp
 • Báo Động Đỏ - Năng Suất Lao Động
 • 4/3/2018 6:39:59 PM  Tin Tổng Hợp
 • XN Khí tưng bừng chào đón tháng thanh niên
 • 3/29/2018 5:54:54 PM
  Tin Tổng Hợp
 • "Liều Vitamin tổng hợp" của Vietsovpetro Gas
 • 3/25/2018 6:52:05 PM


  Tin Nội Bộ
 • Giải Tennis Nội Bộ XN Khí Năm 2018
 • 3/9/2018 12:05:43 AM