tin tức - sự kiện

Tin sáng kiến!

4/23/2017 5:36:54 PM

Chúc mừng các tác giả có sáng kiến và đã được công nhận: Nguyễn Ngọc Thu, Nguyễn Hà Nin, Nguyễn Thành Trung​, Đinh Hoài Đức, Nguyễn Viết Đại, Trần Quốc Hùng, Hà Quốc Việt, Nguyễn Trung Hòa, Hồ Văn Lương, Ngô Thanh Lâm & Huỳnh Hữu Thắng.


1. Chúc mừng các tác giả: Nguyễn Ngọc Thu, Nguyễn Hà Nin, Nguyễn Thành Trung

Với Sáng kiến 15​2/XNK (2350/VSP):

"Xây dựng màn hình HMI TT4000 trên máy SCADA của Turbine Train F trên giàn CCP nhằm tăng độ an toàn khi vận hành các tổ máy nén khí cao áp. - Дополнить процесс работы HMI TT4000   6-того Train F в систему работу в SCADA на ЦКП"

Đã được HĐ SKSC&GPHI VSP công nhận là sáng kiến vào ngày 29/03/2017

2. Chúc mừng các tác giả: Đinh Hoài Đức; Nguyễn Viết Đại; Trần Quốc Hùng

Với Sáng kiến 159/XNK (2359/VSP):

"Thay thế đường ống của hệ thống đánh lửa mồi đuốc Fakel CCP từ ống thép đen bằng ống thép không gỉ và lắp ráp thêm đường By-pass cho hệ thống Gas mồi lửa để đốt đuốc khởi động giàn nhanh. Замена трубопровода розжига факеля на материал из нежравейки для надежности при эксплуатации и установка байпасной линии на для быстрой зажигания факеля"

Đã được HĐ SKSC&GPHI VSP công nhận là sáng kiến vào ngày 29/03/2017.

3​.Chúc mừng các tác giả: Hà Quốc Việt, Nguyễn Trung Hòa, Hồ Văn Lương, Ngô Thanh Lâm, Huỳnh Hữu Thắng

Với Sáng kiến 138/XNK (2354/VSP):

Chế tạo bơm nước vận hành bằng khí nén “Air Pump”
Изготовление и монтаж пневмо-моторного насоса для откачки тех.воды”
Đã được HĐ SKSC&GP hữu ích Liên doanh VSP công nhận là sáng kiến vào ngày 25/04/2017

 

Hữu Thắng-Thư ký HĐ SKSC XNK

Tin nổi bật

Tin Tổng Hợp
 • Báo Động Đỏ - Năng Suất Lao Động
 • 4/3/2018 6:39:59 PM  Tin Tổng Hợp
 • XN Khí tưng bừng chào đón tháng thanh niên
 • 3/29/2018 5:54:54 PM
  Tin Tổng Hợp
 • "Liều Vitamin tổng hợp" của Vietsovpetro Gas
 • 3/25/2018 6:52:05 PM


  Tin Nội Bộ
 • Giải Tennis Nội Bộ XN Khí Năm 2018
 • 3/9/2018 12:05:43 AM